Un program de economisire pentru copii, introdus din 2018, dar cu aplicabilitate din 2019, nu prea este accesat de părinți, dacă ne uităm pe datele oficiale. Este vorba despre Junior Centenar (OUG 104/2018).

BaniFoto: Agerpres

Deși pe unele grupuri de părinți s-a mai discutat pe temă, unii nu recomandă folosirea acestei facilități din cauza neîncrederii în Stat: adică a modificării legislației în viitor.

Alte persoane nu știu de acest program, motivul fiind legat de faptul că Statul nu l-a promovat. A făcut asta pentru tilturile de Stat Fidelis și Tezaur, dar nu și pentru Junior Centenar.

Sunt, totuși, persoane care depun bani acolo pentru cei mici. Conform datelor Ministerului Finanțelor, 102.946 copii au bani în acele conturi deschise la Trezorerie.

Asta în condițiile în care avem, conform datelor INS, în jur de 4,8 milioane de copii sub 17 ani.

Banii sunt puși ori de părinți, ori de reprezentanții legali ai acestora.

La cât se ridică sumele respective?

Ministerul Finanțelor ne spune că suma totală existentă în aceste conturi la data de 23 octombrie 2023, ce nu include prima de de stat (care se plătește la scadența depozitului, respectiv împlinirea vârstei de 18 ani a titularului de cont) este de 348.488.282 lei.

Cu alte cuvinte, în medie sunt 3.734 lei/cont/copil.

Cum se încasează cei 600 lei: în ce constă programul de economisire pentru copii

La fiecare 1.200 de lei depuși anual de părinți în conturile copiilor, statul oferă 600 lei. De asemenea, la sold (exceptând prima) statul mai oferă o dobândă de 3%.

Adică, presupunând că părintele a depus 1.200 lei sau mai mult, la acea sumă se vor mai adăuga cei 3%. Chiar dacă se depune mai puțin, tot se oferă dobânda.

1.200 lei reprezintă de fapt suma minimă anuală pentru a primi acea primă. Dobânda se oferă oricum.

Există o singură condiție: sumele depuse anual nu vor putea depăși un plafon maxim reprezentând echivalentul în lei al valorii de 100.000 euro, calculat la cursul de schimb din ultima zi a anului precedent.

Așadar, nu contează dacă suma este virată într-o singură tranșă sau mai multe. Important este ca până la final de an să fie încărcat contul cu cel puțin 1.200 lei pentru acea primă.

Copilul poate accesa banii după ce împlinește 18 ani.

*Sumele existente în contul individual de economii Junior Centenar nu pot fi retrase până la împlinirea de către titular a vârstei de 18 ani, cu excepţia situaţiilor excepţionale (boli grave ale titularului sau deces).

Timp de 18 ani (la cei 1.200 lei puși anual) ar înseamna aproape 35.300 lei (folosind dobânda compusă) - luând în considerare că nu se calculează cei 600 lei la sold.

Cumulată, prima poate ajunge la 10.200 lei, deoarece în anul în care împlinește copilul 18 ani nu se adaugă cei 600 lei.

Nu există o condiționare ce ține de o vârstă minimă. Așadar, pentru orice copil sub 18 ani se pot depune banii la Trezorerie.

Prima de stat, cumulată pentru anii în care s-au efectuat depuneri de minim 1.200 lei anual, împreună cu dobânzile, se virează în contul individual de economii Junior Centenar, în termen de 15 zile lucrătoare de la data scadenţei depozitului. Apoi acei bani pot fi ridicați.

Sumele nu sunt taxate.

Dacă aveți mai mulți bani, ideal ar fi să folosiți alte produse de economisire pentru ce depășește 1.200 lei. Adică Junior Centenar folosiți doar pentru prima de 600 lei. Restul sumei poate fi redirecționată către depozite bancare, titluri de stat (Fidelis sau Tezaur) ori fonduri de investiții. Acolo dobânzile sunt mai mari de 3%.

Cum se pot depune bani la Junior Centenar

Potrivit Ordonanței și documentelor de la Trezorerie, în contul individual de economii Junior Centenar banii se pot depune de către părinții, bunicii, terţe persoane în numerar la Trezoreria din raza domiciliului copilului sau prin virament bancar (inclusiv internet banking).

Se poate realiza asta prin virament, mandat poștal prin oficiile Companiei Naționale „Poșta Română“ sau în numerar prin casieriile unităților Trezoreriei Statului.

Contul Trezoreriei este: RO17TREZ701460101XXXXXXX

În ordinul de plată se va specifica la nume beneficiar: numele copilului, iar la cod fiscal beneficiar: codul numeric personal (CNP) al copilului.

În cazul în care s-a greșit CNP-ul, banii vor fi trimiși înapoi.

În situația în care se încasează sume prin virament bancar și/sau prin mandat poștal pentru contul respectiv, dar acesta nu a fost deschis automat la nivelul Trezoreriei Statului Sector 1 (acolo este deschis contul), aceasta va proceda la deschiderea manuală a contului respectiv, cu condiția ca codul numeric personal al copilului pentru care s-a virat suma să fie valid.

În 2021 aproape 5.000 de persoane care au împrinit 18 ani și-au încasat sumele.