Ministerul Economiei si Finantelor (MEF) intentioneaza sa mareasca perioada in care persoanele juridice sunt obligate sa pastreze situatiile financiare anuale si sa amane termenul de la care exercitiul financiar va putea fi diferit de anul calendaristic, potrivit Avocatnet.ro. In acest sens, MEF a elaborat un proiect de Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii contabilitatii.

Potrivit proiectului de OUG, persoanele juridice vor fi obligate sa pastreze situatiile financiare anuale timp de 20 de ani. In prezent, aceasta obligatie se aplica pentru o perioada de 10 ani.

Exercitiu financiar va putea fi diferit de anul calendaristic, din 2012

Totodata, proiectul MEF prevede amanarea termenului de la care exercitiul financiar va putea fi diferit de anul calendaristic, prin suspendarea aplicarii prevederilor art. 27. alin. 3 din Legea contabilitatii, pana la 1 ianuarie 2012, si nu pana la 1 ianuarie 2009, cum s-a stabilit prin Legea nr. 259/2007.

In expunerea de motive a proiectului de OUG, se arata ca "aplicarea de la 1 ianuarie 2009 a prevederilor respective cu privire la existenta exercitiului financiar diferit de anul calendaristic pentru sucursalele si filialele cu sediul in Romania, care apartin unor persoane juridice straine, daca exercitiul financiar difera pentru societate/societate mama, presupune modificarea in acest sens a prevederilor din Codul Fiscal conform carora anul fiscal este anul calendaristic precum si crearea unor reguli de tranzitie pentru perioada impozabila."

Proiectul MEF mai prevede ca si componenta de “contabilitate destinata analizarii costurilor programelor aprobate”, din cadrul contabilitatii publice, sa fie amanata pana la 1 ianuarie 2012, deoarece aceasta " nu poate fi implementata inainte de etapa de evaluare a rezultatelor componentei de programare bugetare", asa cum rezulta din aceeasi expunere de motive.

Legea contabilitatii prevede ca exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic pentru sucursalele cu sediul in Romania, care apartin unei persoane juridice straine daca exercitiul financiar difera pentru societate. De asemenea, exercitiul financiar poate fi diferit pentru filialele consolidate ale societatii-mama, precum si pentru filialele filialelor daca exercitiul financiar difera pentru societatea-mama.

De la aceste regului fac exceptie institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, societatile de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.