Multă lume așteaptă luna februarie pentru a putea aplica legea (34/2023) prin care angajatorii pot oferi angajaților abonamente la sala de fitness, bani care nu vor fi taxați.

Sala fitnessFoto: Hotnews / Florin Barbuta

A apărut o problemă în practică, mai ales că și această facilitate intră în limita de 33% din salariu prin care angajatorii pot oferi beneficiile fără a fi taxate.

A fost introdusă prin OG 16/2022, dar se aplică de la 1 ianuarie 2023, iar contabilii au observat, când au vrut să aplice alte facilități, precum acordarea de pensii facultative, că nu se poate realiza în practică deoarece ordonanța a fost scrisă prost.

În acest sens, Camera Consultanților Fiscali a trimis Ministerului Finanțelor o adresă pentru a lămuri situația.

Problema ține de sumele respective, adică de împărțire a celor 400 de euro/an (cum e la pensii facultative sau abonamentele la sala de fitness).

Autoritățile au dorit o diminuare mascată a valorii impozabile?

CCF a constatat că în practică apare dubla plafonare a unor venituri de natură salarială și se creează neclarități și dificultăți majore în calculul efectiv al salariilor și obligațiilor bugetare aferente, având în vedere nivelul de prelucrare, dar și volumul de informații necesare.

„În același timp, această abordare ne conduce la concluzia că, de fapt prin dubla plafonare, s-a dorit în realitate diminuarea mascată a valorii neimpozabile a veniturilor de natură salarială, stabilită anterior prin Codul fiscal”, spune CCF.

  • Având în vedere plafonarea în cascadă a sumelor și, de asemenea, faptul că plafonul individual, de exemplu, pentru pensia facultativă suportată de entitate este unul anual, pot exista situații în care întreaga sumă din luna de calcul încadrată în plafonul individual (dar care este unul anual) devine taxabilă ca urmare a aplicării plafonului lunar global de 33% din salariul tarifar de încadrare.

„Menționăm că efectele aplicării prevederilor (art. 76 alin (4.(1) generează valori considerabile de venituri neimpozabile în raport cu plafonul anual, care se transformă în venituri impozabile prin aplicarea plafonului lunar de 33%, în special în cazul angajaților cu venituri salariale mici, dar și în cazul celor cu venituri salariale mari”, arată Camera.

Exemplu practic care arată problema celor 33%

Camera Consultanților Ficali a venit și cu un exemplu, situația fiind similară și pentru abonamentele la sala de fitness.

Salariat cu un salariu tarifar de încadrare de 15.000 lei, are următoarele avantaje dublu plafonate, potrivit actualei prevederi, în luna ianuarie 2023:

- decontare servicii turistice 6.789 lei, din care:

- 6.789 lei (valoarea câștigului salarial mediu brut)

– suma peste plafonul anual individual – 0

- pensie facultativă suportată de entitate - 2.000 lei

– suma aferentă plafonului anual individual 2.000 LEI (400 eur * 5 lei/eur)

– suma peste plafonul anual individual – 0

  • De menționat este faptul că în practică atât pensiile facultative, cât și primele de asigurare voluntară nu se plătesc de către angajatori în rate lunare, ci o singură dată anual.
  • De asemenea, contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, este suportată de către angajator nu lunar, ci o singură dată în luna în care salariatul este în concediu de odihnă, doar pe bază de documente justificative.

În această situație, suma totală a veniturilor supuse plafonării de 33% din salariul tarifar de încadrare este 8.789 lei (6.789 lei servicii turistice + 2.000 lei pensie facultativă).

Plafonul de 33% din salariul tarifar de încadrare este de 33% * 15.000 = 4.950 lei.

Astfel, rezultă că diferența de 3.839 este sumă impozabilă finală, prin depășirea plafonului de 33% din salariul tarifar de încadrare, cu toate că această diferență se încadrează în plafoanele anuale.

Ordinea de impozitare stabilită de angajator este:

1. Pensie facultativă suportată de angajator – 2.000 lei

2. Decontare servicii turistice – 1.839 lei diferența până la suma totală impozabilă de 3.839 lei.

IMPORTANT: În această situație se poate observa că întreaga sumă aferentă pensiei facultative devine impozabilă în luna ianuarie 2023, deși a fost respectat plafonul anual de 400 euro. Având în vedere că în prima lună s-a depășit plafonul lunar de 33% și ca urmare, întreaga sumă a fost taxată, salariatul nu a beneficiat de plafonul neimpozabil de 400 euro, care este însă unul anual.

În aceste condiții, evident că se pune problema, dacă în luna februarie se va reporta suma de 400 euro sau se consideră că venitul neimpozabil în limita plafonului de 400 euro a fost acordat în luna ianuarie și orice sumă acordată începând cu luna februarie va fi taxată?

În textul Codului fiscal, Camera Consultanților Fiscali nu a identificat prevederi privind posibilitatea de reportare a sumelor care depășesc plafonul de 33% în cursul anului sau prevederi privind o regularizare anuală, cel puțin în cazul acestor avantaje acordate în limita unui plafon anual deja prevăzut de lege.

Astfel că, răspunsul la această întrebare este probabil unul negativ, iar în acest caz, CCF constată că prin a doua plafonare impusă se anulează efectiv neimpozitarea veniturilor în limita plafoanelor anuale stabilite anterior de aceeași lege.

Ca să rezolve problema, Ministerul Finanțelor poate ar trebui să vină cu o ordonanță de modificare a Codului fiscal.