Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) a emis normele privind forma si continutul politei de asigurare impotriva dezastrelor naturale (PAD), a anuntat vineri autoritatea. Normele nu vor putea fi momentan aplicate, in conditiile in care polita de asigurare obligatorie a locuintelor se incheie intre Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor (PAID) si proprietarul locuintei, societatea comerciala de gestionare a acestor asigurari nefiind inca infiintata.

Normele preiau mare parte din propunerile formulate de societatile de asigurare si reglementeaza aspecte privind: forma si continutul politei de asigurare impotriva dezastrelor naturale (PAD), suma asigurata, plata primei de asigurare, perioada de valabilitate a PAD, riscurile cuprinse in asigurare, riscurile excluse, obligatiile proprietarului unei constructii cu destinatie de locuinta etc.

Potrivit normelor, contractul de asigurare obligatorie a locuintei se incheie pe an calendaristic, respectiv de la 1 ianuarie la 31 decembrie. In cazul schimbarii proprietarului locuintei, raspunderea PAID curge pana la data expirarii valabilitatii PAD incheiate pentru acea locuinta. Astfel, persoana care instraineaza o locuinta asigurata este obligata sa inmaneze PAD persoanei care devine proprietara a acesteia, iar noul proprietar are obligatia de a instiinta in scris despre acest fapt asiguratorul care a eliberat PAD pentru locuinta.

O persoana care detine o asigurare facultativa a locuintei pentru riscurile prevazute de Legea nr.260/2008 are obligatia ca, la data expirarii acesteia, dar nu mai tarziu de 31 decembrie a primului an de aplicare a legii, sa incheie asigurarea obligatorie.

In privinta limitei de raspundere in temeiul PAD, normele prevad ca dupa fiecare dauna provocata locuintei in perioada de valabilitate a contractului prin producerea oricarui eveniment asigurat, suma asigurata se micsoreaza pentru restul perioadei de asigurare, cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand cu suma asigurata ramasa. Aceasta inseamna ca suma asigurata obligatoriu reprezinta limita maxima a despagubirilor totale ce pot fi platite de PAID in temeiul unui contract, in perioada de valabilitate a acestuia, indiferent de numarul si cuantumul daunelor produse in aceasta perioada.

Normele mai stabilesc ca in cazul in care se incheie mai multe PAD pentru aceeasi locuinta si acelasi an de asigurare, va fi valabila cea dintai PAD incheiata, celelalte PAD anulandu-se, cu restituirea primelor de asigurare de catre PAID, fapt motivat de caracterul social al asigurarii obligatorii a locuintei.

Normele nu ingradesc dreptul oricarei persoane interesate de a contracta si o asigurare facultativa a locuintei, dar precizeaza ca aceasta va fi incheiata numai pentru sume asigurate care le depasesc pe cele asigurate obligatoriu si/sau pentru riscuri care nu fac obiectul contractului de asigurare obligatorie a locuintelor.

Daca, pe langa asigurarea obligatorie, exista si o asigurare facultativa pentru aceeasi locuinta, despagubirea se va plati mai intai din asigurarea obligatorie, pana la concurenta sumei asigurate obligatoriu, potrivit CSA.

La sfarsitul lunii trecute, CSA a anuntat ca peste 20 de asiguratori si-au anuntat intentia de a participa la constituirea societatii comerciale care va gestiona activitatea de asigurari obligatorii de locuinte - PAID (Pool de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale), identitatea acestora urmand a fi aflata cel mai probabil la mijlocul lunii mai. Autoritatea a mentionat insa ca numai comunicarea intentiei nu este suficienta pentru constituirea PAID, fiind nevoie de aprobarea actionarilor pentru participarea la PAID, in conditiile in care fara aceasta societate infiintata legea asigurarii obligatorii a locuintelor nu poate fi aplicata.

Desi in lege nu este precizat un termen exact, Ministerul Administratiei si Internelor (MAI) a avansat, la sfarsitul anului trecut, termenul de 1 iulie 2009, pentru ca Legea 260/2008 sa devina operationala, termen care pare din ce in ce mai greu de atins. In luna martie a acestui an, MAI si CSA anuntau ca au in vedere inaintarea propunerii de amanare a aplicarii legii, propunere care nu a mai fost intre timp avansata.