Guvernul va aproba joi actul de constituire al Băncii de Investiții și Dezvoltare a României. „Banca aceasta reprezintă veriga lipsă dintre banii instituțiilor financiare internaționale și proiectele strategice de investiții ale României, a declarat joi premierul Marcel Ciolacu.

bani-euro-Foto: Dreamstime
  • „Aprobăm astăzi actul de constituire al Băncii de Investiții și Dezvoltare a României. De peste un deceniu se vorbește despre această bancă care există în toate țările din Europa. În sfârșit o construim și noi.
  • Banca aceasta reprezintă veriga lipsă dintre banii instituțiilor financiare internaționale și proiectele strategice de investiții ale României.
  • Vom avea astfel instrumentele financiare adecvate proiectelor de care economia țării are cu adevărat nevoie.”, a declarat joi premierul.

Capitalul social subscris al băncii este de 3 miliarde de lei

Banca se constituie pe perioadă nedeterminată ca societate pe acțiuni, administrată în sistem dualist, în care statul român deține, în mod direct pe toată durata de funcționare a Băncii, prin Ministerul Finanțelor, 100% din capitalul social, potrivit notei de fundamentare.

Banca va putea sprijini și acorda asistență tehnică pentru sprijinirea dezvoltării economice a României si a beneficiarilor eligibili identificați în baza evaluărilor ex ante privind deficiențele pieței.

În etapa de organizare și funcționare, conducerea băncii va închiria o locație pentru sediu social, urmând ca în perioada următoare să identifice o locație adecvată pentru desfășurarea activității unei instituții de credit, corespunzător reglementărilor Băncii Naționale a României.

Capitalul social subscris este în sumă de 3 miliarde de lei, din care capitalul vărsat la înregistrarea băncii la Registrul comerțului este în suma de 119 milioane lei, iar diferența se va vărsa în două tranșe anuale până la sfârșitul anului 2024, din sursele prevăzute la art. 8 din HG. nr. 1204/2022, iar nivelul acestuia este dimensionat conform cerințelor prevăzute la art. 15 alin.(4) din Legea nr. 207/2022.

Actul constitutiv include prevederi legate de modul de desfășurare a activității prin adunarea generală a acționarilor, Consiliul de Supraveghere și Directorat.

BID este administrată în sistem dualist de către un Consiliul de supraveghere format din 7 membri și un directorat format din 3 membri, al căror mandat este de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire, cu excepția primilor membri al căror mandat este de 2 ani și nu poate fi reînnoit.

Ministerul Finanțelor, în calitate de acționar unic, a numit membrii organelor de conducere conform prevederilor HG nr. 1204/2022.

Remunerația membrilor organelor statutare este formată dintr-o remunerație fixă și se stabilește prin contractele de mandat.

Indemnizația primilor membri ai organelor statutare ale BID se stabilește prin contractele de mandat, de către Ministerul Finanțelor, în calitate de acționar unic, în baza planului de afaceri elaborat de Banca Mondială ce are la bază studiul de fezabilitate elaborat de PwC în anul 2019.

Sursa foto: Dreamstime.com