Legea nr. 286/2022 își dorește susținerea programului cultural Timișoara, capitală europeană a culturii în anul 2023, îmbunătățește programele de finanțare a unor proiecte culturale, dar în același timp modifică OG nr. 51/1998 privind finanțarea unor proiecte culturale.

TimișoaraFoto: DreamsTime

Cu această ocazie se modifică sau se suplimentează 6 surse de finanțare sub forma unor taxe/contribuții pe care le vor achita operatorii economici. Acestea sunt:

1. O cotă de 20% din încasările realizate de către operatorii economici ce distribuie servicii de programe de televiziune, retransmisie către public ce conțin fonograme sau videograme a căror vizionare nu este recomandată minorilor, respectiv din vânzarea sau închirierea unor fonograme;

2. O cotă de 1% din încasările realizate de operatorii economici ce organizează târguri și expoziții pentru taxa de vizitare, atunci când nu se datorează timbru monumentelor istorice conform legislației în vigoare;

3. O cotă de 1% din veniturile realizate de operatorii economici ce își desfășoară activitatea în incinta monumentelor istorice, fie că sunt publice sau private, atunci când nu se datorează timbru monumentelor istorice;

4. O cotă de 1% din încasările realizate de către operatorii economici ce desfășoară activitate de bâlci, parcuri de distracții și alte activități recreative și distractive;

5. O cotă de 0,5% din valoarea investițiilor autorizate sub forma de construcții situate în zona de protecție a monumentelor istorice în zone protejate sau situri urbane;

6. O cotă de 0,5% din veniturile realizate de către operatori economici din domeniul jocurilor de noroc pentru activitățile desfășurate în mediul online.

Aceste sume se colectează online și se plătesc la bugetul fondului cultural național până pe data de 15 a lunii următoare. Pentru distribuirea de fonograme sumele cuvenite se calculează către ORDA.

De reținut: prezenta lege intră în vigoare la data de 03 noiembrie 2022 și momentan nu există norme de aplicare.

Articol realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Bența

Sursa foto: Dreamstime