Multe noutăți fiscale intră în vigoare de la 1 ianuarie 2023. Așadar, facem o listă a pricipalelor schimbări care se vor produce anul viitor. Menționăm atât creșterea impozitului pe dividende (cu modificările recente din Legea 370/2022), cât și ce a apărut zilele astea în Monitorul oficial.

Taxare in 2023Foto: Lakshmiprasad S, Dreamstime.com

După cum vedeți, sunt multe creșteri de taxe de la 1 ianuarie 2023. Tot ce am menționat în text se află în Monitorul oficial.

1. Crește impozitul pe dividende de la 1 ianuarie

Impozitul pe dividende se majorează de anul viitor de la 5% la 8%, atât pentru persoanele fizice cât și juridice.

O noutate recentă se referă la dividendele distribuite în 2022 care vor fi taxate cu 5%, exceptând trimestrul 4, deoarece vor fi în 2023. Așadar, cele din trimestrul 4 ar fi impozitate cu 8%.

Aici intră și dividendele din anii trecuți pe care dorești să le distribui în 2023: tot 8%.

2. Salariul minim brut crește la 3.000 de lei cu 200 lei netaxați

De la 1 ianuarie crește salariul minim brut la 3.000 de lei. Un angajat plătit cu salariul minim va primi în mână 1.863 lei, adică cu 339 lei mai mult decât în acest an.

Pentru cei care se gândesc la pensie, trebuie menționat că în Ordonanța trenuleț se precizează că cei 200 de lei netaxați vor fi luați în calcul la punctaj.

3. Salariul minim din construcții se majorează la 4.000 de lei

Salariul minim din construcții urcă de la 3.000 de lei, la 4.000 de lei în construcții. Atenție: în acest domeniu nu se plătește impozitul pe venit, contribuția la sănătate și, opțional, la Pilonul II de pensii.

Astfel, un angajat din construcții plătit cu salariul minim va primi în mână 3.150 lei.

De menționat că salariul minim în agricultură și industria alimentară rămâne la fel, adică la 3.000 de lei, dar cu facilitățile similare domeniului construcțiilor.

4. Noi plafoane pentru activități independente, dar se iau în calcul începând cu veniturile din 2023

Având în vedere creșterea salariului minim la 3.000 de lei brut, cei care câștigă din activități independente vor avea în 2023 plafonul de 36.000 lei.

Atenție la un lucru: plafoanele introduse recent prin Ordonanța 16, cea a creșterilor de taxe (6, 12 și 24 de salarii), intră în vigoare începând cu veniturile anului 2023, adică le veți lua în calcul în 2024.

Trebuie totuși să le luați în calcul când depuneți Declarația unică în 2023 cu veniturile estimate.

Ca o paranteză, românii care vor avea câștiguri ceva mai mari la bănci din depozite bancare, vor trebui să plătească contribuția la sănătate din 2024, odată cu aplicarea plafoanelor. Asta pentru că dobânzile ceva mai mari pe 1 an vor avea scadența în 2023.

Declarația unică 2023 este deja în Monitorul oficial, împreună cu noile modificări.

5. Taxarea pensiilor private Pilon II din 2023

Prin Ordonanța 16 s-a decis și taxarea pensiilor pentru care contribuim la Pilonul II. Asta se va întâmpla din 2023.

Sunt taxate dividendele încasate de fondurile de pensii și astfel s-a introdus problema dublei impozitări.

Mai tehnic, s-a eliminat exceptarea fondurilor de pensii private de la plata impozitului pe dividende, o măsura care anuleaza prevederile din legislatia specifică (L411/2004 privind Pilonul II de pensii obligatorii si L204/2006 privind Pilonul III de pensii facultative).

6. POS pentru firmele care au încasări în numerar mai mari de 50.000 de lei

Persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul și cu ridicata, precum și cele care desfășoară activități de prestări de servicii, care realizează în cursul unui an încasări în numerar cu o valoare mai mare de 50.000 lei, au obligația să accepte ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare, inclusiv aplicații ce facilitează acceptarea plăților electronice.

Obligația de acceptare de către persoanele juridice a cardurilor de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare, se naște începând cu trimestrul următor celui în care încasările în numerar din cursul anului respectiv au depășit pragul de 50.000 lei.

În cazul în care, timp de 2 ani consecutivi, pragul menționat nu a fost depășit, entitățile desemnate nu mai au obligația de acceptare a cardurilor de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare, dar pot opta pentru continuarea acceptării acestor instrumente de plată.

7. Ce schimbări sunt la microîntreprinderi în 2023: de la scăderea pragului, la un salariat

Dacă vrei să-ți faci o microîntreprindere, trebuie să știi că plafonul veniturilor în 2023 este de 500.000 euro, ca să plătești impozitul de 1% (3% nu mai există), dar vedeți că au apărut și alte condiții.

Dacă ai deja o microîntreprindere și te afli, în 2022, sub 1 milion de euro, vei putea rămâne la același regim, atâta timp cât nu vei depăși 500.000 euro în 2023. După ce ai depășit, treci la impozit pe profit.

O altă condiție: poți să deții mai mult de 25% din capitalul social al unei microîntreprinderi în cel mult 3 societăți. În caz contrar, dacă deții mai mult de 25% în mai mult de 3 societăți, trebuie să te deczi ce societăți trec la plata impozitului pe profit.

Tot ca să fii microîntrepindere trebuie să ai cel puțin un salariat cu normă întreagă. Practic, nu vor mai exista microîntreprinderi fără salariat pentru cota de 3% (pentru că nu mai există).

Acesta poate să fie ori cu contract de muncă pe 8 ore, ori poți avea mai mulți salariați cu timp parțial care în total să cumuleze 8 ore. De asemenea, mai poți avea un contract de mandat a cărei sumă să fie echivalentă cu salariul minim (de exemplu un administrator).

Una dintre prevederi este interpretabilă, așa că mare grijă la ea, până vin autoritățile cu lămuriri: suspendarea contractului de muncă poate genera ieșirea din condiția de micro și, ca atare, explica Manolescu recent, atenție cu concediile medicale și cu alte suspendări ale contractului că îți poți pierde statutul de micro.

8. Altă taxare la jocurile de noroc

Impozitul datorat în cazul veniturilor obținute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine și lozuri cu o valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 1.000 de lei (anterior era 66.750 lei) se determină printr-un barem asupra fiecărui venit brut primit de un participant, iar din rezultatul obținut se scade suma de 30 de lei.

Baremul este următorul în OG 16/2022:

• până la 10.000 inclusiv - 3%

• peste 10.000-66.750 inclusiv - 300 + 20% pentru ceea ce depășește suma de 10.000

• peste 66.750 - 11.650 + 40% pentru ceea ce depășește suma de 66.750

Verificarea încadrării în plafonul neimpozabil se efectuează la fiecare plată indiferent de tipul de joc din care a fost obținut venitul respectiv. În cazul în care venitul brut primit la fiecare plată depășește plafonul neimpozabil de 1.000 de lei inclusiv, impozitarea se efectuează distinct față de veniturile obținute din participarea la alte tipuri de jocuri de noroc.

9. Bacșișul va fi impozitat de la 1 ianuarie 2023

Bacșișul lăsat de clienți în restaurante și banuri va fi impozitat cu 10%.

Acesta va trebui evidențiat pe bonul fiscal.

Restaurantele au obligația de a înmâna clientului o notă de plată, în prealabil emiterii bonului fiscal, în care sunt prevăzute rubrici destinate alegerii de către client a nivelului bacșișului oferit, între 0% și 15% din valoarea consumației.

Nota de plată trebuie să conțină și o altă rubrică în care clientul să poată înscrie suma oferită drept bacșiș, în valoare absolută, dacă acesta optează pentru acest mod de stabilire a valorii bacșișului acordat.

De asemenea, este interzis operatorilor economici să condiționeze, sub orice formă, livrarea de bunuri sau prestarea de servicii de acordare a bacșișului.

Există totuși o excepție: pentru livrarea produselor la domiciliul clienților, restaurantele nu au obligația de a evidenția bacșișul pe bonul fiscal. Totuși, în cazul în care pentru livrarea produselor la domiciliul clienților se optează pentru evidențierea bacșișului pe bonul fiscal, prevederile sunt aplicabile integral în mod corespunzător, cu posibilitatea adaptării formularisticii specifice domeniului.

Din punct de vedere fiscal, sumele provenite din încasarea bacșișului de la client de către restaurante și banuri nu pot fi asimilate unui element de natura veniturilor, iar distribuirea acestora către salariați nu poate fi asimilată unui element de natura cheltuielilor.

Impozitul pe venit (de 10%) datorat de salariat se reține la sursă la momentul distribuirii bacșișului de către firme și se achită la bugetul de stat. Aceste sume nu pot fi reîncadrate fiscal ca venituri salariale sau asimilate salariilor.

Pentru nerespectarea prevederilor, amenda este între 2.000 – 4.000 lei.

10. Dispare impozitul specific din Horeca: vor trece la impozit pe venit, ori pe profit

În 2023 nu va mai exista impozit specific în Horeca. Așadar, firmele din domeniu vor trebui să treacă ori la impozit pe venit, ori pe profit.

Evident, pentru cel pe venit de 1% trebuie să respecte noile modifări fiscale menționate mai sus.

11. TVA mai mare la anumite servicii din Horeca

De la 1 ianuarie, se majorează cota redusă de TVA de la 5% la 9% pentru serviciile de restaurant și de catering, precum și pentru activitățile de cazare hotelieră.

12. Crește TVA la băuturile care conțin zahăr

Băuturile nealcoolice conțin adaos de zahăr (sau alți îndulcitori sau aromatizate) vor aplica o cotă de TVA de 19%, în loc de 9% cum este în prezent.

13. Impozit mai mare la închiriere plus obligația de a înregistra contractele la ANAF

De la 1 ianuarie se elimină cota forfetară de 40% și impozitul va fi calculat la venitul brut.

Adică, nu se va mai plăti 6% impozit, ci 10% la suma de pe contracte.

În plus, contractele de închiriere vor trebui înregistrate la ANAF chiar de la începutul anului 2023. Termenul este de maxim 30 de zile.

În cazul contractelor de închiriere aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2023, înregistrarea și a modificările survenite între timp se efectuează în termen de cel mult 90 de zile.

Conform unui ordin ANAF, care se află în Monitorul oficial, dacă bunul a cărui folosință se cedează este deținut în comun, fiecare coproprietar are obligația înregistrării contractului de închiriere la organul fiscal competent.

14. Scutiri de impozit pentru clădirile eficiente energetic, dacă doresc primăriile

Consiliile locale vor putea acorda scutiri sau reduceri de impozit pentru clădirile noi sau reabilitate, cu destinația de locuință, pentru care proprietarii execută pe cheltuiala proprie lucrări pentru creşterea performanţei energetice, pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice sau pentru sisteme ecologice certificate de colectare și tratare a apelor uzate rezultate din consumul propriu.

15. Plafonul pentru TVA de 5% la imobiliare se reduce

De la 1 ianuarie diminuează plafonului valoric maxim prevăzut pentru livrarea de locuințe ca parte a politicii sociale către persoane fizice, respectiv de la 700.000 lei la 600.000 lei, exclusiv TVA, concomitent cu limitarea aplicării cotei reduse de TVA de 5% pentru achiziția de către orice persoană fizică, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, a unei singure locuințe.

16. 200 lei netaxați celor care dau salarii până la 4.000 de lei, dar cu 2 condiții

200 lei nu sunt taxați pentru salariile de până la 4.000 lei de lei. Totuși, la cum este formulată ordonana 168/2022 (trenuleț), aplicarea va fi una redusă.

Practic sunt 2 condiții ce trebuiesc îndeplinite:

1. Se aplică, începând cu veniturile lunii ianuarie 2023, în cazul persoanelor fizice care au salariul de încadrare, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

2. Se aplică pentru salariații care desfășoară activitate în baza contractelor individuale de muncă, încadrați cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază pentru care venitul brut realizat din salarii pentru aceeași lună, nu depășește nivelul de 4.000 lei, inclusiv.

Așadar, dacă cineva are astăzi un salariu de 3.100 lei în Revisal nu va putea beneficia de facilitate.

17. SAF-T pentru contribuabilii mijlocii de la 1 ianuarie 2023

Contribuabilii mijlocii vor trebui să depună fișierul standard de audit SAF-T, cunoscut sub Declarația 406.

Între timp, ANAF a pregătit o nouă lista a acestora.

18. Sancțiuni de până la 100.000 lei la e-Transport

Sancțiunile la e-Transport vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2023.

Sunt mai multe tipuri de amenzi. Două dintre ele sunt:

1. Declararea în Sistemul RO e-Transport a unor cantități diferite de cele care fac obiectul transportului de bunuri se pedepsește cu amendă de la 10.000 la 50.000 în cazul persoanelor fizice sau cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei în cazul persoanelor juridice, precum şi confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate.

2. Conducătorul vehiculului de transport este obligat să prezinte la solicitarea organelor competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau Autorității Vamale Române documentele care însoțesc transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat. Dacă nu face asta, va fi sancţionat cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei.

19. Nou sistem de taxare pe bursă

Se schimbă impozitarea câștigului din tranzacții pe bursă. Astfel, în loc de 10% cum este în prezent, din 2023 va fi 1 sau 3%, în funcție de perioada de deținere.

Investitorii, în schimb, nu vor mai putea compensa câștigul cu pierderea.

20. Scutirea de impozit pe venit pentru IT-ști a fost extinsă la absolvenți și bugetari

Printr-un ordin recent (OMFP 433/2022) actuala procedură de impozitare a IT-știlor a fost simplificată și extinde categoriile de persoane ce pot beneficia de scutire la impozit inclusiv atât pentru absolvenții unei unități de învățământ cu studii superioare, cât și pentru absolvenții de studii medii ce au absolvit examenul de bacalaureat și sunt studenți la universități acreditate.

De asemenea, IT-știi bugetari vor putea beneficia și ei de facilitate: adică nu vor plai plăti impozit pe venit, ceea ce se traduce într-un salariu mai mare.

21. Zile libere legale în 2023

În 2023 sunt 15 zile libere legale, din care trei vor fi în weekend, conform zileliberelegale.ro.

1 ianuarie – duminică – Anul Nou

2 ianuarie – luni – Anul Nou

24 ianuarie – marți – Ziua Unirii Pricipatelor Române

14 aprilie – vineri – Vinerea Mare

16 aprilie – duminică – Paștele

17 aprilie – luni – Paștele

1 mai – luni – Ziua Muncii

1 iunie – joi – Ziua copilului

4 iunie – duminică – Rusalii

5 iunie - luni – Rusalii

15 august – marți – Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie – joi – Sfântul Andrei

1 decembrie – vineri – Ziua Națională a României

25 decembrie – luni – Crăciunul

26 decembrie – marți – Crăciunul

Bugetarii vor mai avea 3 zile (pe lângă cele de mai sus), respectiv 23 ianuarie, 2 iunie și 14 august 2023, dar cu recuperare prin prelungirea timpului de lucru până la data de 28 februarie 2023, 30 iunie 2023, respectiv 31 august 2023.

22. Ajutor de 1.400 de lei pentru plata facturilor la energie

Românii vulnerabili vor primi sprijin pentru compensarea prețurilor la energie în valoare nominală de 1.400 de lei, care poate fi utilizat până la data de 31 decembrie 2023 și va fi acordat pe loc de consum/gospodărie vulnerabilă, în două tranșe: februarie și septembrie 2023.

23. Contingent de 100.000 muncitori străini în 2023

Autoritățile vor ca în 2023 să vină în țară 100.000 de muncitori străini, acesta fiind contingentul publicat în Monitorul oficial.

Același număr a fost și în acest an, dar problema este de capacitate administrativă. De aceea este greu de atins acest număr. Nu face față Inspectoratul General Pentru Imigrări.

Alte noutăți:

• Salariile bugetarilor vor crește cu până 10% de anul viitor, faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2022. În anumite cazuri mărirea este mult mai mică.

• În ceea ce privește salariile demnitarilor, acestea vor rămâne la fel.

• Punctul de pensie crește de la 1.586 la 1.785 lei, adică cu 12,5%.

• Valoarea indemnizației sociale pentru pensionari se majorează de la 1.000 la 1.125 lei.

Pensionarii cu venituri mai mici de 3.000 de lei vor beneficia de ajutoare, în două tranșe.

Ei vor primi:

• 1.000 de lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei, inclusiv;

• 800 de lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei și 2.000 lei, inclusiv;

• 600 de lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei și 3.000 lei, inclusiv.

Ajutorul financiar se plătește în două tranșe, în lunile ianuarie 2023 respectiv, octombrie 2023, astfel:

• în cuantum de 500 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei, inclusiv;

• în cuantum de 400 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei și 2.000 lei, inclusiv;

• în cuantum de 300 de lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei și 3.000 lei, inclusiv.

În cazul pensionarilor care beneficiază de pensie de urmaş, ajutorul financiar se acordă fiecărui urmaş în parte.

IMPORTANT: Ajutorul financiar se plătește, din oficiu, în luna ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023, prin casele teritoriale de pensii/casele sectoriale de pensii, și se suportă din bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații.

Sursă foto: Dreamstime.com