ANAF și-a propus să-i controleze pe liber profesioniști, pe cei care au venituri din chirii și investiții, deoarece a văzut riscuri de conformare și plată în privința impozitului pe venit. În acest sens a stabilit a strategie.

ANAF - FiscFoto: Hotnews / Florin Barbuta

Conform documentului, dorește optimizarea calității inspecțiilor / verificărilor în segmentul contribuabililor cu risc fiscal ridicat. Mai exact să:

  • Stabilescă segmentele de risc prioritare în domeniul profesiilor liberale și în alte domenii cu risc ridicat și să conceapă cursuri de formare și ghiduri de control speciale pentru aceste segmente;
  • Selecteze inspectori care să fie instruiți și folosiți ulterior în principal pentru verificarea contribuabililor din acel segment specific.

Tot strategia vorbește și despre derularea de actiuni de control fiscal la contribuabilii platitori de impozit pe venit, cu impact în decalajul fiscal.

Derularea de acțiuni de control fiscal la contribuabilii plătitori de impozit pe venit care desfășoară activitate in domenii cu impact în decalajul fiscal are scopul de a aprofunda analiza acestui decalaj fiscal și de a optimiza analiza de risc și selectarea contribuabililor pentru control fiscal.

Câți contribuabili au depus declarația unică și ce sume s-au declarat

În 2021 erau 955.102 contribuabili, iar numărul de declarații unice (inițiale și rectificative) s-a ridicat la 1,07 milioane. Suma totală a impozitelor s-a ridicat la 2,35 miliarde lei, în condițiile în care cu un an în urmă era de 1,85 miliarde lei.

„În România încă există un nivel scăzut al conformării la impozitul pe venit. Pentru creșterea conformării fiscale, trebuie să crească încrederea contribuabililor în instituțiile statului și să scadă costurile conformării. Pentru viitor, ANAF va monitoriza cu atenție nivelul de încredere al contribuabililor și care sunt elementele sau acțiunile administrației fiscale la care aceștia sunt sensibili”, spune ANAF.

În România, la nivelul anilor 2019, 2020 și 2021 erau peste 900.000 de contribuabili cu venituri declarate din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, precum şi din transferul aurului de investiții, drepturi de autor, activități agricole, etc., adică acei contribuabili care au o obligație declarativă.

Probleme la conformare: înregistrare și declarare

În ceea ce privește conformarea la plată, spune ANAF, problemele constatate par a fi mai rare sau mai reduse decât în cazul conformării la înregistrare și la declarare.

„Experiența practică ANAF indică faptul că există segmente ale populației de contribuabili plătitori de impozit pe venit care au un grad relativ redus de conformare fiscală”, conform sursei citate.

  • Domeniile specifice identificate ca având riscuri mari de neconformare includ nedeclararea sau subdeclararea veniturilor obținute de către liber profesioniști, veniturile din chirii precum și veniturile din investiții. ANAF are nevoie să își întărească capacitatea și strategiile de impunere a unui nivel mai ridicat de conformare în aceste domenii.

Deși analizele identifică segmentul profesiilor liberale ca fiind segmentul cu cel mai ridicat nivel de neconformare și cu un potențial de venit destul de mare, acoperirea în materie de control a acestui segment este de doar 1%, spune ANAF.

Fiscul mai arată că pentru un număr de ani, ANAF și-a concentrat resursele de control asupra problemelor legate de conformarea la TVA, având în vedere riscurile cunoscute care pot afecta veniturile publice. Însă, această situație riscă să transmită contribuabililor plătitori de impozit pe venit semnalul că nedeclararea sau subdeclararea unor venituri nu vor fi detectate.

Ce ținte și-a stabilit ANAF pentru următoare 12-24 de luni

Țintele pe care și le propune ANAF:

  • Diminuarea decalajului fiscal la impozitul pe venit cu cel puțin 3 p.p. față de anul 2019;
  • Creșterea nivelului de încredere în administrația fiscală în rândul contribuabililor persoane fizice până la nivelul de 55%;
  • Creșterea veniturilor declarate de persoanele fizice (corespunzător surselor de venit care fac obiectul declarației unice) cu cel puțin 10% față de veniturile declarate pentru anul fiscal 2021;
  • Cresterea gradului de conformare la declarare cu 3 p.p. față de anul 2021.