INS a revizuit în scădere creșterea din ultimul trimestru al anului trecut, de la 1,1% (față de trimestrul anterior) la 1%, potrivit comunicatului transmis miercuri, care detaliază datele „semnal”.

Cresterea economica a fost usor revizuita in scadereFoto: Khunkorn Laowisit / Panthermedia / Profimedia

Creșterea economiei din 2021 a rămas la 4,6%, fiind revizuită creșterea calculată pe date sezoniere (care ia în calcul numărul de zile lucrătoare) de la 5% la 4,9%.

Revizuirile au fost necesare, explică INS, pentru a asigura coerenţa cu datele anuale – varianta semidefinitivă, publicate în Comunicatul de presă nr. 324 din 21 decembrie 2022. Modificările în volum ale Produsului Intern Brut pentru trimestrele anului 2021, varianta semidefinitivă se datorează raportării la o bază revizuită, respectiv anul 2020, varianta definitvă.

Revizuirea a avut loc ca urmare a aplicării noii politici de revizuire a indicatorilor macroeconomici, elaborată pentru a respecta cerinţele impuse de Regulamentului 2304/2016 referitor la modalitățile, structura, periodicitatea și indicatorii de evaluare ai rapoartelor privind calitatea datelor transmise conform Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, mai spun specialiștii statisticieni.

La creşterea PIB, în anul 2022 faţă de anul 2021, au contribuit majoritatea ramurilor economiei, contribuţii pozitive mai importante

  • Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+1,2%), cu o pondere de 18,6% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 6,6%;
  • Activitățile profesionale, științifice și tehnice; activitățile de servicii administrative și activitățile de servicii suport (+0,9%), cu o pondere de 7,0% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 13,2%;
  • Informaţiile şi comunicaţiile (+1,3%), cu o pondere de 6,6% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 20,1%;
  • Construcțiile și tranzacțiile imobiliare cu o contribuție egală la creșterea PIB (+0,7%), având o pondere de 6,3%, respectiv 7,4% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 11,2%, respectiv 8,8%;
  • Agricultura și industria au avut o contribuţie negativă la modificarea PIB (-0,5%), ca urmare a scăderii volumului lor de activitate cu 11,6%, respectiv 2,3%.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal consumului populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 5,5%

De asemenea, economia a crescut și cu ajutorul investițiilor, al căror volum s-a majorat cu 9,2% contribuind cu +2,2% la creşterea PIB.

Exportul net a avut o contribuţie negativă la modificarea PIB (-0,8%), consecinţă a creşterii cu 9,2% a volumului importurilor de bunuri şi servicii corelată cu o creştere mai redusă a volumului exporturilor de bunuri şi servicii cu 8,6%.