Acolo unde se găsesc supuși străini, cu permisiunea de a exercită profesiunea, care s-ar constata că nu sunt absolut necesari sau nu lucrează în meseria lor, veți cere Ministerului ridicarea dreptului acordat. În caz când o întreprindere este nevoită să concedieze salariați, să o facă întâi cu supușii străini, apoi cu cei veniți de la sate și numai în cazuri extreme cu localnicii, arată o Circulară către inspectorii muncii dată în urma unei ședințe ținute la Minister cu inspectorii și șefii de regiuni.

Muncitori asiaticiFoto: Pramote Polyamate | Dreamstime.com

În vederea prevenirii şi combaterii șomajului, pe de o parte, și în vederea ajutorării șomerilor pe de altă parte, este necesar să se știe și să se execute de urgență cele de mai jos :

 • Veți lua cele mai intense măsuri ca toate întreprinderile să respecte cu strictețe legea duratei muncii, legea pentru protecția minorilor şi a femeilor și legea repausului duminical. În acest scop veți supraveghea : a) Să nu lucreze nimeni peste 8 ore pe zi sau 48 ore pe săptămână (...). b) Să nu se angajeze copii sub 14 ani, iar cei peste 14 ani şi femeile să nu fie întrebuințaţi la lucrări grele și să nu fie folosiți noaptea peste ora 10 c) Să nu se permită ore suplimentare decât cu autorizarea Ministerului.
 • Să nu se avizeze pentru intrarea în țară a supușilor străini decât în cazuri excepționale şi de absolută necesitate.

De asemenea, veți stărui ca în caz de concedieri să se concedieze întâi cei fără greutăți familiare (sic!- n.a.), sau cei cari au și alți membri din familie în lucru etc.

În principiu, vă veți opune concedierilor şi veți sfătui întreprinderile să reducă timpul de muncă zilnic sau săptămânal, spre a menține pe toţi salariații.

 • Veţi căuta să cunoaşteţi temeinic cauzele generale ale crizei de lucru şi cauzele speciale fiecărei întreprinderi, care stagnează sau este pe cale să înceteze lucrul şi le veţi raporta Ministerului.
 • Veţi păstra un strâns contact cu organizaţiile industriaşilor şi comercianţilor, spre a cunoaşte nevoile acestora, intenţiile lor şi spre a câştiga încrederea lor în preocuparea Dv. şi a Ministerului.
 • Pentru orice abateri vă veți adresa imediat justiţiei.

Toate acestea sunt cunoscute Dvs. şi prin enumerarea lor nu se urmărește decât stimularea unei aplicări stricte, determinate de situaţia prezentă a pieței muncii.

În ceea ce privește tactul necesar şi eficacitatea măsurilor luate, ele aparţin experienţii şi priceperii Dvs. Aplicarea strictă a măsurilor Dv. trebue astfel făcută ca să nu influenţeze în rău raporturile Dvs. cu cei interesaţi şi să fie compensată prin efectul în bine asupra pieţei muncii, mai arată nota ministerială.

În ceea ce priveşte ajutorarea şomerilor, vă comunicăm următoarele :

 • Veţi constitui în cel mai scurt timp comitetele de ajutorare. Acele comitete vor fi compuse din Dvs., primarul oraşului, preşedintele consiliului judeţean, chestorul poliţiei, inspectorul industrial (unde există), preşedinţii camerelor de comerţ şi industrie, camerelor de agricultură, preşedinţii corporaţiilor industriale, reprezentanţii muncitorilor, trimişi de organizaţiile mai reprezentative şi legal constituite, preşedinţii sfaturilor comerciale, reprezentanţii Ugorilui, preşedinţii aşezămintelor de binefacere şi asistenţă publică, etc., şi orice alte persoane veţi mai găsi necesare. Toţi vor lucra onorific.
 • Împreună cu comitetul veţi organiza, la primării, un birou pentru trierea şomerilor prin mijloacele ce veţi găsi mai bune. Ca şomeri veţi considera numai pe acei muncitori calificaţi şi necalificaţi cari n-au altă sursă de existenţă decât munca lor şi cari, în mod obişnuit, au trăit din produsul acestei munci, iar acum nu au şi nu găsesc de lucru. Orice alte persoane nu vor fi ajutate ca şomeuri.
 • Împreună cu Comitetul veţi stabili nevoile de ajutorare şi mijloacele pentru procurarea sumelor necesare. Vă recomandăm a încerca soluţia ca întreprinderile să contribuie cu un leu săptămânal de fiecare muncitor şi muncitorii în lucru tot cu un leu şi tot săptămânal. De asemenea, s’ar putea introduce de primării taxe pe biletele de spectacole sau alte mijloace indicate de comitet.
 • Cei veniţi de prin sate şi rămaşi fără lucru nu vor fi ajutaţi şi vor fi trimişi la domiciliile lor din provincie.
 • Nu se vor ajuta decât localnicii, refuzându-se ajutorul tuturor acelora cari vin fără lucru, din altă parte şi mai ales în vederea ajutorării
 • Ajutorarea se va face prin primării și sub îndrumarea și supravegherea comitetului.
 • Ajutorarea se va face numai în natură și niciodată în bani. Se recomandă în primul rând sistemul cantinelor, apoi al servirii de alimente în natură prin bonuri și lemne, eventual plata chiriei, unde este absolut necesar şi dacă fondurile băneşti permit.
 • Ar fi de dorit ca celor înscrişi la ajutorare să li se ia declaraţii că acceptă orice muncă şi oriunde, atunci când li se oferă. Nimeni nu trebuie să aibă impresia că ajutorarea ar dura oricât şi că nu mai trebuie deci să-şi caute o ocupaţie.