​Antreprenorii care știu că anul viitor vor avea nevoie de forță de muncă din Asia, trebuie să înceapă demersurile de acum, conform unui comunicat de presă al agenției de recrutare Work from Asia. Asta și pentru că la Inspectoratul General pentru Imigrări(IGI) lucrurile se mișcă greu din lipsă de personal. Chiar și pentru reînnoirea permiselor de ședere se dau termene chiar de 6 luni, conform informațiilor HotNews.ro.

Munca intr-un service autoFoto: Sarinya Pinngam | Dreamstime.com

“Odată cu deschiderea subiectului acceptării României în spațiul Schengen, apare și problema impactului pe care o asemenea decizie o va avea asupra mediului de afaceri din țară, din perspectiva segmentului recrutării de forță de muncă străină extra-comunitară”, spune Work from Asia, care lansează un îndemn de mobilizare generală pentru găsirea de noi soluții către întreaga industrie și avertizează asupra noii realități cu care angajatorii români vor fi nevoiți să se confrunte.

"Cred că aderarea României la spațiul Schengen va deveni în curând o realitate, motiv pentru care atât noi antreprenorii, cât și autoritățile ar trebui să ne pregătim în acest sens și să rezolvăm cât mai eficient problemele deja existente, pentru a nu se acutiza. Printre consecințele cu care ne vom confrunta se numără durata procesului de aducere în țară a muncitorilor străini, care estimăm că se va modifica de la 120 - 240 de zile, cât durează în prezent, la 240 - 480 de zile”, a declarat Yosef Gavriel Peisakh, general manager Work from Asia.

Mai mult decât atât, estimează și că numărul permiselor de muncă alocate muncitorilor extra-comunitari va scădea drastic și va fi cu până la 50% mai mic.

Alte modificări care ar putea privi întregul segment al importului de forță de muncă străină vizează factorul decizional asupra numărului de permise de muncă acordate anual.

“Dacă până acum acest lucru era decis la nivel național, în funcție de evaluările nevoii de personal existente pe piața muncii locale, odată cu aderarea la spațiul Schengen, această decizie va fi luată la nivelul Forumului Internațional European”, spune comunicatul citat.

Antreprenorii români sunt sfătuiți la rândul lor să ia măsuri și să își asigure din timp forța de muncă străină necesară desfășurării activității lor în condiții optime, pentru a preîntâmpina intervalele din ce în ce mai mari de așteptare.

,,Compania noastră a început deja oficial recrutările de personal pentru business-urile românești care au nevoie de forță de muncă în primăvara lui 2023. Ne sfătuim toți clienții să nu mai amâne depunerea solicitărilor de plasare pentru anul viitor, pentru a nu le fi afectată activitatea, din cauza lipsei de resurse umane”, a precizat Peisakh.

O problemă ridicată și răspunsul IGI

HotNews.ro a încercat să afle ce se întâmplă în situația în care cu câteva luni înainte de expirarea vizei de ședere angajatorul depune documentele la IGI, dar programarea la ghișeu este peste 6 luni. Deci câteva luni acel străin ar fi ilegal în România, deși s-au respectat termenele de către angajator.

Răspunsul IGI a fost:

În prezent, transmiterea online a cererii și a documentelor necesare face posibilă numai o previzualizare și verificare a documentelor, în scopul efectuării unei programări și nu reprezintă epunerea documentelor în sensul legii.

Documentele încărcate pe platformă sunt verificate, iar în urma analizei se va comunica data și ora programării la ghișeul formațiunii teritoriale a Inspectoratului General pentru Imigrări.

Menționăm că programările pe Portalul IGI se fac în ordinea în care cererile sunt încărcate în platforma electronică, în cuprinsul intervalului de lucru cu publicul alocat acestei activități.

Înregistrarea propriu-zisă a cererilor intervine la momentul prezentării documentelor la ghișeele de lucru cu publicul din cadrul structurilor teritoriale pentru imigrări, termenul de soluționare a acestora curgând de la acel moment, iar soluționarea se face cu îndeplinirea condițiilor generale și speciale prevăzute de actele normative în vigoare.

În conformitate cu prevederile art. 50 alin.1) coroborat cu art.4 şi art. (4^1) din OUG 194/2002 “Cererile de prelungire a dreptului de şedere temporară se depun personal de către solicitanţi, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului pentru care li s-a aprobat şederea, la formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări de la locul de reşedinţă.

Cererea va fi soluţionată în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. În cazurile în care, pentru constatarea îndeplinirii condiţiilor de prelungire a dreptului de şedere, sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluţionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

În cazul în care informaţiile sau documentele furnizate, pe care se întemeiază cererea pentru prelungirea dreptului de şedere, sunt necorespunzătoare sau incomplete, Inspectoratul General pentru Imigrări îi comunică solicitantului informaţiile suplimentare cerute şi stabileşte un termen rezonabil pentru trimiterea acestora, dar nu mai mult de 30 de zile. Termenul de soluţionare prevăzut mai sus se suspendă până la primirea de către Inspectoratul General

pentru Imigrări a informaţiilor sau a documentelor suplimentare necesare. Dacă nu au fost furnizate informaţiile sau documentele suplimentare până la termenul prevăzut, cererea poate fi respinsă.”

Totodată, precizăm că potrivit prevederilor art. 11, alin. 1 şi alin.2 din OUG 194/2002, “străinii aflaţi temporar în mod legal în România pot rămâne pe teritoriul statului român numai până la data la care încetează dreptul de şedere stabilit prin viză sau, după caz, prin permisul de şedere. În cazul în care prin convenţiile internaţionale sau actele normative prin care se desfiinţează unilateral regimul de vize nu este prevăzută perioada de şedere, străinilor care nu

au obligaţia obţinerii vizei pentru a intra în România li se permite accesul pe teritoriul statului român şi pot să rămână maximum 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere pe teritoriul României.”

Potrivit prevederilor art. 52 alin. 1 coroborat cu alin. (1^1) din OUG 194/2002 “Dacă la data depunerii cererii nu sunt îndeplinite cumulativ condiţiile generale şi condiţiile speciale în funcţie de scopul şederii, prevăzute în prezenta secţiune, sau străinul se găseşte în una dintre situaţiile de revocare a dreptului de şedere temporară prevăzute la art. 77 alin. (3), prelungirea dreptului de şedere temporară se refuză. Decizia de refuz al prelungirii dreptului de şedere,

precum şi motivele care au stat la baza acesteia se comunică solicitantului prin decizia de returnare”.

Având în vedere evoluția fenomenului migrației din România, conducerea instituției a efectuat constant demersuri pentru dezvoltarea instituțională în scopul gestionării situațiilor operative identificate.

În acest context, în cadrul analizelor realizate la nivelul instituției au fost dispuse măsuri organizatorice de delegare de personal în cadrul formațiunilor teritoriale pentru imigrări care au înregistrat un număr ridicat de cereri raportat la numărul de lucrători, atât la nivel central cât și teritorial.

Totodată, vă informăm că, la inițiativa Inspectoratului General pentru Imigrări, la data de 5 mai 2022 a fost publicată Ordonanța de Urgența de Guvernului nr. 59/2022 pentru modificarea unor acte normative în domeniul străinilor, act normativ care dă posibilitatea angajatorilor să depună solicitările de eliberare a avizelor de angajare/detașare în muncă la oricare dintre formațiunile teritoriale de imigrări, indiferent dacă au sau nu stabilit sediul social pe raza de

competență a județului unde depun cererile. Astfel, noile modificări legislative au ca scop decongestionarea situației operative prin crearea un flux unitar de lucru la nivel național.

În ceea ce privește activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări vă comunicăm faptul că, aceasta constituie serviciu public și se desfașoară în interesul persoanei și al comunității, în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe bază și în exercitarea legii.

De asemenea, vă asigurăm că se vor face în continuare eforturi pentru îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor, prin dezvoltarea aplicațiilor informatice și prin propuneri de modificare a cadrului legal actual.

Sursă foto: DreamStime.com