Dacă ai probleme de sănătate care-ți afectează capacitatea de muncă, dar veniturile sunt din activități independente, din investiții, din cedarea folosinței bunurilor (ori altele extrasalariale), poți beneficia de o indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă.

Adrian Benta - consultantFoto: StartupCafe.ro

Printr-o Ordonanță de urgență (OUG 10/2023) au fost introduse câteva noutăți, iar consultantul fiscal Adrian Bența a făcut o scurtă analiză a acestora.

Ce trebuie să faci pentru a beneficia de indemnizație

Pentru a obține acest drept, spune Bența, respectivele persoane trebuie să semneze un contract de asigurare cu casa de sănătate la care este arondat și trebuie să plătească o cotă de 1% din venitul lunar înscris în contractul de asigurare.

Ordonanța face o corelație cu Codul fiscal în sensul că venitul lunar sau media lunară a venitului asigurat este aceea regăsită în declarația unică depusă în vederea plății contribuției la asigurările sociale de sănătate pentru venituri extrasalariale, iar această sumă nu poate fi mai mică decât valoarea unui salariu minim brut pe țară garantat în plată și nici mai mare de 3 ori salariul minim brut garantat în plată.

În ipoteza în care există în derulare contracte de asigurare la care valoarea bazei asigurate este mai mare de 3 salarii minime brute garantate în plată, în termen de 60 de zile, prin act adițional, din inițiativa casei de sănătate, trebuie să se semneze un acord de diminuare a bazei de calcul până la nivelul de 3 salarii de bază minime brute garantate în plată.

Potrivit lui Bența, sancțiunea pentru nerespectarea acestei obligații este încetarea contractului de asigurare.

Există și o excepție în sensul că pentru concediile de sarcină și lăuzie baza de calcul a indemnizației se determină ca medie pentru veniturile din ultimele șase luni din cele 12 luni care constituie stagiul de cotizare.

Analizând modificările per ansamblu, observăm intenția legiuitorului de a diminua indemnizațiile de concediu medical pentru acele persoane cu venituri extrasalariale în sumă mare cu o excepție temporară pentru concediile de maternitate.