Salariații ce participă la activitatea de creare de programe pentru calculator sunt scutiți la plata impozitului pe venitul din salarii, conform Codului fiscal. Un nou ordin publicat în Monitorul oficial (OMFP 433/2022) reglementează procedura justificativă privind scutirea la impozitul pe venitul din salarii.

Adrian Benta - consultantFoto: StartupCafe.ro

Consultantul fiscal Adrian Bența a făcut o scurtă analiză a ordinului.

“Față de procedurile anterioare, actuala procedură este mai simplificată și extinde categoriile de persoane ce pot beneficia de scutire la impozit inclusiv atât pentru absolvenții unei unități de învățământ cu studii superioare, cât și pentru absolvenții de studii medii ce au absolvit examenul de bacalaureat și sunt studenți la universități acreditate”, spune el.

Procedura se aplică și pentru salariații instituțiilor publice ce creează programele pentru calculator, adică pentru IT-știi bugetari, așa cum a scris HotNews.ro zilele trecute.

Analizând actul normativ din perspectiva unui angajator din mediu privat, spune Bența, actul normativ enumeră punctual codurile CAEN prezumate pentru desfășurarea activității de creare de programe pentru calculator, astfel:

• CAEN 5821 „Activități de editare a jocurilor de calculator”;

• CAEN 5829 „Activități de editare a altor produse software”;

• CAEN 6201 „Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)”;

• CAEN 6202 „Activități de consultanță în tehnologia informației”;

• CAEN 6209 „Alte activități de servicii privind tehnologia informației”.

Se poate acorda scutirea la impozitul pe venitul din salarii dacă sunt îndeplinite următoarele cinci condiții cumulative, spune el:

1. Salariații ocupă posturile și desfășoară activitățile din prezentul act normativ;

2. Postul face parte dintr-un compartiment specializat de informativă;

3. Salariatul are o diplomă de licență universitară sau o diplomă de bacalaureat și urmează studii superioare acreditate;

4. Angajatorul a realizat în anul fiscal precedent venituri din crearea de programe pentru calculator. Fac excepție societățile nou înființate și instituțiile publice;

5. Veniturile realizate au o valoare de cel puțin 10.000 euro pentru fiecare salariat ce beneficiază de scutirea la impozitul pe venitul din salarii.

Funcțiile și activitățile pentru care se poate acorda scutirea la impozitul pe venitul din salarii sunt:

a) Administrator baze de date;

b) Analist;

c) Inginer de sistem în informatică;

d) Inginer de sistem software;

e) Manager de proiect informatic;

f) Programator;

g) Proiectant de sisteme informatice;

h) Programator de sistem informatic;

i) Programator ajutor;

j) Analist ajutor;

k) Inginer de dezvoltare a produselor software.

Potrivit lui Bența, trebuie urmărită cu maximă atenție procedura de întocmire a dosarului de personal din cauza faptului că sunt necesare destul de multe documente, cum ar fi comenzi interne, copii ale diplomelor, dar și obligația de a întocmi ștate de salarii separat față de restul salariaților.