Pentru că ANAF a pierdut multe procese pe ceea ce înseamnă rea-credință, Ministerul Finanțelor schimbă Codul de procedură fiscală în care vine cu o definire a termenului.

Sediu ANAFFoto: Hotnews / Florin Barbuta

De precizat că reprezentanții firmelor trebuie să îndeplinească obligaţiile fiscale de plată ale entităţilor pe care le administrează, adică să plătească taxe și impozite. În cazul în care acestea nu sunt achitate, asociaţii răspund solidar pentru îndeplinirea acestora.

Codul de procedură fiscală spune că odată cu asociații răspund solidar și reprezentanţii legali care, cu rea-credinţă, au determinat nedeclararea şi/sau neachitarea obligaţiilor fiscale la scadenţă.

Până acum nu aveam în lege (207/2015) și o descriere a faptelor de rea-credință. Ei bine, acest lucru se va schimba, conform noilor modificări pregătite de Ministerul Finanțelor.

Astfel, pentru stabilirea relei-credinţe a persoanelor răspunzătoare ANAF pot avea în vedere următoarele elemente:

  • sustragerea, ascunderea ori risipirea patrimoniului, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea;
  • pe perioada acumulării de obligații fiscale, debitorii s-au menținut în starea de dificultate financiară, fără a solicita acordarea uneia dintre formele de înlesniri la plată în vederea redresării activității și/sau deschiderea procedurii insolvenței;
  • neîndeplinirea obligațiilor legale pe o perioadă de timp consecutivă şi/sau îndelungată, care conduce la riscul neîncasării obligațiilor fiscale la bugetul general consolidat;
  • săvârșirea de către persoana răspunzătoare a unui fapt sau act contrar prevederilor legale;
  • utilizarea lichidităților financiare în alte scopuri decât pentru stingerea obligațiilor fiscale, cu excepția cazului în care acestea au fost folosite pentru cheltuielile necesare susținerii desfășurării activității.

De ce se introduc aceste noutăti?

Pentru că, în practică, s-a constatat că au fost situații în care instanțele de judecată au anulat deciziile de atragere a răspunderii solidare emise de organele fiscale, întrucât nu au fost identificate motivele care au condus la stabilirea relei-credințe a persoanelor răspunzătoare.

HotNews.ro a anunțat vineri 12 modificări pe care le-a pregătit Ministerul Finanțelor la Codul de procedură fiscală. Multe controale vor fi online, ”controlul operativ și inopinat” devine ”controlul antifraudă”, persoanele fizice vor primi notificări de conformare înainte ca Fiscul să înceapă verificările, controale în special pentru cei cu risc crescut de evaziune.