În luna februarie 2023, salariul mediu net a fost 4270 lei, în creştere cu 16 lei (+0,4%) față de luna ianuarie 2023, a transmis miercuri Institutul Național de Statistică.

Bani de cheltuitFoto: Jakub Porzycki/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

În sectorul bugetar , în luna februarie 2023, o uşoară creştere a câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă s-a înregistrat în administraţia publică (+1,1%). Scăderi ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă au fost în sănătate şi asistență socială (-1.0%), respectiv în învăţământ (-0,1%).

Cele mai mari salarii rămân cele din IT&C (10234 lei net), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (2355 lei).

Februarie 2023 comparativ cu Ianuarie 2023

În luna februarie 2023, nivelul câştigului salarial mediu net a fost influențat, în aproape egală măsură, atât de creşteri, cât și de scăderi faţă de luna precedentă. Astfel, creșterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea de prime ocazionale (prime anuale sau pentru performanțe deosebite) în luna februarie 2023, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), precum și de realizările de producţie ori încasările mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri salariale s-au înregistrat după cum urmează:

• cu 24,7% ȋn fabricarea produselor din tutun, cu 19,6% în activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, respectiv cu 14,6% în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice;

• între 7,5% și 11,0% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, alte activităţi extractive, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;

• între 1,5% și 3,5% în tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, cercetare-dezvoltare, repararea, întreţinerea şi instalarea mașinilor şi echipamentelor, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnașamentelor şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), industria metalurgică, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), construcţii.

Cele mai semnificative scăderi salariale s-au înregistrat după cum urmează:

• cu 10,9% în activităţi de servicii anexe extracţiei, respectiv cu 10,1% în transporturi aeriene;

• între 3,0% și 8,0% în extracţia minereurilor metalifere, transporturi pe apă, telecomunicaţii, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, activităţi de spectacole, culturale şi recreative;

• între 1,5% și 3,0% în colectarea şi epurarea apelor uzate, hoteluri şi restaurante, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei, inclusiv fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite), fabricarea echipamentelor electrice.