Pentru a masura rezultatele introducerii impozitului minim, Agentia Nationala de Administrare Fiscala introduce un rand suplimentar in formularul 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” pentru declararea impozitului minim datorat - anunta institutia. Aceste modificari sunt incluse intr-un proiect de act normativ care poate fi consultat pe website-ul institutiei.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a elaborat urmatorul proiect de act normativ: "Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa".

Explicatiile transmise de ANAF:

  • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale a prevazut, pentru anumite categorii de contribuabili, obligatia platii unui impozit minim in functie de veniturile realizate, in cazul in care impozitul pe profit sau impozitul pe venitul microintreprinderilor stabilit potrivit Codului fiscal este mai mic decat suma impozitului minim datorat - arata comunicatul ANAF.
  •  "Avand in vedere modificarile legislative sus-mentionate, pentru obligatiile reprezentand impozit pe profit si impozit pe veniturile microintreprinderilor, s-a impus adaptarea corespunzatoare a formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, precum si a instructiunilor de completare a acestuia, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.101/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Pentru a se putea cuantifica efectele introducerii acestui sistem de impozitare, s-a propus introducerea unui rand suplimentar in formularul 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” pentru declararea impozitului minim datorat, stabilit in conformitate cu dispozitiile art. 18 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare."
  • Astfel, "randul <> se va completa de catre persoanele juridice romane, altele decat societatile comerciale bancare, persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, precum si de persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania, numai in cazul in care suma reprezentand impozit pe profit, respectiv impozit pe veniturile microintreprinderilor stabilita in conformitate cu dispozitiile Legii nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, este mai mica decat impozitul minim datorat.
  • In aceasta situatie, in formular se va declara atat impozitul pe profit, respectiv impozitul pe veniturile microintreprinderilor, cat si impozitul minim datorat.

ANAF anunta si modificarea formularului 120 “Decont privind accizele”.

  • Avand in vedere informatiile necesare in activitatea de estimare a veniturilor din accize, s-a propus detalierea indicatorilor “Iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrement” si “Motoare cu capacitatea de peste 25 CP destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agrement“, precum si introducerea unitatilor de masura pentru fiecare produs accizabil in formularul 120 “Decont privind accizele”, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.101/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.  

Proiectele de acte normative sunt facute publice pe Portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenta decizionala.

De asemenea, acestea pot fi consultate la Directia Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul in str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucuresti. Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise in scris la Directia Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – domnului Victor Ogneru, cu mentiunea “Conf. Legii nr. 52/2003”, la urmatoarele adrese:

  • Prin scrisori la adresa postala: Agentia Nationala de Administrare Fiscala, str. Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 - la Directia Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media;
  • Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
  • Prin fax la numarul: 021-319.98.57.