Statul, prin Ministerul Finanețelor, trebuie să împrumute 160 miliarde lei în acest an, atât este necesarul de finanțare. La asta se adaugă necesarul de refinanțare a instrumentelor de cash management. Conform unui document al instituției, va utiliza și obligațiuni Samurai (emise pe piata din Japonia).

Ministerul FinantelorFoto: Hotnews

Document necesar de finanțare în 2023 și obligațiuni Samurai - click pentru a deschide

Cele 160 miliarde ce urmează a fi împrumutate reprezintă deficitul bugetar de 4,4% din PIB (aproximativ 68 mld. lei) și volumul datoriei de refinanțat în anul 2023, în sumă de cca 92 mld. lei.

Ministerul Finanțelor estimează că deficitul bugetar se va finanța în proporție de cca. 30% din surse interne și de 70% din surse externe.

Obligațiuni Samurai pe piața externă în 2023

Conform Ministerului Finanțelor, volumul indicativ al împrumuturilor de pe piețele externe este estimat la aproximativ 11- 12 mld. euro prin:

• emiterea de euroobligațiuni inclusiv prin plasamente private, într-un volum de 7,5-8,5 mld. EUR (echivalent), în funcție de evoluțiile, condițiile și oportunitățile oferite de aceste piețe și realizarea de operațiuni de răscumpărare anticipată și preschimbare parțială a unor serii de euroobligațiuni existente în scopul administrării vârfurilor de plată din anii 2023-2024.

„De asemenea, în funcție de condițiile și termenii financiari aferente acestora cât și de evoluțiile piețelor financiare pot fi utilizate și alte instrumente pe piețele externe (ex: obligațiuni de tip Samurai) după parcurgerea etapelor specifice necesare realizării acestora”, spune MF.

• disponibilizarea sumelor de cca 2 mld. euro de către CE în cadrul Facilității de Redresare și Reziliență;

• trageri din împrumuturi contractate de la instituții financiare internaționale estimate la cca 1,5 mld. EUR.

„Prin contractarea împrumuturilor externe, Ministerul Finanțelor are în vedere reducerea riscului de refinanțare prin extinderea duratei medii rămase a portofoliului de titluri de stat, în condiții avantajoase de cost, precum și diversificarea bazei investiționale”, se mai arată în document.