Numărul mediu de pensionari a fost de circa 5 milioane în al doilea trimestru, în scădere cu 21.000 de persoane faţă de trimestrul precedent, a transmis marți Institutul Național de Statistică. Pensia medie lunară a fost de 1851 lei, în creṣtere cu 0,3% faṭă de trimestrul precedent.

Spațiu de mobilitate pentru pensionari, construit lângă cimitirFoto: Captura video

Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 1774 lei, iar raportul dintre pensia medie şi salariul mediu net a fost de 51,8% (comparativ cu 54,4% în trimestrul precedent);

Pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,98%) în numărul total de pensionari, mai transmite Statistica.

Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 92,0% în totalul celor de asigurări sociale. Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (79,6%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale. Pensionarii cuprinşi în categoriile de pensii – anticipată şi anticipată parţial - au reprezentat 2,2%.

Raportul pe total dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 8 la 10.

Acest raport prezintă variaţii semnificative în profil teritorial, de la numai 4 pensionari la 10 salariaţi în Municipiul Bucureṣti ṣi judeṭul Ilfov, la 15 pensionari la 10 salariaṭi în judeţul Teleorman, 14 la 10 în judeṭul Vaslui.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă fiind de 945 de lei (1409 lei în judeţul Botoṣani, 1419 lei în judeṭul Giurgiu, 1427 lei în judeṭul Vrancea faţă de 2354 lei în judeṭul Hunedoara, 2249 lei în Municipiul Bucureşti ṣi 2085 lei în judeṭul Braṣov).

Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate (în prezent - indemnizaţie socială), în trimestrul II 2022, a fost de 1156,5 mii persoane, din care:

- 1023,6 mii persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 22,2% din totalul pensionarilor din această categorie;

- 126,4 mii persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori, reprezentând 64,3% din totalul acestora;

- 6,5 mii persoane din sistemul militar, reprezentând 3,3% din totalul acestei categorii.