În luna ianuarie 2023 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 949 milioane euro, comparativ cu 1.138 milioane euro în luna ianuarie 2022, potrivit datelor transmise joi de Banca Națională

Banca Nationala a Romaniei- BNRFoto: Hotnews / Florin Barbuta

În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 262 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 522 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit de 100 milioane euro, față de un excedent de 90 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 119 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 1.176 milioane euro (comparativ cu 872 milioane euro în luna ianuarie 2022), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 919 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 257 milioane euro.

În luna ianuarie 2023, datoria externă totală a crescut cu 7 514 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 104 696 milioane euro la 31 ianuarie 2023 (69,7% din totalul datoriei externe), în creștere cu 7,2% față de 31 decembrie 2022;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 ianuarie 2023 nivelul de 45 539 milioane euro (30,3% din totalul datoriei externe), în creștere cu 1,1% față de 31 decembrie 2022.

Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 ianuarie 2023 a fost de 5,2 luni, în comparație cu 4,4 luni la 31 decembrie 2022.