Concediul de îngrijitor este concediul acordat salariaţilor în vederea oferirii de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul și care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave.

MuncaFoto: Wutthichai Luemuang | Dreamstime.com

Acest lucru a fost introdus în acest an în Codul muncii prin Legea 283/2022. Mai exact este vorba despre 5 zile lucrătoare.

Ministerul Muncii a pregătit ordinul de aplicare, momentan în dezbatere.

Cum se poate solicita concediul de îngrijitor

Angajatorul are obligația acordării concediului de îngrijitor salariatului, la solicitarea scrisă a acestuia.

În termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la momentul înaintării solicitării, salariatul are obligația depunerii la angajator a documentelor prin care face dovada faptului că persoana căreia i-a oferit îngrijire sau sprijin este rudă sau o persoană care locuiește în aceeași gospodărie cu acesta, precum și a existenței problemei medicale grave, care a determinat solicitarea concediului de îngrijitor de către salariat.

Ce documente sunt cerute pentru concediul de îngrijitor

Documentele prin care face dovada faptului că persoana căreia i-a oferit îngrijire sau sprijin este rudă sunt, după caz:

  • actul de identitate
  • certificatul de naștere
  • certificatul de căsătorie.

De asemenea, documentele prin care face dovada faptului că persoana căreia i-a oferit îngrijire sau sprijin locuiește în aceeași gospodărie cu angajatul sunt, după caz:

  • actul de identitate al persoanei care necesită îngrijire din care rezultă același domiciliu sau reședință cu salariatul,
  • actul prin care persoana a fost luată în spațiu,
  • adeverința de la asociația de proprietari/locatari
  • declarația pe propria răspundere a salariatului din care să rezulte faptul că persoana căreia salariatul a oferit îngrijire sau sprijin locuiește în aceeași gospodărie cu acesta cel puțin pe perioada concediului de îngrijire

Documentul medical prin care se face dovada existenței problemei medicale grave va fi reprezentat de biletul de externare din spital sau, după caz, de adeverința medicală emisă de medicul curant ori de medicul de familie al persoanei cu probleme medicale grave.

Lista problemelor medicale pentru acordarea concediului de îngrijitor

Ministerul Muncii a pregătit și o listă de probleme medicale pentru care angajatul poate solicita concediul de îngrijitor, de la afecțiuni oftalmologice, la cele de psihiatrie sau dermatologice.

Vezi întreaga listă a problemelor pentru care se poate solicita concediul de îngrijitor.

Sursă foto: Dreamstime.com