ANAF va publica, trimestrial, lista albă a contribuabilor, persoane juridice, care au declarat și au achitat la scadență obligațiile fiscale de plată și care nu au obligații restante. Aceasta a fost introdusă prin OUG 31/2022, dar acum Fiscul a pregătit proiectul de ordin pentru a putea aplica prevederile de modificare a Codului de procedură fiscală.

ANAFFoto: Hotnews / Florin Barbuta

Practic, aceasta este opusul listei datornicilor la buget.

Lista va cuprinde denumirea contribuabililor și codul de identificare fiscală.

Proiect ANAF procedura publicare lista alba a datornicilor - document

Condițiile ce trebuie îndeplinite cumulativ de către contribuabili la întocmirea listei:

• sunt depuse, pe perioada de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale, toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data întocmirii listei. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal;

• au achitate la scadență/termenul de plată prevăzut de lege, obligațiile fiscale principale și accesorii, în trimestrul pentru care se realizează publicarea listei;

• nu înregistrează obligații bugetare restante la data întocmirii listei.