Execuția bugetului general consolidat în primele trei luni ale anului 2023 s-a încheiat cu un deficit de 1,42 % din PIB, respectiv 22,75 mld lei, transmite Ministerul Finanțelor. Comunicatul Finanțelor nu uită să menționeze printre cauzele dezechilibrului fiscal și „încetinirea ritmului de încasări ale veniturilor”.

Adrian CâciuFoto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Veniturile bugetului general consolidat au însumat 114,17 mld lei în primul trimestru al anului curent, cu 9,7% peste nivelul încasat în perioada similară a anului trecut. Evoluția acestora a fost influențată în principal de dinamica veniturilor din impozitul pe salarii și venit, veniturilor nefiscale, contribuțiilor de asigurări. Încasările nete din TVA (Veniturile nete din TVA reprezintă diferența dintre TVA colectată sau brută și restituirile de TVA) .

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 136,92 mld lei au crescut în termeni nominali cu 14,3% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile pe primele trei luni ale anului 2023 au înregistrat o creștere cu 0,1 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului 2022, de la 8,5% din PIB la 8,6% din PIB.

  • Cheltuielile de personal au însumat 30,54 mld lei, în creștere cu 7,8% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal reprezintă un nivel de 1,9% din PIB, cu 0,1 puncte procentuale mai mici față de aceeași perioadă a anului precedent.
  • Cheltuielile cu bunuri și servicii au fost 17,51 mld lei, în creștere cu 17,2% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. O creștere se reflectă la bugetele locale, respectiv 16,0%, precum și la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de 18,7% pentru decontarea medicamentelor cu și fără contribuție personală și a medicamentelor utilizate în programele naționale de sănătate.
  • Cheltuielile cu dobânzile au fost de 9,12 mld lei. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent plățile de dobânzi aferente portofoliului de datorie publică s-au majorat cu 3,36 mld lei ca urmare a prefinanțării în primele 3 luni a necesarului brut de finanțare pentru anul 2023. Astfel, dupa primele 3 luni ale anului, în contextul unui apetit crescut al mediilor investiționale interne și externe pentru titlurile de stat, este asigurat deja 43,0% din necesarul brut de finanțare pentru anul 2023.
  • Cheltuielile cu asistența socială au fost de 50,53 mld lei în creștere cu 9,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.
  • Cheltuielile cu subvențiile au fost de 5,02 mld lei, în principal, această sumă reprezintă subvenții pentru transportul de călători, pentru sprijinirea producătorilor agricoli, precum și pentru schema de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale al consumatorilor noncasnici (1,42 mld lei) care reprezintă 28,26% din total subvenții.
  • Alte cheltuieli au fost de 2,09 mld lei, reprezentând în principal, sume aferente titlurilor de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, burse pentru elevi și studenți, susținerea cultelor, alte despăgubiri civile.
  • Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost în valoare de 13,16 mld lei, în creștere cu 56,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent când au fost în valoare de 8,41 mld lei.