Impozitarea bacșișului a fost publicată în Monitorul oficial sub denumirea de Legea 376/2022. Se aplică, de la 1 ianuarie, pentru restaurante, baruri și alte activități de servire a băuturilor.

Adrian Benta - consultantFoto: StartupCafe.ro

Consultantul fiscal Adrian Bența a făcut o sucurtă analiză a Legii, menționând și tratamentul fiscal.

Prin bacșiș se înțelege orice sumă acordată voluntar de client în plus față de contravaloarea bunurilor și serviciilor achiziționate.

“Legiuitorul a prezumat că valoarea bacșișului este între 0% și 15% din valoarea consumației, iar ca procedură, înainte de emiterea bonului fiscal, se va înmâna clientului o notă de plată, iar clientul decide valoarea bacșișului, fie sub formă de procent, fie în sumă fixă”, spune Bența.

Ulterior, spune el, se emite bonul fiscal în care se va menționa pe lângă bunurile achiziționate, și valoarea bacșișului.

Dacă clientul solicită o factură pentru bunurile/serviciile achiziționate și s-a achitat o sumă sub formă de bacșiș, atunci se va menționa distinct în factură valoarea bacșișului.

Tratamentul fiscal al bacșișului

Care este tratamentul fiscal al bacșișului potrivit lui Adrian Bența:

1. Bacșișul reprezintă în mod exclusiv o sumă cuvenită salariaților, din categoria ”veniturilor din alte surse”, impozabilă în mod exclusiv cu cota de impozit de 10%, ce se achită și se declară până pe data de 25 a lunii următoare, prin declarația formular 100, iar anual, până în ultima zi a lunii februarie din anul următor, se va declara prin declarația formular 205 privind venitul și impozitul realizat de persoane fizice.

Notă: valoarea individuală a bacșișului trebuie stabilită de angajator, ce are obligația să țină o evidență operativă.

2. Bacșișul nu reprezintă o livrare de bunuri sau o prestare de servicii din perspectiva TVA, astfel că nu se va colecta TVA pentru această sumă.

3. Legea interzice în mod expres reclasificarea bacșișului în venituri de natură salarială, iar pe cale de consecință, nu se datorează asigurări sociale.

4. Dacă bacșișul este achitat de un alt operator economic, cum ar fi de exemplu o masă organizată de Revelion decontată de o societate plătitoare de impozit pe profit, ce achită suplimentar și un bacșiș, pentru bacșiș legea a prevăzut că tratamentul fiscal este de a fi considerată cheltuială de protocol, desigur în condițiile de deducere din Codul fiscal.

5. La nivelul societății restaurant/bar, suma bacșișului nu reprezintă venit sau cheltuială, ci reprezintă o sumă transferată pe seama debitorilor/creditorilor.

Care este monografia contabilă

Monografie contabilă pentru un bacșiș în valoare de 100 lei, evidențiat prin casa de marcat fiscală și încasat cu plată prin card bancar:

a) Evidențierea bacșișului:

461 ”Debitori diverși – bacșiș primit de la clienți” = 462 ”Creditori diverși – analitic bacșiș de acordat salariaților” cu suma de 100 lei.

b) Încasarea prin bancă:

5121 ”Conturi la bănci în lei” = 461 ”Debitori diverși – bacșiș primit de la clienți” cu suma de 100 lei.

c) Reținerea impozitului din alte surse în procent de 10%:

462 ”Creditori diverși – analitic bacșiș de acordat salariaților” = 446 ”Alte impozite și taxe – analitic impozit pe venitul din alte surse” cu suma de 100 lei x 10% = 10 lei.

d) Plata bacșișului net către salariați prin transfer bancar:

462 ”Creditori diverși – analitic bacșiș de acordat salariaților” = 5121 ”Conturi la bănci în lei” cu suma de 90 lei.

e) Plata impozitului până pe data de 25 a lunii următoare:

446 ”Alte impozite și taxe – analitic impozit pe venitul din alte surse” = 5121 ”Conturi la bănci în lei” cu suma de 10 lei.

De reținut:

• procedura de evidențiere distinctă a bacșișului este reglementată doar pentru activitățile de restaurant și bar, nu și pentru alte domenii unde se acordă bacșiș cum ar fi de exemplu frizerii, saloane de înfrumusețare etc.

• dacă se fac livrări la domiciliul clientului, nu este obligatorie mențiunea bacșișului în bonul fiscal;

• livrarea bunurilor și serviciilor nu este condiționată de acordarea bacșișului.