La 1 ianuarie 2023, populaţia după domiciliu a fost de 21,92 milioane persoane, în scădere cu 0,4% faţă de 1 ianuarie 2022, potrivit unui anunț făcut vineri de INS. Populaţia urbană şi cea de sex feminin sunt majoritare (56,1%, respectiv 51,2%). Fenomenul de îmbătrânire demografică s-a accentuat, populaţia vârstnică de 65 ani şi peste depăşind cu peste 22% populația tânără de 0-14 ani (3893 mii față de 3175 mii persoane).

Oameni pe stradă în BucureștiFoto: Viorel Dudau | Dreamstime.com

Populaţia după domiciliu reprezintă numărul persoanelor cu cetăţenie română şi domiciliul pe teritoriul României. Aceasta poate să includă şi emigranţii, indiferent de perioada emigrării acestora. A nu se confunda populaţia după domiciliu cu populaţia rezidentă - populația de facto a României.

La 1 ianuarie 2023, populația după domiciliu din mediul urban a fost de 12304,2 mii persoane, în scădere față 1 ianuarie 2022 (0,7%); cea din mediul rural a fost de 9617,8 mii persoane, în scădere ușoară față 1 ianuarie 2022 (0,04%).

Populația feminină la 1 ianuarie 2023 a fost de 11224,2 mii persoane, în scădere cu 0,4% față de aceeași dată a anului precedent; aceeași evoluție o înregistrează și populația masculină, care a fost de 10697,7 mii persoane.

Procesul de îmbătrânire demografică a continuat în anul 2022, remarcându-se o scădere ușoară (de 0,2 puncte procentuale) a ponderii persoanelor tinere (0-14 ani) şi în acelaşi timp o creștere (de 0,4 puncte procentuale) a ponderii populaţiei vârstnice (de 65 ani și peste) în totalul populației.

Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 118,8 la 1 ianuarie 2022 la 122,6 persoane vârstnice la 100 persoane tinere la 1 ianuarie 2023.

Vârsta medie a populaţiei a fost de 42,2 ani, cu 0,2 ani mai mare decât la 1 ianuarie 2022. Vârsta mediană a fost de 42,8 ani, în creştere cu 0,4 ani faţă de 1 ianuarie 2022.

La 1 ianuarie 2023, cea mai mare pondere în totalul populaţiei o deţinea grupa de vârstă 50-54 ani (8,5%). Aceeași grupă de vârstă a avut cea mai mare pondere și în rândul persoanelor de sex feminin (8,3%), în timp ce în rândul persoanelor de sex masculin cea mai mare pondere a avut-o grupa de vârstă 45-49 ani (8,8%).

Ponderea grupei de 0-4 ani a fost de 4,6%, mai mică decât cea a grupelor de vârstă 5-9 ani (4,8%), 10-14 ani (5,1%) și 15-19 ani (5,2%).(Foto: Dreamstime.com)