Cererea de înregistrare fiscală pentru firme, persoanele fizice ce desfășoară activități independente sau cooperative agricole a fost publicată în Monitorul oficial.

Adrian Benta - consultantFoto: StartupCafe.ro

Este vorba despre Op ANAF 2509/2022, iar consultantul fiscal Adrian Bența a făcut o scurtă analiză a acestuia.

“În ultima parte a anului trecut au fost adoptate mai multe reglementări normative privind procedura de lucru în legătură cu Registrul Comerțului. Prin OpANAF nr. 2509/2022 s-a aprobat formularul „Cerere de înregistrare fiscală” prin care persoanele obligate să se înregistreze la Registrul Comerțului, cum sunt societățile, persoanele fizice ce desfășoară activități independente sau cooperativele agricole declară de la înființare vectorul fiscal”, spune el.

*Vectorul fiscal reprezintă impozitele și taxele declarate la ANAF și care urmează să fie plătite de contribuabil în cursul derulării activității

Fac obiectul acestei cereri fiscale următoarele categorii de obligații bugetare:

  • Impozitul pe profit;
  • Impozitul pe venitul microîntreprinderilor;
  • Impozitul pe venitul din salarii și venituri asimilate salariilor;
  • Contribuțiile sociale obligatorii;
  • Contribuția asiguratorie pentru muncă;
  • Taxa pe valoare adăugată.

Cererea se completează și se depune la biroul unic din cadrul oficiului Registrului Comerțului cu ocazia înmatriculării persoanei juridice sau persoanei fizice înainte de începerea activității economice.