​Pensia privată este un produs de economisire menit să-ţi aducă o serie de beneficii după momentul ieşirii din câmpul muncii.

Pensie privată facultativăFoto: Banca Transilvania

Întrebarea este: ce contează cel mai mult în alegerea unui furnizor de pensie privată ? Randamentul investiţiei, comisioanele percepute, modalitatea de interacţiune cu furnizorul sau rapiditatea cu care poţi realiza anumite operaţiuni ?

În cele ce urmează, vom analiza pe rând toate aceste aspecte, în aşa fel încât decizia finală să îţi aparţină în cunoştinţă de cauză.

Randamentul, un punct-cheie când alegem un fond de pensii administrate privat

Un lucru important care trebuie luat în considerare când analizăm către ce fond de pensii administrat privat vrem să ne îndreptăm este randamentul obţinut de administrator în urma investiţiilor pe care le realizează cu ajutorul banilor proveniţi de la contribuabilii săi.

Dar ce înseamnă randamentul ? Randamentul la un fond de pensii administrat privat reprezintă performanța investițională a fondului pe o anumită perioadă de timp. Acesta se referă la câștigurile realizate de fondul respectiv din investițiile pe care le-a făcut cu banii contribuabililor săi.

Pentru un fond de pensii private, randamentul poate fi exprimat ca o valoare procentuală și reprezintă diferența dintre valoarea investițiilor la sfârșitul perioadei de raportare și valoarea investițiilor la începutul perioadei, raportată la valoarea inițială a contribuției.

Pentru fondurile de pensii facultative, rata de rentabilitate a unui fond reprezintă rata anualizată a produsului randamentelor zilnice, măsurate pe o perioadă de 60 de luni. Randamentul zilnic al unui fond este egal cu raportul dintre valoarea unei unităţi de fond din ziua respective şi valoarea unităţii de fond din ziua precedentă.

Un randament pozitiv înseamnă că fondul a obținut profit din investiții, ceea ce arată că gestionarea acestuia a fost eficientă. În schimb, un randament negativ arată că fondul a înregistrat pierderi în perioada respectivă.

Este important de reținut că randamentul trecut nu garantează randamente viitoare. Investițiile în fondurile de pensii private implică riscuri și performanța lor poate fi influențată de diverşi factori, inclusiv condițiile economice generale, evoluția piețelor financiare și strategiile de investiții ale administratorilor fondului.

Cele mai noi date de la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) arată că, la finalul lunii martie 2023, zece fonduri de pensii facultative (Pilonul III) erau înscrise în Registrul Electronic, fiind administrate de opt societăți de administrare.

În acelaşi timp, activitatea de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii facultative este realizată de către doi depozitari.

Rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii facultative cu grad de risc ridicat a fost 3,84% în martie 2023, în timp ce rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii facultative cu grad de risc mediu a înregistrat un nivel de 3,01%.

Atunci când ne uităm la randamentul unui fond de pensii facultative, e mai înţelept să avem în vedere un orizont de timp mai îndelungat pentru calculul performanţei, pentru că durata economisirii pentru pensie este mai lungă. De asemenea, într-o perioadă mai lungă, se atenuează eventualele efecte pozitive sau negative de moment generate de un eveniment economic, politic etc. Deci, e important să gândim pe termen lung.

Cum alegem fondul de pensii în funcţie de comisioane

Comisioanele asociate cu fondurile de pensii facultative pot varia în funcție de țară, de tipul fondului și de politicile fiecărui administrator de fond. Acestea reprezintă taxele percepute de către administratorul fondului pentru gestionarea și administrarea conturilor de pensii facultative.

Pe lista comisioanelor comune care pot fi asociate cu fondurile de pensii facultative se regăsa, la un moment dat, comisionul de administrare (anual), dar care, din decembrie 2022, a fost eliminat pentru toate fondurile de pensii, prin adoptarea OUG 174/2022.

Acest comision, devenit istorie, era suportat din contribuţia lunară a fiecărui participant şi nu putea depăşi 5%. Se plătea o singură dată, înainte de convertirea contribuţiilor în unităţi de fond.

În context, la ora actuală, există comisionul de administrare din activele fondului şi comisionul de transfer, perceput atunci când se doreşte mutarea banilor de la un fond la altul.

În afară de aceste comisioane, se deduc şi alte tipuri de taxe, precum: comision de depozitare, comision de custodie, taxă de audit, comision de tranzacţionare, penalităţi de transfer, tarife de informare etc.

Din acest motiv, este important să se țină cont de aceste comisioane atunci când se alege un fond de pensii facultative.

Accesarea informaţiilor despre pensia proprie

Modul în care furnizorul de pensie facultativă interacţionează cu clientul este încă un punct important în decizia finală a acestuia din urmă.

O pagină de Internet sau o aplicaţie uşor de utiilizat pot oferi informaţiile de care contribuabilul are nevoie.

În acelaşi timp, trebuie punctat faptul că se pot obţine informaţii despre contul personal de pensie private, indiferent că accesezi o aplicaţie sau că discuţi cu un angajat al societăţii de administrare.

Companiile de administrare a fondurilor de pensii facultative au obligaţia de a comunica, anual, fiecărui participant date despre situaţia contului său, cum ar fi: valoarea contului său la finele anului, istoricul contribuţiilor, cuantumul contribuţiilor plătite sau informaţii despre administrator.

Aceste informaţii sunt furnizate gratuit, prin corespondenţă scrisă. În plus, participantul este îndreptăţit să solicite informaţii suplimentare ori de câte ori consideră necesar, contra cost.

Nu trebuie omis faptul că prospectele fondurilor de pensii menţionează clar regimul în care se desfăşoară această operaţiune.

Administratorii fondurilor autorizate în prezent în România oferă acest serviciu gratuit sau contra unui cost care nu poate depăşi costul efectiv de punere la dispoziţie a informaţiilor. De asemenea, unele dintre companiile de administrare a fondurilor de pensii private oferă participanţilor posibilitatea de a accesa online informaţiile privind situaţia contului propriu.

Mai mult, administratorii de pensii private facultative au obligaţia de a atenţiona în scris participanții ori de câte ori se înregistrează o situaţie de neplată a contribuţiei, astfel încât, dacă în numele participantului contribuie şi angajatorul său, angajatul va fi avertizat de către administratorul fondului în cazul în care contribuţia nu este virată.

Totodată, informaţii generale privind evoluţia volumului de active în administrare, valoarea unitară a activelor nete şi, implicit, randamentul investiţional obţinut, sunt publicate pe site-urile companiilor de administrare a fondurilor de pensii private. Toate acestea sunt actualizate săptămânal.

În plus, ASF publică, pe site-ul propriu, www.asfromania.ro o situaţie centralizată a activelor fondurilor de pensii private.

*Sursa informaţiilor: Autoritatea de Supraveghere Financiară

Articol susținut de Banca Transilvania