ANAF vrea să continue cu o serie de controale și inspecții fiscale în 2023, aici intrând atât vestita Operațiune Cronos privind munca subdeclarată, cât și cele împreună cu RAR pe zona auto, inclusiv cele la persoane fizice.

ANAF - FiscFoto: Hotnews / Florin Barbuta

În 2022 am văzut că ANAF a început să facă ceva mai multe controale. Practic, de când a sosit Lucian Heiuș, dacă ascultăm declarațiile sale ne-am aștepta ca rapoartele pe temă să arate creșteri de peste 50% în zona controalelor. Ei bine, nu e așa. Nu avem datele și pe trimestrul 4, dar dacă ne uităm la al treilea, pe zona antifraudă a crescut numărul de controale cu 17%, iar la inspecții fiscale cu aproape 8% (trimestrul III 2022 comparativ cu T3 2021).

Guvernul a modificat miercuri (28 decembrie) Codul de procedură fiscală, deci vom vedea unele schimbări în privința modului în care acționează ANAF pe controalele de anul viitor, respectiv ceea ce vom menționa mai jos.

Tot ceea ce scriem mai jos se află în diverse documente ale Ministerului Finanțelor și ANAF, iar în anumite cazuri informații proprii.

În 2023 se dorește creșterea ponderii numărului de verificări documentare raportate la totalul acțiunilor de control fiscal efectuate de ANAF, față de 2022. De asemenea, se dorește creșterea numărului de inspecții fiscale.

Controale avute în vedere de ANAF în 2023

1. Operațiunea Cronos va continua, asta deși la un moment dat în 2022 a fost stopată.

Este vorba despre acele controale pe desfășurate împreună cu Inspecția Muncii pentru a preveni și a limita fenomenul evaziunii privind munca subdeclarată/nedeclarată.

2. Se vor derulara acțiuni concomitente și colaborative la persoanele juridice și la persoanele fizice care le controlează direct sau indirect, în cazurile complexe de evaziune fiscală/optimizare fiscală.

3. Se vor intensifica acțiunile de control privind importurile subdeclarate și intervenția în timp real pe lanțurile de tranzacționare la intern, “având în vedere că importatorii în cauză utilizează verigi intermediare cu comportament fiscal volatil (missing trader) pentru disimularea tranzacțiilor reale și sustragerea de la plata obligațiilor fiscale”.

4. Vor fi acțiuni de analiză și control în domeniul economiei digitale.

În prezent, spun autoritățile, acțiunile de control au relevat creșterea exponențială a operațiunilor comerciale efectuate în mediul on-line prin care contribuabilii eludează legislația fiscală prin neînregistrarea, nedeclararea și evitarea plății obligațiilor fiscale aferente tranzacțiilor derulate.

5. Controale cu ajutorul RAR pe zona auto

În 2023 vor fi și acțiuni concentrate în domeniul comerțului cu autoturisme rulate. Acțiunile ANAF vor crește în eficiență prin operaționalizarea schimbului de date dintre RAR și Agenție.

Principalele măsuri vizează:

• axarea analizelor de risc pe detectarea și stoparea timpurie a cazurilor de fraudă;

• crearea unui mecanism de reacție rapidă în etapa premergătoare obținerii cărții de identitate de la RAR, pentru valorificarea operativă a informațiilor prin instituirea măsurilor asigurătorii în cazurile de fraudă sau punerea în aplicare a măsurilor de executare silită, după caz.

6. Acțiuni în domeniile cu risc ridicat de evaziune

Vor fi și activități de control orientate către domeniile cu risc ridicat de evaziune fiscală la TVA și impozitul pe profit, precum construcții (inclusiv servicii conexe), tranzacții imobiliare, reparații auto, comerț cu ridicata și cu amănuntul( în special în domeniul legume-fructe, materiale reciclabile, etc.).

7. Vor fi și acțiuni de monitorizare și control în domeniile produselor accizabile, cu precădere în zona produselor energetice, inclusiv energie electrică și gaze naturale, a tutunului brut și a materialelor reciclabile.

8. Acțiuni de verificare documentară, desk – audit, cu grad de complexitate și durată reduse, la contribuabili la care riscurile fiscale sunt cuantificabile, astfel încât să se realizeze ținta asumată prin PNRR pentru sfârșitul anului 2025, respectiv 60% din totalul acțiunilor de control fiscal.

9. Acțiuni în domeniul comerțului cu amănuntul și al prestărilor de servicii direct către populație precum și în domeniul comerțului cu ridicată, așa cum am mai văzut un moment dat în 2022.

10. Controalele la persoane fizice vor continua

Controalele la persoane fizice, începute în iulie, vor continua în 2023. Cel puțin în acest moment nu avem informații că s-ar stopa, mai ales că și ANAF a făcut unele schimbări organizatorice pentru a întări capacitatea de verificare și control prin câteva acte normative.

ANAF a făcut o analiză de risc a constatat că 561.000 de persoane au acumulat în 2016-2019 o diferență între veniturile estimate de noi și cele declarate și impozitate de 20 miliarde euro.

Legea spune că dacă există o diferență de 10% dintre venitul estimat și cel declarat dar nu mai puțin de 50.000 de lei, deja există o neconcordanță la declarare.

Evident, vor mai vizați și cei care câștigă bani de pe diverse platforme de rețele sociale.

11. Conform unui document ANAF, Fiscul vede riscuri de conformare la liber profesioniști, venituri din chirii și investiții, urmând să ia măsuri și să înceapă controale.

ANAF și-a stabilit și ținte în ceea ce privește liber profesioniștii:

• Diminuarea decalajului fiscal la impozitul pe venit cu cel puțin 3 p.p. față de anul 2019;

• Creșterea nivelului de încredere în administrația fiscală în rândul contribuabililor persoane fizice până la nivelul de 55%;

• Creșterea veniturilor declarate de persoanele fizice (corespunzător surselor de venit care fac obiectul declarației unice) cu cel puțin 10% față de veniturile declarate pentru anul fiscal 2021;

• Cresterea gradului de conformare la declarare cu 3 p.p. față de anul 2021.

IMPORTANT: Se va analiza posibilitatea introducerii unor metode moderne de acumulare de date brute în vederea dezvoltării unor aplicații informatice de analiză de risc “webscrapping” (metodă prin care se culeg informații referitoare la site-uri web având la bază diferite criterii de risc);

Ce inspecții fiscale vor fi în 2023

În 2023 vor fi inspecții fiscale care vor viza prevenirea și combaterea erodării bazei impozabile la:

1. contribuabilii identificați cu risc fiscal asociat prețurilor de transfer, transferul profitului către alte jurisdicții fiscale, cu impact în ceea ce privește impozitul pe profit;

2. contribuabili identificați cu risc fiscal mare, care desfășoară activitate în domenii care au înregistrat creștere economică, fără a înregistra și o creștere corespunzătoare a nivelului taxelor și impozitelor declarate la bugetul general consolidat (impact în ceea ce privește impozitul pe profit și taxa pe valoarea adăugată);

3. contribuabili organizați ca entități non-profit, identificați ca desfășurând activitate economică, fără a îndeplini obligațiile legale de a declara impozitul pe profit, respectiv taxa pe valoare adăugată;

4. persoane fizice care desfășoară activități independente și înregistrează marje de venit scăzute comparativ cu nivelul venitului brut declarat (impact asupra impozitului pe venit, contribuțiile sociale de stat și contribuțiile la asigurările sociale de sănătate).