Prețurile proprietăților imobiliare din orașe sunt considerate supraevaluate de 62% dintre analiștii CFA România. E o diferență mare față de chestionarul prezentat în februarie, când procentul era de 80%.

Parcare în centrul BucureștiuluiFoto: Hotnews

52% dintre participanti anticipează o stabilitate a prețurilor, în timp ce 43% se așteaptă la o scădere în urmatoarele 12 luni.

Rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni s-a redus în continuare, ajungând la o valoare medie de 8,62%, spune CFA România.

În ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, 81% dintre participanti anticipează o depreciere a leului în urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuală).

Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni a rămas sub valoarea de 5 lei pentru un euro, fiind de 4,9815 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este 5,0390 lei pentru un euro.

Indicatorul de Incredere Macroeconomică al Asociației CFA România a crescut în luna februarie (cu 9,9 puncte) la valoarea de 53,2 puncte. Aceasta situație s-a datorat pe de o parte majorării cu 9,1 puncte a componentei de condiții curente, iar pe de altă parte a creșterii, cu 10,2 puncte a componentei de anticipatii.

Alte estimări:

• Deficitul bugetului de stat anticipat pentru acest an: valoarea medie a anticipațiilor a crescut la 5,1%.

• Pentru anul 2023 valoarea anticipată de crestere a PIB real a crescut față de exercițiul anterior la 2,4%.

• Datoria publică în PIB este anticipată să se majoreze la 57% în urmatoarele 12 luni.