​În urma diferitelor rapoarte ale Curții de Conturi, ANAF a venit cu un proiect prin care a introdus definiția persoanelor cu averi mari în vederea viitoarelor controale.

ANAFFoto: Hotnews

Astfel, conform ANAF, persoana fizică cu avere mare este persoana fizică rezidentă fiscal în România, care deține o avere, atât în România, cât și în străinătate, estimată la o valoare mai mare de 25 de milioane de euro (echivalentul în lei) calculat la cursul mediu al euro din anul precedent estimării averii, stabilit de Banca Națională a României.

Proiect definiție persoane cu averi mari - click pentru a deschide

Cum estimează ANAF averea persoanelor cu averi mari

Estimarea averii se face pe baza datelor și informațiilor deținute sau obținute de ANAF cu privire la următoarele elemente patrimoniale:

  • bunurile imobile deținute;
  • bunurile mobile deținute;
  • activele financiare deținute

Practic, averea reprezintă suma tuturor celor menționate mai sus.

Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice va aduna persoanele fizice respective într-un grup (o listă, mai exact).

Potrivit ordinului, va exista și un grup extins al persoanelor fizice cu averi mari care este constituit din Grupul persoanelor fizice cu averi mari și din persoanele fizice soți/soții și rude/afini de până la gradul al doilea ai/ale acestora.

ANAF va notifica persoanele fizice cu privire la faptul că acestea fac parte din grupul persoanelor fizice cu averi mari.

Grupul de persoane fizice cu averi mari se actualizează o dată la 3 ani și o dată la 6 ani, în sensul eliminării persoanelor fizice care nu mai îndeplinesc criteriul.

Concomitent cu actualizarea grupului de persoane fizice cu averi mari se actualizează și grupul extins al persoanelor fizice cu averi mari.