Noua declaratii privind taxe si impozite pot fi depuse online de catre contribuabili, prin intermediul www.e-guvernare.ro, iar autoritatile publice sunt obligate sa le accepte, potrivit unui act normativ publicat in Monitorul Oficial vineri, 7 august. Pentru a putea utiliza portalul electronic, contribuabilii au nevoie de un certificat, care costa 46 lei fara TVA anual si este valabil 2 ani de la data emiterii, anunta Agentia pentru Serviciile Societatii Informationale. (ASSI)

Informatiile incluse in comunicatul ASSI:

  • Conform actului normativ, depunerea declaratiilor utilizand Sistemul Electronic National (SEN), operat de Agentia pentru Serviciile Societatii Informationale (ASSI), reprezinta singura modalitate legala de transmitere in format electronic a declaratiilor catre institutiile si autoritatile administratiei publice.
  • Prin intermediul SEN, disponibil la adresa de internet www.e-guvernare.ro, toti contribuabilii de la nivel national au posibilitatea de a depune online urmatoarele 9 declaratii catre institutiile publice:

* Declaratia privind obligatiile de plata catre bugetul asigurarilor sociale

* Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor de somaj

* Declaratia privind contributia de asigurari sociale de sanatate

* Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat (100)

* Declaratia privind impozitul pe profit (101)

* Decont privind taxa pe valoare adaugata (300)

* Declaraţia privind obligatiile de plata la bugetul asigurarilor sociale si a fondurilor speciale (102)

* Declaratia privind accizele (103)

* Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri (390).

  • De asemenea, institutiile si autoritatile administratiei publice au obligatia de a accepta declaratiile depuse de catre orice contribuabil prin SEN, ca singura modalitate legala de transmitere in format electronic a acestora.
  • Serviciile publice electronice de depunere a declaratiilor prin SEN pot fi utilizate in baza detinerii unui certificat electronic valid emis de catre ASSI, operatorul sistemului. Certificatul electronic, necesar pentru transmiterea declaratiilor in mod electronic, se elibereaza la sediul ASSI, din strada Italiana, nr. 22, sector 2, Bucuresti si este valid 2 ani de zile de la data emiterii. Pentru utilizarea procedurilor electronice puse la dispozitie prin intermediul www.e-guvernare.ro, persoanele juridice trebuie sa achite un tarif anual de utilizare in cuantum de 46 de Ron, fara TVA.
  • Potrivit Hotararii nr. 862/2009, pana la data de 31 decembrie 2009 ASSI are obligatia de a realiza registrul electronic al institutiilor si autoritatilor administratiei publice din Romania. Orice modificare survenita asupra denumirii, datelor de contact ori asupra statutului institutiei sau autoritatii administratiei publice va fi comunicata in termen de 3 zile catre ASSI in scopul actualizarii informatiilor din registrul electronic.
  • Textul legislativ aduce modificari si asupra Anexei nr. 1 din H.G. 1085/2003, anexa ce cuprinde lista institutiilor publice care au obligativitatea de a se inregistra in SEN, de  a pune la dispozitie datele de contact, precum si formularele administrative pe care le utilizeaza in relatia cu cetatenii. Astfel, toate institutiile si autoritatile administratiei publice din Romania au obligativitatea legala de a utiliza proceduri electronice pentru furnizarea serviciilor si informatiilor publice prin SEN.