Banca Națională a României împreună cu celelalte entități bancare la care statul român este acționar, dar și instituții ca Avocatul Poporului, Curtea Constituțională ori Autoritatea Electorală Permanentă vor fi exceptate de la aplicarea reducerilor de cheltuieli prevăzute în pachetul de măsuri fiscale pe care Guvernul își va asuma răspunderea în Parlament, a precizat miercuri seara ministrul Finanțelor, Marcel Boloș.

Marcel Ciolacu si Mugur IsarescuFoto: Inquam Photos / Octav Ganea

HotNews.ro a solicitat miercuri seara Ministrului Finanțelor, Marcel Boloș, să spună dacă Banca Națională a României va trebui să respecte sau nu măsurile fiscale pregătite de Guvernul Ciolacu pentru „agențiile, autoritățile și instituțiile publice aflate în coordonarea Parlamentului și autonome funcțional și financiar”.

Ministrul Boloș a spus că BNR plătește un impozit pe profit suplimentar de 80% și a explicat de ce va fi exceptată de la restul reducerilor de cheltuieli și salarii pregătite altor instituții.

  • „Tot sectorul bancar are excepția făcută la dispoziții tranzitorii și finale. Era un lucru dacă vreți pentru ca piața bancară în ansamblul ei să nu fie afectată și să generăm perturbații ale întregului sistem bancar și de aceea am socotit că întregul sector bancar trebuie să-l lăsăm să se deruleze lucrurile pe principii de competitivitate pentru că așa este corect în economia de piață să lăsăm operatorii econommici să poată să-și deruleze activitatea economică în mod corespunzător.
  • BNR plătește un impozit pe profit suplimentar de 80%. BNR împreună cu celelalte entități bancare la care statul român este acționar - Eximbank, CEC bank, Fondul Național de Garantare al IMM-urilor, Fondul Național de Contragarantare, Fondul Național de Garantare a Creditului Rural trebuie să le asigurăm toate conditiile necesare pt ca sa reziste in piața bancară astfel încâ ele sa nu aiba dificultati in functionare si sa ne trezim ca propriilor noastre banci le-am creat un dezavantaj competițional față de celelalte bănci din piață.”, a declarat Marcel Boloș.

Măsurile se vor aplica la ASF, ANRE și ANCOM / Excepții și pentru Avocatul Poporului, CCR ori AEP

Întrebat de HotNews.ro care vor fi atunci „agențiile/autoritățile/instituțiile autonome aflate în coordonarea Parlamentului și autonome din punct de vedere funcțional și financiar, care vor trebui să respecte prevederile din pachetul de măsuri fiscale, Boloș a numit ANCOM (arbitrul telecom), ASF (arbitrul piețelor de asigurări, capital și pensii private) și ANRE (arbitrul pieței de energie și gaze).

  • „Sunt afișate pe site-ul Parlamentului cu mențiunea că toate acele entități ale statului care sunt definite în Constituție le este asigurată această independență funcțională și financiară încât să nu întâmpine dificultăți. Ar fi foarte nedrept să creăm dificultăți de funcționare la Avocatul Poporului, CCR (n.a. Curtea Constituțională), AEP (n.a Autoritatea Electorală permanentă) etc.. Sunt totuși instituții fundamentale al statului român”, a declarat Marcel Boloș.

Ce măsuri vizează autoritățile/instituțiile autonome care se află sub controlul Parlamentului

Începând cu data de 1 octombrie 2023 agențiile/autoritățile/instituțiile autonome care se află în coordonarea Parlamentului României și sunt autonome din punct de vedere funcțional și financiar datorează anual o taxă specială în procent de 80% aplicată asupra rezultatului net/ rezultatului patrimonial/ profitului contabil obținut din activitatea specifică pe care o desfășoară în calitate de autorități/ agenții/ instituții autonome de reglementare /control /prestări servicii/ autorizări dar nu mai puțin de 33% din valoarea veniturilor curente obținute ca urmare a încasării tarifelor/ taxelor indiferent de denumirea acestora și de modul de reglementare pentru activitatea curentă desfășurată sau rezultate din colectarea unor taxe/tarife ca urmare a exercitării funcțiilor de reglementare/ control/ prestări servicii/ autorizări, potrivit proiectului de lege cu noile taxe și impozite.

Taxa specială se plătește anticipat, trimestrial, pentru fiecare trimestru până la data de 25 ale lunii următoare pentru trimestrul anterior, raportat la rezultatul net/rezultatul patrimonial/ profitul net realizat trimestrial și veniturile curente obținute trimestrial ca urmare a aplicării tarifelor/ taxelor indiferent de denumirea acestora și de modul de reglementare și se regularizează anual până maxim la data de 30 iunie a anului următor, odată cu depunerea situațiilor financiare prevăzute de lege;

Metodologia de plată a taxei speciale, documentele specifice coletării, încasării și executării silite sunt elaborate și aprobate prin ordin al ministrului finanțelor în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;

Conducătorii agențiilor/ autorităților/ instituțiilor autonome care se află în coordonarea/ subordonarea/ autoritatea/controlul Parlamentului României, respectiv președinții/ vicepreședinții/ directorii generali/ directorii executivi și alte funcții similare pentru conducerea agențiilor/ autorităților/ instituțiilor autonome al căror sistem de remunerare este altul decât cel reglementat de lege, nu pot depăși un nivel al remunerației brute lunare mai mare de 6 ori decât indemnizația brută lunară pentru funcția de demnitate publică de ministru;

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi numărul total al consilierilor din cabinetele președinților/ vicepreședinților/ directorilor generali/ directorilor generali adjuncți precum și din alte cabinete ale conducătorilor agențiilor/ autorităților/ instituțiilor autonome care se află în coordonarea/ subordonarea/ autoritatea/ controlul Parlamentului României se reduce cu 50%;

Posturile vacante de consilieri existente la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi se desființează;

Salariile de bază, plățile de ore suplimentare, inclusiv sporurile personalului încadrat în cadrul agențiilor/ autorităților/ instituțiilor autonome care se află în coordonarea/ subordonarea/ autoritatea/ controlul Parlamentului României precum și orice alte drepturi bănești nu pot depăși maxim 80% din nivelul remunerației brute a conducătorului agențiilor/autorităților/instituțiilor autonome;

Structurile organizatorice ale agențiilor/ autorităților/ instituțiilor autonome se pot organiza numai dacă sunt îndeplinite următoarele normative de personal:

a) organizarea de departamente/servicii de specialitate indiferent de denumirea acestora numai pentru un număr minim de 10 persoane în subordine;

b) organizarea de direcții de specialitate/ structuri organizatorice superioare departamentelor/ serviciilor prevăzute la lit. a) numai pentru un număr de minim 20 de persoane în subordine;

c) organizarea de direcții generale de specialitate/ structuri organizatorice superioare direcțiilor de specialitate prevăzute la lit. b) numai pentru un număr de minim 40 de persoane în subordine;

Numărul funcțiilor de conducere din structurile organizatorice ale agențiilor/ autorităților/ instituțiilor autonome este de maxim 8% din numărul total de posturi aprobate pentru acestea.

Se stabilesc norme privind cheltuielile privind dotarea cu autoturisme, diurnă cazarea pentru deplasare în altă localitate din țară, achiziția de aparate de telefonie mobilă și abonament telefonie mobilă.