Legea nr. 448/2006 obligă angajatorii cu peste 50 de salariați să încadreze în muncă un număr de 4% persoane cu handicap. În caz contrar, plătesc către bugetul de stat o contribuție egală cu valoarea salariului minim înmulțit cu numărul de persoane pentru care nu se efectuează încadrarea. Apar dificultăți în stabilirea numărului de salariați atunci când există fracțiuni de lună lucrate, contracte de muncă cu timp parțial sau contracte suspendate, respectiv salariați cu contracte de muncă în concediu fără plată.

Adrian BentaFoto: StartupCafe.ro

Ordinul ANPDPD nr. 1001/2022 definește mai exact modul de calcul al numărului de salariați și cum se calculează contribuția.

Astfel, reținem următoarele aspecte importante:

• Prin salariat înțelegem salariat cu normă întreagă privind durata timpului de muncă;

• Pentru salariații încadrați cu normă de muncă cu timp parțial aceștia se includ în numărul total de salariați proporțional cu norma de timp;

• Nu se iau în considerare în numărul total de salariați salariații cu contracte de muncă suspendate, salariații în concediu fără plată, salariații aflați în grevă;

• Pentru zilele de repaus săptămânal sau sărbătoare legală numărul de salariați se consideră ca fiind egal cu cel din ziua lucrătoare precedentă;

• Numărul total de angajați se determină ca medie aritmetică din suma efectivelor zilnice de salariați, inclusiv zilele de repaus săptămânal și zilele libere împărțit la numărul total de zile calendaristice din lună;

• Procentul de 4% se calculează cu două zecimale;

• Numărul de persoane neîncadrate se determină ca diferență între numărul reprezentând procentul de 4% și numărul de persoane încadrate;

• Contribuția se determină înmulțind diferența calculată anterior cu salariul minim brut garantat în plată.

Foarte important: un angajator ce datorează contribuția pentru neîncadrarea persoanelor cu handicap poate să achiziționeze bunuri și servicii de la unități protejate într-un procent maxim de 50% din contribuție. În cazul în care într-o lună se achiziționează bunuri și servicii ce depășesc procentul de 50%, suma se reportează pentru luna următoare și diminuează contribuția acestei luni următoare.

De reținut: în perioada anterioară procedura de calcul a numărului de salariați și a contribuției a fost reglementată prin Ordinul Președintelui ANPH nr. 590/2008 ce a fost abrogat începând cu data de 20.10.2022, dată de intrare în vigoare a prezentului act normativ.

Contribuția rămasă de plată are scadență pe data de 25 a lunii următoare pentru luna în care se datorează și se declară prin Formularul D100.