„Ceea ce vedem în acest OUG (ordonanța de urgență pentru modificarea Legii privind dialogului social, care va fi discutat azi n Guvern) este dorința confederațiilor sindicale la nivel național sau sectorial de a intra cu bocancii în negocierile de la nivelul fiecărei companii”, a declarat miercuri președintele Confederației Patronale Concordia, Dan Șucu.

Dan SucuFoto: Inquam Photos / Octav Ganea

Vezi aici proiectul de OUG

Vezi aici Nota de Fundamentare

"Cu greva din sistemul de educație pe fundal, Guvernul se pregătește să adopte o Ordonanță de Urgență de modificare a Legii Dialogului Social, după ce de abia în noiembrie anul trecut patronatele și sindicatele ajunseseră la un compromis dificil pe marginea ei (fiind un jalon în PNRR). Sub pretextul corectării unor erori care s-au strecurat în legea din Parlament, acel compromis va fi dat peste cap fără ca asta să servească în vreun fel consolidării dialogului social”, spune Șucu.

Ceea ce deranjează cel mai mult patronatele sunt modificările aduse articolului 122 din OUG, care modifică înțelegerile parafate deja în Parlament.

Pentru a se acoperi toate situațiile privind părțile participante la negociere – la fiecare nivel de negociere colectivă, precum și pentru a crește șansele de a se iniția negocierea la nivel de sector de activitate, în cazul în care nu există parteneri sociali reprezentativi constituiți la nivel federativ, articolul 102 se reformulează în sensul că sunt definite părțile participante pentru fiecare nivel de negociere colectivă și pentru fiecare nivel de reprezentare. De asemenea pentru clarificarea aspectelor referitoare la negocierea în sistemul bugetar a fost redefinit art.102 astfel încât ordonatorul/ordonatorii principali de credite negociază sectorial după aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, se arată în Nota de Fundamentare.

Noua formă a contestatului ART. 102

(1) Părţile contractului/acordului colectiv de muncă sunt angajatorul şi angajaţii/lucrătorii, reprezentaţi după cum urmează:

A. Angajatorul:

a) la nivel de unitate, de către organul de conducere al acesteia, stabilit prin lege, statut ori regulament de funcţionare, după caz;

b) la nivel de grup de unităţi, de către persoana/persoanele mandatată/mandatate de conducerile unităţilor din grup să negocieze şi să semneze contractul colectiv de muncă;

c) la nivelul sectoarelor de negociere colectivă de către organizațiile/federațiile patronale legal constituite și reprezentative potrivit legii.

c1) în lipsa organizațiilor prevăzute la lit. c) de către confederațiile patronale legal constituie și reprezentative la nivel național care au patronate/federații membre în sector la solicitarea și în baza mandatului acestora.

c2) de către ordonatorul/ordonatorii principal/principali de credite al autorității/autorităților publice centrale competente;

d) la nivelul regiilor autonome, companiilor naţionale, al societăţilor cu unic acţionar/asociat statul român sau autoritatea administraţiei publice locale, precum şi la nivelul grupului de unităţi constituit de acestea, de către conducătorul regiei autonome, companiei naţionale sau al societăţii, respectiv, conducătorii unităţilor din grup; în cazul autorităţilor şi instituţiilor publice care au în subordine sau în coordonare alte persoane juridice care angajează forţa de muncă, de către conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice; e) la nivel naţional, de către confederaţiile patronale legal constituite şi reprezentative, potrivit legii.

B. Angajaţii/lucrătorii:

a) la nivel de unitate:

1. de către organizațiile sindicale legal constituite și reprezentative la nivelul unității;

2. în cazul în care nu există organizații sindicale care să reprezinte angajații/lucrătorii conform punctului 1, de către federațiile sindicale reprezentative la nivelul sectorului de negociere colectivă, la solicitarea și în baza mandatului sindicatelor nereprezentative din unitate afiliate acestora;

3. în cazul în care nu există organizații care să reprezinte angajații/lucrătorii conform punctelor 1 și 2, de către federațiile sindicale nereprezentative din sectorul de negociere colectivă membre ale confederațiilor reprezentative la nivel național, la solicitarea și în baza mandatului sindicatelor nereprezentative din unitate afiliate acestora;”

31.în cazul în care nu există organizații care să reprezinte angajații/lucrătorii conform punctelor 1, 2 si 3, de către toate sindicatele nereprezentative din unitate;”

4. dacă nu există sindicate constituite la nivelul unităţii, de către reprezentanţii angajaţilor/lucrătorilor aleşi prin votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al angajaţilor/lucrătorilor din unitate şi mandataţi special în acest scop, cu respectarea dispoziţiilor art. 58 pct.2.;

b) la nivel de grup de unităţi, de către federaţiile sindicale reprezentative la nivelul grupului de unităţi împreună cu sindicatele legal constituite şi reprezentative la nivelul unităţilor din grup. În toate situaţiile, sindicatele au dreptul să solicite participarea la negociere a federaţiilor reprezentative la nivel de sector de negociere colectivă la care sunt afiliate;

c) la nivelul sectoarelor de negociere colectivă, de către federaţiile sindicale legal constituite şi reprezentative potrivit legii;

c1) în cazul în care la nivel de sector de negociere colectivă nu există federații sindicale reprezentative sau în cazul în care acestea există dar refuză să participe la negociere, reprezentarea la negocierea colectivă a angajaților /lucrătorilor se face de către confederațiile sindicale reprezentative la nivel național care au afiliate federații sindicale în sectorul respectiv, la solicitarea și în baza mandatului federațiilor sindicale afiliate.

d) la nivelul regiilor autonome, companiilor naţionale şi societăţilor cu unic acţionar/asociat statul român sau autoritatea administraţiei publice locale, la nivelul instituţiilor bugetare, al autorităţilor şi instituţiilor publice care au în subordine sau în coordonare alte persoane juridice care angajează forţă de muncă, de către organizaţiile sindicale reprezentative, potrivit legii; în situaţia în care nu există organizaţii reprezentative, reprezentarea se face similar cu cea prevăzută la lit. B lit. a);

e) la nivel naţional, de către confederaţiile sindicale legal constituite şi reprezentative potrivit legii

(11) La negocierea contractului colectiv de muncă la nivel sectorial participă un reprezentant al organizațiilor patronale reprezentative ale IMM-urilor, îndreptățite să participe la negociere conform legii.

(1²) Refuzul scris de participare și /sau semnare , conform art. 102 alin. (1¹), nu reprezintă motiv de neînregistrare al contractului colectiv de muncă.

(2) În situaţia existenţei, la nivel de unitate, a mai multor sindicate nereprezentative îndreptăţite să participe la negocierea colectivă, potrivit alin. (1) lit. B lit. a) și pct. 31, acestea îşi vor desemna de comun acord echipa de negociere, care va include maximum 10 reprezentanți.

(3) În contractele/acordurile colective de muncă încheiate la nivel de sector de negociere colectivă pentru personalul din sistemul bugetar, părţile stabilesc expres modalităţile de negociere a contractelor/acordurilor colective de muncă la nivelul autorităţilor şi instituţiilor care au în subordine sau în coordonare alte persoane juridice care angajează forţă de muncă, autorităţi/instituţii aflate în coordonarea sau în subordinea autorităţii publice centrale.

Dan Șucu mai spune: „Las la o parte limbajul tehnic și spun cât se poate de deschis din partea Concordia că ceea ce vedem în acest OUG este dorința confederațiilor sindicale la nivel național sau sectorial de a intra cu bocancii în negocierile de la nivelul fiecărei companii. Să nu fiu înțeles greșit. Confederațiile sindicale sunt partenerii noștri la nivel național, la fel cum federațiile sindicale sunt partenerii organizațiilor patronale la nivel de sector și la aceste niveluri am fost și suntem deschiși să negociem”

Aceste organizații nu au însă ce căuta la nivel de unitate (companie), crede Șucu, care precizează că ele nu au cum să înțeleagă particularitățile fiecărei firme și se vor comporta precum un elefant în camera cu porțelanuri.

Confederațiile sindicale trebuie să sprijine și să contribuie la formarea sindicatelor reprezentative la nivel de unitate, acolo unde angajații doresc asta, nu să se substituie lor, mai spune Dan Șucu.

Concordia a avizat negativ acest proiect de OUG la Consiliul Național Tripartit, în Comisia de Dialog Social și în Comitetul Economic și Social. „Ne menținem această poziție, chiar și în condițiile în care suntem singura voce ce avertizează cu privire la această anomalie pe cale de a fi impusă de lege. Noul cadru al dialogului social pe care îl desenează acest OUG va conduce la o atmosferă dominată de grevă și conflicte de muncă, fără a putea garanta pacea socială. Dialogul social trebuie să rămână un instrument care împinge societatea spre progres și să nu pierdem din vedere că atunci când ușa dialogului și a negocierilor constructive se închide, se deschide calea protestelor", a declarat Dan Șucu, președintele Confederației Patronale Concordia.