Dacă ești PFA și îți vei continua activitatea anul viitor, ori dacă te gândești să înființezi unul, trebuie să iei în vedere noile reguli fiscale care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2023. Atunci când veți depune Declarația unică 2024 va trebui să luați în calcul alte plafoane în funcție de care trebuie să plătiți contribuțiile.

PFA in 2023Foto: Yurii Kibalnik / Dreamstime.com

Acele plafoane se leagă de salariul minim. Nu avem încă o decizie oficială în acest sens, dar din ce vedem, se va decide ca acesta să fie de 3.000 de lei brut. În funcție de el știi cât ai de plătit către stat (dacă nu va fi 3.000 de lei, vom veni cu un nou material după ce se va lua o decizie oficială).

ATENȚIE la noile plafoane, acestea fiind introduse prin Ordonanța16/2022.

Așadar, dacă acum există un singur plafon în funcție de care se plătesc taxele (12 salarii minime), din 2023 acest lucru se va schimba.

La ce plafon veți plăti asigurările sociale (CAS) ca PFA

În ceea ce privește plata contribuţiei de asigurări sociale (CAS), în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente venituri și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară, baza anuală de calcul o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât:

  • nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe ţară

Adică, dacă salariul minim brut va fi de 3.000 de lei, atunci este vorba despre o bază 36.000 de lei, dacă veniturile sunt între 36.000 lei și 72.000 lei.

  • nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate de peste 24 salarii minime brute pe ţară.

Așadar, dacă depășiți 24 de salarii minime, atunci trebuie să plătiți CAS la venituri de 72.000 lei.

La ce plafon veți plăti contribuţia de asigurări sociale de sănătate ca PFA

În ceea ce privește contribuţia de asigurări sociale de sănătate, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din asocierea cu o persoană juridică, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, venituri din investiţii și venituri din alte surse, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 6 salarii minime brute pe ţară, atunci baza pentru acestea se va calcula la:

  • nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 și 12 salarii minime brute pe ţară

Deci la venituri de peste 18.000 de lei, baza luată în calcul este 18.000 lei, dacă aveți între această sumă și 36.000 lei.

Sub 18.000 nu plătești.

În rest, la celelalte două plafoane sunt aceleași cifre ca la CAS (vezi mai sus).

  • nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe ţară;
  • nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate de peste 24 salarii minime brute pe ţară.

IMPORTANT: În ceea ce privește plata impozitului pe venit rămâne totul ca până acum, nu s-a schimbat nimic.

Nou plafon pentru PFA la norma de venit

O altă modificare importantă este pentru PFA care sunt la norma de venit.

Așadar, dacă în anul fiscal anterior ați înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro, începând cu anul fiscal următor aveți obligația determinării venitului net anual în sistem real.

Până acum, plafonul era de 100.000 de euro.

Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 25.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României, la sfârșitul anului fiscal.

Această categorie de contribuabili are obligația să completeze și să depună declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

IMPORTANT: Raportarea la noile plafoane o veți face când veți depune Declarația Unică 2024, deoarece în 2023 veți depune pe regulile actuale, ceea ce e normal. Noile plafoane sunt importante în situația în care știți că sunteți peste acele sume, caz în care trebuie să faceți un calcul în care să vedeți dacă poate este mai bine să treceți pe microîntreprindere.

Sursă foto: DreamStime.com