Două programe de creditare cu dobânzi și comisioane suportate de stat au fost lansate anul trecut, dar au început să funcționeze în ultimul trimestru. Este vorba despre StudentInvest și FamilyStart.

Credite StudentInvest si FamilyStartFoto: Prykhodov, Dreamstime.com

Potrivit datelor transmise HotNews.ro de Fondul Român de Contragarantare (FRC) au fost solicitate aproape 500 de garantii în cadrul Programului StudentInvest și aproape 150 în cadrul Programului FamilyStart.

FRC a acordat garanții în numele și contul statului de aproximativ 18 milioane lei pentru StudentInvest și aproximativ 8 milioane lei pentru FamilyStart.

Conform reprezentanților Fondului „în acest moment este reamenajat cadrul legislativ pentru continuarea celor două programe și în 2023”. Cu alte cuvinte, se așteaptă aprobarea bugetelor pentru cele două programe.

Ce instituții bancare oferă credite prin StudentInvest și FamilyStart

CEC Bank

Libra Internet Bank

Banca Cooperatistă Jiul Tg.Jiu

Banca Cooperatistă Baimareana Baia Mare

Banca Cooperatistă Eurocoop Sf Gheorghe

Banca Cooperatistă Muntenia Pitești

Banca Cooperatista Mihai Viteazul Targoviste

Banca Cooperatistă Deltacoop Tulcea

Banca Cooperatista Putna Focșani

Banca Cooperatistă Tisa Sighetu Marmatiei

Banca Cooperatistă Istrita Buzau

Banca Cooperatistă Ajutorul Rm. Valcea

Banca Cooperatistă Unirea Brasov

Banca Cooperatistă Capital Suceava

Banca Cooperatistă Record Calarasi

Banca Cooperatistă Antic Bistrita

Banca Cooperatistă Rascoala Botosani

Banca Cooperatistă Victoria București

Banca Cooperatistă Izvoru Ștei

Banca Cooperatistă 8 Martie Codlea

Banca Cooperatistă Danubius Braila

Banca Cooperatistă Alfa Târnăveni

Banca Cooperatistă Albina Slatina

Banca Cooperatistă Jijia Dorohoi

Banca Cooperatistă Decebal Deva

Banca Cooperatistă Alianța Cluj-Napoca

Banca Cooperatistă Stejarul Marghita

Banca Cooperatistă Viitorul Iași

Banca Cooperatistă Peneș Curcanu Vaslui

Banca Cooperatistă Dacia Oradea

Banca Cooperatista Muresul Arad

Banca Cooperatistă Mihai Viteazu Craiova

Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP

Ce dobânzi și comisioane suportată statul la FamilyStart și Student Invest

Costul total al creditelor acordate în cadrul programelor, care este suportat de la bugetul de stat, se compune din:

  • rata dobânzii IRCC trimestrial plus o marjă de 4% pe an; marja include toate costurile legate de acordarea şi derularea creditului în toate etapele finanţării (subvenție 100% din dobânda totala pentru programul „StudentInvest”, respectiv 75% din dobânda totală în cazul programului „FamilyStart”);
  • comisionul de analiză perceput de către finanţatori este de 0,2% la acordare, calculat la valoarea creditului și este subvenționat de stat, prin bugetul Ministerului Familiei
  • Comisionul de gestiune a garanţiilor de stat perceput de către FRC, în valoare de 0,4% anual calculat la valoarea/soldul garanției.

Pentru creditele acordate în cadrul programelor nu se percepe comision de rambursare anticipată, iar contractul de credit nu poate conţine clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia de către finanţatori.

Câți ani trebuie să ai pentru StudentInvest și Family Start

StudentInvest se adresează tinerilor cu vârsta între 18 – 31 ani care sunt cuprinşi în instituţiile de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate.

În cazul Family Start, cei care apelează la acest produs trebuie să aibă între 18-45 de ani. O cerință este să întemeieze/formeze o familie, iar cele două persoane nu pot avea un venit cumulat mai mare de 7.500 lei. Suma este netă, adică ce primesc “în mână”, fiind vorba despre salarii.

Câți bani pot împrumuta cei interesați

La StudentInvest suma maximă este 50.000 de lei, fiind garantată în proporție de 80% de către FRC și sunt așteptați 8.333 beneficiari în acest an.

În ceea ce privește Family Start, este vorba despre 75.000 lei (cu același procent garantat de stat) și 6.250 beneficiari.

Valoarea şi durata creditului se stabilesc de finanţator în conformitate cu normele şi procedurile sale interne de creditare, în baza solicitării beneficiarului.

În cazul programului „StudentInvest”, dacă beneficiarul nu are calitatea de angajat, pentru acordarea creditului este necesară prezentarea cel puţin a unui codebitor. În ceea ce privește „FamilyStart” este obligatoriu ca cel puțin unul dintre cei doi beneficiari să fie angajat.

Împrumutul se va acorda sub forma unui credit cu una sau mai multe tranşe pentru o perioadă maximă de 10 ani, inclusiv perioada de graţie.

Lista de cheltuieli pe care o acceptă programul FamilyStart

• costurile ce decurg din evenimente care conduc la obținerea statutului de familie, precum cununia religioasă, cununia civilă sau ceremonia cu prilejul căsătoriei, dar nu mai mult de 20.000; solicitarea decontării se face în termen de maximum 90 de zile de la data la care a avut loc evenimentul;

• decontarea cheltuielilor cu spitalizarea în cazul nașterilor;

• plata, pentru tinerii părinți căsătoriți a cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala, programele after school, precum şi a taxelor pentru cursuri extrașcolare: cursuri de limbi străine, cursuri sportive, robotica și programare, pictură;

• achiziția de către tinerii căsătoriţi a echipamentelor necesare în procesul de tranziție digitală: laptopuri, calculatoare, tablete;

• avansul pentru achiziția de către tinerii căsătoriţi a unor autoturisme familiale noi, numai pentru cele de 7 persoane/locuri;

• plata pentru tinerii căsătoriţi a cheltuielilor aferente taxelor de studii, inclusiv licență, master, doctorat, precum şi a celor aferente cărţilor de specialitate şi rechizitelor;

• plata pentru tinerii căsătoriţi a cheltuielilor aferente publicării cărţilor sau a studiilor de specialitate;

• plata taxelor de participare la manifestări ştiinţifice şi concursuri, precum și a cheltuielilor de transport pentru deplasări;

• achiziţionarea de calculatoare, laptop-uri, imprimante, softuri de specialitate;

• plata chiriei maximum 300 euro/lună (la cursul BNR din ziua plății);

• parte/avans din achiziţia unei locuinţe;

• costul serviciilor dentare şi al intervenţiilor chirurgicale.

Lista cheltuielilor eligibile la StudentInvest

Se consideră cheltuieli eligibile:

• taxe de studii, inclusiv licență, master, doctorat;

• plata cărţilor, rechizitelor;

• costul publicării cărţilor sau al studiilor de specialitate;

• taxa de participare la manifestări ştiinţifice şi concursuri, precum și cheltuielile de transport pentru deplasări;

• achiziţionarea de calculatoare, laptop-uri, imprimante, softuri de specialitate;

• plata chiriei, în cuantum de maximum 300 euro/lună, la cursul BNR din ziua plății;

• plata locurilor de cazare în căminele studențești;

• parte/avans din achiziţia unei locuinţe;

• cheltuieli cu transportul pentru bursele Erasmus, în baza documentelor justificative: convenție, adeverința sau alt document care atestă înscrierea în program;

• decontarea, pentru studenții care sunt părinți, a cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala, programele after school, precum şi a taxelor pentru cursuri extrașcolare: cursuri de limbi străine, cursuri sportive, robotica și programare, pictură;

• costul serviciilor dentare şi al intervenţiilor chirurgicale.

Sursă foto: Dreamstime.com