Inspecția fiscală se desfășoară, de regulă, la sediul organului de inspecție fiscală, acest lucru existând și acum în Codul de procedură fiscală. Noutatea va fi că din inițiativa organului de inspecție fiscală sau la solicitarea motivată a contribuabilului, inspecția fiscală se va putea desfășura în spațiile de lucru ale contribuabilului.

ANAF - FiscFoto: Hotnews / Florin Barbuta

Cererea contribuabilului se va soluționa în termen de 3 zile de la înregistrare.

Contribuabilul va trebui să pună la dispoziție un spațiu adecvat, precum și logistica necesară desfășurării inspecției fiscale.

Dacă nu există sau nu poate fi pus la dispoziție un spațiu de lucru adecvat pentru derularea inspecției fiscale, atunci activitatea se va desfășura la sediul organului fiscal sau în orice alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul.

Ce înseamnă „spațiu de lucru adecvat”, nu știm.

Rămân ca până acum următoarele două lucruri:

  • Indiferent de locul unde se desfăşoară inspecţia fiscală, organul de inspecţie fiscală are dreptul să inspecteze locurile în care se desfăşoară activitatea, sau unde se află bunurile impozabile, în prezenţa contribuabilului/plătitorului ori a unei persoane desemnate de acesta.
  • Inspecţia fiscală se desfăşoară, de regulă, în timpul programului de lucru al contribuabilului/plătitorului. Inspecţia fiscală se poate desfăşura şi în afara programului de lucru al contribuabilului/plătitorului, cu acordul scris al acestuia şi cu aprobarea conducătorului organului de inspecţie fiscală.

Contribuabilul trebuie informat pe parcursul desfășurării inspecției fiscale despre aspectele constatate în cadrul acțiunii de inspecție fiscală, iar la încheierea acesteia, despre constatările și consecințele lor fiscale.

O noutate, după ce se vor adopta modificările la Codul de procedură fiscală, este: la cerere, contribuabilului i se va pune la dispoziție dosarul administrativ al acțiunii de inspecție fiscală, iar acolo unde este cazul, documentele/informațiile vor fi anonimizate pentru a se asigura confidențialitatea și secretul fiscal.

Citește și:

Se schimbă procedurile ANAF în privința controalelor și inspecțiilor fiscale: legitimație prezentată online, controale în special pentru cei cu risc crescut de evaziune / 12 modificări la Codul de procedură fiscală