Persoanele care obtin venituri din activitati independente sau agricole vor putea solicita de la organele fiscale un nou model al Adeverintei de venit, pentru calcularea indemnizatiei pentru cresterea copilului, in conformitate cu noile reglementari, in vigoare de la 1 ianuarie 2009, potrivit Avocatnet. Pentru aceste persoane, calculul indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului se realizeaza, de la inceputul acestui an, de catre Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale, pe baza dovezilor eliberate de autoritatile competente privind veniturile efectiv realizate sau venitul estimat sau, dupa caz, pe baza declaratiei pe propria raspundere a persoanei solicitante.

Astfel, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a elaborat un proiect de ordin prin care propune adaptarea modelului adeverintei de venit, astfel incat informatiile continute de acest document, sa poata fi utilizate de Agentia Nationala de Prestatii Sociale pentru stabilirea drepturilor respective, fara a mai fi necesara prezentarea unor documente suplimentare de catre persoanele care solicita indemnizatia.

Modificarea formularului adeverintei de venit, vizeaza introducerea informatiilor privind impozitul datorat, stabilit de organul fiscal sau de platitorii de venit, dupa caz, si introducerea informatiilor privind tipul de venit: venit realizat sau venit estimat.

De la 1 ianuarie 2009, indemnizatia pentru cresterea copilului este in cuantum de 600 lei sau, optional, in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni anterioare nasterii copilului, dar nu mai mult de 4.000 lei.

Persoanele care se afla deja in plata, si care solicita recalcularea indemnizatiei, vor primi, pana la recalcularea dreptului, suma de 600 lei, iar dupa recalculare vor primi indemnizatia rezultata prin aplicarea procentului de 85%, inclusiv sumele restante, reprezentand diferentele de calcul incepand cu luna ianuarie 2009.