Unul din proiectele prioritare care asteapta aprobarea de catre viitorul Guvern este o schema de ajutoare de stat cu un buget de 220 milioane euro, care stabileste acordarea de sprijin financiar de pana la 500.000 de euro "pentru societatile afectate de actuala criza economica si financiara". Comisia Europeana a anuntat posibilitatea adoptarii unei astfel de masuri inca de la inceputul anului, dar autoritatile romane nu au finalizat pana acum o masura in acest sens. Practic, IMM-urile din Romania au pierdut posibilitatea de finantare pe intreg anul 2009.

Termenul limita de aplicare, conform regulamentelor Comisiei, este 31 decembrie 2010. In prezent, proiectul de act normativ este in analiza la Comisia Europeana.

"Hotararea de Guvern privind schema cadru national temporara de ajutor de stat pentru sprijinirea societatilor afectate de actuala criza economica si financiara", impreuna cu Nota de fundamentare si Procedura specifica pe care o va aplica Agentia pentru IMM, cea care va coordona progeramul, au fost publicate in varianta de lucru pe site-ul institutiei.

"Acest sprijin va permite operatorilor economici sa-si asigure o parte din disponibilitatile necesare pentru plata unor datorii fiscale, comerciale sau salariale, dupa caz, sa-si completeze capitalul de lucru pentru achizitionarea de materii prime, materiale si utilitati, va permite totodata sustinerea unor cheltuieli financiare generate de plata datoriilor societatii, sau va asigura cofinantarea unor proiecte de investitii absolut necesare in procesul de productie, in limita sumelor stabilite, individual, de furnizorul de ajutor de stat", se spune in proiectul de HG.

Este vorba despre un cadru general care permite acordarea de ajutoare de stat de pana la 500.000 de euro, in baza unui regulament special al Comisiei Europene, aplicabil pana la 31 decembrie 2010.

Presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, a explicat pentru HotNews.ro stadiul in care se gaseste actul normativ:

In interiorul acestui cadru general, mai multe autoritati publice isi pot concepe propriile scheme de ajutor de stat, in functie de anumite conditii. Deocamdata numai institutia care coordoneaza programul, Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru

Intreprinderi Mici si Mijlocii (AIPPIMM) a pregatit o procedura de implementare, si aceasta publicata in varianta de lucru. Textul documentului arata ca vor fi circa 1.000 de firme beneficiare.

Cadrul general pentru acordarea ajutoarelor de stat

In schema - cadru general sunt incluse IMM-uri din majoritatea domeniilor de activitate, ca eligibile pentru a primi sprijin financiar, mai putin cele din domeniul agriculturii. Detalii din actul normativ:

 • Schema isi propune sprijinirea operatorilor economici care au nevoie de suport pentru iesirea din starea temporara de dificultate, in scopul mentinerii locurilor de munca existente la data acordarii ajutorului de stat, continuarii si/sau diversificarii activitatii, dezvoltarii si modernizarii activitatii curente, acordarii unui interval de timp rezonabil in vederea gasirii unor solutii de reducere a cheltuielilor precum si in vederea identificarii unor noi piete de desfacere.
 • Ajutoarele de stat pot fi in principal, sub forma de sume nerambursabile, imprumuturi in conditii preferentiale, subventii de dobanda (pentru care echivalentul subventie bruta al ajutorului va fi calculat pe baza Comunicarii Comisiei Europene privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinta si scont, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C, nr.14 din 19.01.2008), garantii, esalonarea creantelor detinute sau preluate de autoritatile publice, pentru a fi recuperate, fara perceperea de dobanzi pe intreaga perioada de esalonare.
 • Bugetul total estimat al acestei scheme cadru general national de ajutor de stat este de 950 milioane lei (echivalentul a cca. 220 milioane euro, calculat estimativ la un curs de 4,5 lei/Euro).
 • Numarul estimat de beneficiari ai prezentei scheme cadru general national de ajutor de stat este de peste 1.000 de operatori economici.
 • Masurile de ajutor prevazute in aceasta schema cadru general national de ajutor de stat nu pot fi cumulate cu ajutoarele care fac obiectul Regulamentului Comisiei Europene nr. 1998/2006 din 15 Decembrie 2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana pentru ajutorul de minimis pentru aceleasi costuri eligibile. In cazul in care intreprinderea a primit deja ajutor de minimis inainte de accesarea facilitatilor prevazute de prezenta schema, valoarea ajutorului primit in temeiul masurii prevazute la punctul 4.2. din Cadrul temporar si a ajutorului de minimis primit nu trebuie sa depaseasca 500.000 euro intre 1 ianuarie 2008 si 31 decembrie 2010.
 • Masurile de ajutor acordate in baza schemei cadru general national de ajutor de stat pot fi cumulate cu alte tipuri de ajutor compatibil sau cu alte forme de finantare comunitara, cu conditia sa fie respectate intensitatile maxime ale ajutorului, indicate in orientarile sau regulamentele de exceptare pe categorii de ajutoare relevante. Plafoanele ajutoarelor se vor aplica indiferent daca sprijinul este finantat integral din resurse de stat sau este finantat partial din fonduri comunitare.

Din Nota de Fundamentare:

 • Prin schema instituita prin prezentul proiect de hotarare de Guvern vor primi sprijin minim 400 de IMM.
 • Astfel, vor primi sprijin pentru cheltuieli legate de:  

a) debitele si accesoriile aferente acestor debite catre bugetul consolidat al statului datorate incepand cu data de 01.07.2008 in limita a 25% din valoarea financiara necesara viabilizarii intreprinderii conform Planului de afaceri;

b) datoriile catre furnizorii de materii prime/materiale si servicii necesare desfasurarii activitatii curente ale intreprinderii, inregistrate incepand cu data de 01.07.2008 in limita a 20% din valoarea financiara necesara viabilizarii intreprinderii conform Planului de afaceri;

c) achizitii de materii prime si materiale necesare continuarii activitatii intreprinderii in limita a 25% din valoarea financiara necesara viabilizarii intreprinderii conform Planului de afaceri;

d) Investitiile in active corporale referitoare la: echipamente tehnologice - masini, utilaje si instalatii de lucru;

e) Investitiile in active necorporale referitoare la: brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare;

 • Implementarea schemei prin intermediul AIPPIMM si a Oficiilor teritoriale  pentru IMM si Cooperatie vizeaza depasirea efectelor crizei economice si imbunatatirea accesului la finantare, precum si sprijinirea proceselor investitionale initiate de IMM.

Prima procedura detaliata de aplicare a fost deja elaborata de Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (AIPPIMM). Pe langa aceasta, orice alt minister poate elabora proceduri similare pentru acordarea de ajutoare de stat, sub "umbrela" cadrului general. Detalii din proiectul actului normativ al Agentiei pentru IMM:

 • In functie de plafoanele bugetare anuale alocate din bugetul prezentei proceduri Agentia, publica pe site-ul sau:

a) data de incepere a inregistrarii de Cereri de finantare;

b) data la care se stopeaza inregistrarea Cererilor de finantare, dar nu mai tarziu de 12.08.2010;

 • Bugetul alocat AIPPIMM pentru acordare de ajutor temporar in baza prezentei proceduri in anul bugetar 2010 este de 860.000 mii lei, din care:

▪ 859.980 mii lei pentru acordarea de alocatii financiare nerambursabile si

▪ 20 mii lei la dispozitia Agentiei, pentru cheltuieli aferente serviciilor de redactare a programelor de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii, serviciilor de conducere a programelor si cele complementare acestora, de monitorizare, evaluare si control, conform alin.4, art. 26 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • Valoarea alocarilor individuale specifice este de:

maxim 250.000 euro, echivalentul in lei, pentru microintreprinderi;

maxim 500.000 euro, echivalentul in lei, pentru intreprinderile mici si mijlocii.

 • In afara sectoarelor si activitatilor stipulate in art.1 alin (1) - (4) din Schema cadru -), nu sunt eligibile pentru a primi ajutor din partea AIPPIMM, conform prezentei proceduri si o serie de activitati - lista poate fi consultata in documentul atasat (Procedura AIPPIMM).
 • Cheltuieli eligibile. Sunt considerate cheltuieli eligibile, in sensul prezentei proceduri, cheltuielile intreprinderilor legate de:

a) debitele si accesoriile aferente acestor debite catre bugetul consolidat al statului datorate incepand cu data de 01.07.2008 in limita a 25% din valoarea financiara necesara viabilizarii intreprinderii conform Planului de afaceri;

b) datoriile catre furnizorii de materii prime/materiale si servicii necesare desfasurarii activitatii curente ale intreprinderii, inregistrate incepand cu data de 01.07.2008 in limita a 20% din valoarea financiara necesara viabilizarii intreprinderii conform Planului de afaceri;

c) achizitii de materii prime si materiale necesare continuarii activitatii intreprinderii in limita a 25% din valoarea financiara necesara viabilizarii intreprinderii conform Planului de afaceri;

d) Investitiile in active corporale referitoare la:

- echipamente tehnologice - masini, utilaje si instalatii de lucru, in limita a maxim 50% din valoarea financiara necesara viabilizarii intreprinderii conform Planului de afaceri;

e) Investitiile in active necorporale referitoare la:

brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare, in limita a maxim 10% din valoarea financiara necesara viabilizarii intreprinderii conform Planului de afaceri.

 • Procentele reprezentate de cheltuielile eligibile sunt maxime. Modul in care vor fi combinate cheltuielile si valoarea procentuala a acestora in cadrul planului de afaceri intocmit in vederea viabilizarii societatii este alegerea solicitantului de finantare cu conditia ca suma procentelor sa fie 100.
 • Dupa aprobarea bugetului AIPPIMM pentru implementarea prezentei proceduri, Agentia va publica pe site-ul sau data la care incepe inscrierea.
 • Inscrierea in schema se face on-line pe site-ul www.animmc.ro  pana la data de 12.08.2010.