Prin OUG nr. 104/2022 a fost modificată Legea nr. 17/2014 în sensul reglementării unui impozit în procent de 80% din câștigul revânzării terenurilor agricole situate în extravilanul unei localități dacă revânzarea se realizează într-un termen mai redus de 8 ani față de data cumpărării terenurilor.

Adrian BentaFoto: StartupCafe.ro

În cazul în care terenurile agricole situate în extravilanul localității sunt deținute de o persoană juridică, iar acestea au o pondere mai mare de 25% în totalul activelor imobilizate, această persoană juridică datorează un impozit de 80% din câștigul realizat prin revânzarea terenurilor dacă revânzarea are loc într-o perioadă mai scurtă de 8 ani față de data cumpărării în cazul în care se cesionează pachetul majoritar de deținere a persoanei juridice.

Legislația secundară publicată la sfârșitul anului trecut și la începutul anului acesta a stabilit că impozitul va fi reținut de notarul public în fața căruia se vor semna contractele de vânzare-cumpărare, impozitul se varsă integral la bugetul de stat și se achită până pe data de 25 a lunii următoare celei în care s-a efectuat vânzarea terenurilor.

OpANAF nr. 216/2023 reglementează formularele ce trebuie depuse către autoritatea fiscală, respectiv declarațiile:

  • a) Declarația 213 „Declaraţie privind veniturile realizate de persoana fizică şi/sau juridică din înstrăinarea, prin vânzare, a pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan”;
  • b) Formularul 214 „Cerere pentru stabilirea impozitului privind venitul realizat de persoana fizică şi/sau juridică din înstrăinarea, prin hotărâre judecătorească, a terenurilor agricole situate în extravilan/pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan”.

Declaraţia 213 se depune la organul fiscal central competent în maximum 10 zile de la data transferului, în vederea calculării impozitului, în temeiul actului juridic prin care are loc înstrăinarea, prin vânzare, a pachetului de control al persoanei juridice.

Declaraţia 213 se completează de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul fiscal/reprezentantul fiscal al acestuia potrivit dispoziţiilor Codul de procedură fiscală înscriind corect, complet şi cu bună-credinţă informaţiile prevăzute de formular.

Formularul 214 se completează şi se depune de către persoanele fizice şi/sau juridice în vederea stabilirii de către organul fiscal central competent a impozitului suplimentar pe venitul realizat în cazul înstrăinării, prin hotărâre judecătorească ce ţine loc de contract de vânzare. Cererea se depune la organul fiscal central competent însoţită de copia hotărârii judecătoreşti şi a documentaţiei aferente.

Formularele se depun în format letric, direct la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă, cu confirmare de primire.