Declarația unică pe anul 2023 (Formular 212) a apărut în Monitorul oficial, ceea ce înseamnă că în perioada imediat următoare o să fie publicată și pe site-ul ANAF.

Declaratia unica 2023 in Monitorul oficialFoto: Jennifer Pitiquen | Dreamstime.com

Aceasta trebuie depusă până pe 25 mai, dată cu care ne-am obișnuit în ultimii ani.

Formularul 212 Se completează şi se depune de către persoanele fizice care au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii.

Noul plafon pentru plata contribuțiilor este de 36.000 de lei (salariul minim urcă la 3.000 de lei).

Ca o paranteză, pentru că ați tot văzut modificările din Ordonanța 16 (cea a creșterilor de taxe), menționăm că plafoanele de 6, 12 și 24 de salarii intră în vigoare începând cu veniturile anului 2023. Adică se vor lua în calcul în 2024, dar modificările sunt făcute pe noul formular 212.

Ce e diferit față de Declarația unică pe 2022

• modul de stabilire a bazei de calcul al impozitului pe venitul din cedarea folosinței bunurilor, în sensul în care, începând cu 1 ianuarie 2023, venitul brut reprezintă venit anual impozabil;

• reglementarea unor obligaţii fiscale pentru persoanele fizice care obţin din străinătate venituri din pensii pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, respectiv pentru partea ce depăşeşte suma lunară de 4.000 lei, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;

• modificarea bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente venituri și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a Declaraţiei unice.

Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât:

1. nivelul de 12 salarii minime brute pe țară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 salarii minime brute, inclusiv și 24 salarii minime brute pe ţară;

2. nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cel puțin egale cu 24 salarii minime brute pe ţară.

• modificarea bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din asocierea cu o persoană juridică, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, venituri din investiţii și venituri din alte surse, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul II ”Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate”,

Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă:

1. nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 minime brute, inclusiv și 12 salarii minime brute pe ţară;

2. nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 minime brute, inclusiv și 24 salarii minime brute pe ţară;

3. nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cel puțin egale cu 24 salarii minime brute pe ţară.

Sursă foto: Dreamstime.com