Programul de guvernare: Controale mai ferme, reforme dure in aparatul bugetar si descurajarea infiintarii de orase si comune

de Redactia HotNews.ro     HotNews.ro
Luni, 21 decembrie 2009, 17:08 Economie | Finanţe & Bănci


Asumarea trecerii la euro, scaderea poverii fiscale, reforma drastica a sistemului bugetar, reformarea sistemului de pensii, desfiintarea instantelor cu volum mic de activitate sunt numai cateva dintre prioritatile enuntate de noul Guvern in Programul de guvernare. Programul mai include introducerea standardelor de cost per elev dar si alte masuri care sa asigure cresterea economica cu 1,3% in 2010.         

Cititi aici intregul Program de Guvernare                          
                                                                    
                                            
ANGAJAMENT PENTRU BUNA GUVERNARE
 •  Mentinerea cotelor de impozitare a venitului, profitului si a TVA la 16% respectiv 19%
 •  Guvernul isi afirma angajamentul de adoptare de facto a monedei euro la 1 ianuarie 2015

POLITICA FISCAL-BUGETARA

 • Rationalizarea structurii institutionale a sectorului public, a numarului de angajati si a costurilor asociate.
 • Reforma administratiei fiscale si reformarea procesului de rambursare a TVA, imbunatatirea gestionarii arieratelor fiscale si reducerea parafiscalitatii
 • Promovarea Legii responsabilitatii fiscale si a legii privind reforma sistemului de pensii
JUSTITIE SI POLITICI ANTICORUPTIE
 • Desfiintarea instantelor cu volum mic de activitate si a unitatilor de parchet fara un volum de activitate
 • Simplificarea schemei de personal a Parchetului General
 • Reducerea duratei proceselor
 • O noua procedura de inregistrare a comerciantilor, actelor si faptelor de comert prin renuntarea la judecatorii delegati la registrul comertului si introducerea registratorilor comerciali.
EDUCATIE
 • Alocarea a 6% din PIB pentru finantarea educatiei
 • Cuprinderea in educatia timpurie a peste 80% dintre copiii intre 2-5 ani pana in 2014
 • Digitalizarea continuturilor curriculare si crearea unei Biblioteci Virtuale

SANATATE
 • Dezvoltarea infrastructurii sanitare la standardele europene, in maximum 8 ani, inclusiv prin atragerea de fonduri europene.
 • Informatizarea sistemului sanitar cu interconectarea tuturor furnizorilor de servicii medicale pentru controlul costurilor
 • Concesionarea si/sau vanzarea cabinetelor medicale de la stat catre medicii care le detin in administrare.
 • Realizarea unei retele de spitale de urgenta regionale la standarde europene
 • Asigurarea de mijloace de transport medical, inclusiv aerian sau naval
 • Introducerea sistemului de ambulanta comunitara pentru asigurarea urgentelor din teritoriu
 • Compensarea, in functie de posibilitatile bugetare, in proportie de 90% din pretul de referinta, al medicamentelor pentru pensionari si persoane cu venituri mici.
 • Cresterea stimulentelor financiare (prime de instalare si salarii) pentru personalul care va lucra in mediul rural in zonele neacoperite cu asistenta medicala.
 • Organizarea centrelor de permanenta pentru asigurarea asistentei medicale permanente in mediul rural si dotarea acestora cu ambulante de interventie
 • Asigurarea caravanelor medicale (radiologie si laborator de analize) in zonele rurale si greu accesibile constituite din 15-20 unitati mobile repartizate geografic.
PIATA MUNCII
 • Finalizarea si implementarea sistemului unitar de salarizare a functionarilor publici si a personalului contractual bugetar, care sa aiba la baza criterii de diferentiere si corelare a salariilor intre functii si domenii de activitate bugetara.
 • Cresterea gradului de ocupare la minimum 65%, pana in anul 2013.
 • Cresterea participarii la formarea profesionala la minimum 7% din populatia in varsta de munca intre 25-64 de ani; sustinerea infiintarii si functionarii comitetelor sectoriale.
 • Redimensionarea competentelor si a atributiilor institutiilor de control in scopul cresterii exigentei si responsabilitatii in actul de control al raporturilor de munca, precum si in ceea ce priveste asigurarea securitatii si sanatatii in munca.
 • Revederea intregului pachet de legi privind sindicatele, patronatele, negocierile colective, conflictele de munca.
ASIGURARI SOCIALE
 • Sustinerea in Parlamentul Romaniei si implementarea legii sistemului unitar de pensii publice.
 • Elaborarea legislatiei necesare preluarii unor active ce se cuveneau sistemului public de pensii care nu au fost preluate odata cu integrarea in sistemul public a unor sisteme independente de pensii.
 • Eliminarea inechitatilor in ceea ce priveste pensiile pentru persoanele incadrate in fostele grupe de munca I si II, precum si pentru conditii speciale si deosebite de munca, conform prevederilor Legii nr. 218/2008.
 • Infiintarea fondului de garantare a drepturilor participantilor la sistemul de pensii private si elaborarea legii de organizare si functionare a sistemului de plata a pensiilor din sistemul privat.
FAMILIA, PROTECTIA COPILULUI SI EGALITATEA DE SANSE
 • Acordarea de gratuitati in vederea accesului la educatia primara a copiilor din familiile sarace, mai ales din mediul rural (uniforma, rechizite, transport) si din cadrul etniei rome.
 • Cresterea alocatiei de stat pentru copii, in perioada 2010-2013, si acordarea acesteia in functie de veniturile familiei.
 • Cresterea numarului de crese si includerea acestora in nomenclatorul serviciilor sociale, precum si incurajarea infiintarii de crese de catre structurile societatii civile.
 • Dezvoltarea sistemului de consiliere juridica gratuita, precum si a serviciilor de ingrijire a persoanelor varstnice.
 • Sporirea numarului de locuri de munca adecvate pentru activarea persoanelor cu dizabilitati cu potential lucrativ in vederea incadrarii lor in munca.
 • Cresterea eficientei structurilor institutionale si a personalului dedicat problematicii minoritatii rome, respectiv actualizarea strategiei in materie a Guvernului.
TINERET SI SPORT
 • Promovarea unui pachet de legi pentru tineret care va cuprinde Legea tineretului, Legea voluntariatului si a internship-ului si alte masuri legislative.
 • Infiintarea in parteneriat cu organizatii neguvernamentale de tineret a opt centre pentru tineret in cele opt regiuni de dezvoltare, cu responsabilitati directe in atragerea fondurilor comunitare si in implementarea de proiecte strategice pe domeniul tineret. Aceste centre vor incheia parteneriate bilaterale cu centre de tineret din Republica Moldova.
 • Elaborarea strategiei nationale, cu accent pe sportul de masa, si a unei noi legi in domeniul sportului, armonizata cu prevederile UE in materie.
 • Asigurarea unei traiectorii de tip „dubla cariera" sportivilor de performanta, prin asigurarea educatiei si calificarii intr-o alta profesie, suplimentar carierei sportive, pentru a sprijini reintegrarea lor in societate.
 • Construirea de stadioane si de baze sportive pentru disciplinele olimpice, conform cerintelor Comitetului Olimpic International.
MEDIUL DE AFACERI
 • Reducerea numarului de proceduri administrative, a duratei de obtinere a autorizatiilor, avizelor, licentelor, permiselor, a costurilor acestor proceduri si implicit scaderea coruptiei.
 • Aplicarea noului cadru de politici in domeniul IMM al Comisiei Europene - Small Business Act.
 • Cresterea contributiei Consiliului de Export la coordonarea retelelor de sprijin pentru exportatori, la nivel central si regional, utilizandu-se in acest scop resursele oferite prin programul de cooperare cu ITC - Geneva (International Trade Center).
 • Infiintarea si operationalizarea unor birouri (ghisee) unice, pentru rezolvarea tuturor problemelor administrative.
INFRASTRUCTURA
 • Asigurarea coerentei si continuitatii pe termen lung a lucrarilor de autostrazi prin promovarea „PACTULUI NATIONAL AUTOSTRAZILE ROMANIEI", finantat cu cel putin 1% din PIB.
 • Asigurarea unui nivel calitativ european pana in anul 2012 a 80% din reteaua de drumuri nationale.
 • Cresterea vitezei pe calea ferata in medie cu 25% si reducerea timpului de circulatie cu 50% fata de cel actual la trenurile de calatori si marfa, precum si eliminarea stationarii trenurilor la frontiera.
 • Instituirea unui mod echitabil de colectare a taxelor pe infrastructura rutiera conform principiului „platesti cat si cum folosesti" si colectarea intr-un procent ridicat a acestor taxe.
SOCIETATEA INFORMATIONALA
 • Dezvoltarea platformei nationale e-Romania si a Sistemului Electronic National (SEN) prin integrarea de noi servicii electronice, in paralel cu cresterea gradului de acces al populatiei la serviciile publice informatizate la un nivel de 55%.
 • Dezvoltarea Sistemului Electronic de Achizitii Publice (SEAP) in vederea simplificarii si cresterii eficientei achizitiilor efectuate. Procentul de achizitii publice efectuate prin SEAP va creste in 2010 la 30%.
 • Implementarea Punctului de Contact Unic Electronic, care sa simplifice si sa accelereze semnificativ procedurile administrative pentru obtinerea de autorizatii
AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA
 • Cresterea exportului de produse agroalimentare si echilibrarea balantei comerciale agricole.
 • Aplicarea unor scheme eficiente de finantare a agriculturii in termene concrete, pentru absorbtia integrala a fondurilor europene disponibile, prin cofinantarea de la bugetul de stat, prin proiecte tip „Fermierul".
 • Controlul mai riguros al comerciantilor si procesatorilor care achizitioneaza cereale in valoare mai mare de 5.000 lei/persoana fizica. In documentele de achizitie de la persoane fizice sa se mentioneze codul de exploatatie evidentiat la APIA.
POLTICI DE DEZVOLTARE REGIONALA
 • Utilizarea completa a fondurilor structurale si a celor de finantare a obiectivului cooperare teritoriala europeana, in sustinerea planurilor de dezvoltare regionale si pregatire pentru perioada de programare 2014-2020.
 • Contractarea integrala a fondurilor disponibile prin Programul Operational Regional pana in anul 2011 si a fondurilor disponibile prin programele de Cooperare Teritoriala Europeana pana in anul 2012;
 • Adoptarea Legii Turismului;
ENERGIE
 • Un pret al energiei cat mai accesibil consumatorilor
 • Reorganizarea companiilor de stat din domeniul energiei electrice, in doua companii, care sa duca la cresterea concurentei in sector, in beneficiul consumatorilor;
 • Infiintarea unei platforme de tranzactionare pentru gaz natural dupa modelul OPCOM pentru energie electrica;
 • Realizarea de studii de fezabilitate care sa identifice oportunitatea constructiei unei noi hidrocentrale pe Dunare si a unei noi centrale nucleare.
 • Realizarea unei strategii nationale pentru valorificarea resurselor minerale non-energetice si reevaluarea proiectului Rosia-Montana.

PROTECTIA MEDIULUI

 • Revizuirea Strategiei Nationale de Gestiune a Deseurilor, elaborarea, aprobarea si monitorizarea implementarii Planului National de Gestiune a Deseurilor pentru perioada 2009-2013.
 • Realizarea retelelor de alimentare cu apa potabila pentru 80% din populatia Romaniei si asigurarea pentru 69% din populatie a canalizarii si epurarii apelor uzate menajere.
 • Crearea cadrului legal privind stimularea construirii de piste de biciclete in localitatile cu o populatie de peste 20.000 de locuitori;
 • Elaborarea si implementarea programului de achizitii „verzi" in sectorul public.

REFORMA ADMINISTRATIEI PUBLICE

 • Descentralizarea invatamantului preuniversitar si introducerea standardelor de cost per elev
 • Transferarea catre autoritatile locale a managementului spitalelor
 • Elaborarea reglementarilor privind insolventa unitatilor administrativ-teritoriale
 • Includerea in buget a unor anexe distincte care sa contina estimarile pentru urmatorii 3 ani ale sumelor ce se vor aloca bugetelor locale
 • Calcularea valorii impozabile a cladirilor si terenurilor din intravilanul localitatilor prin raportarea la valoarea de piata a acestora 
 • Reorganizarea administrativ-teritoriala a Romaniei si vor fi descurajate orice initiative de infiintare de noi comune si orase.

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA CETATEANULUI

 • Infiintarea politiei locale, prin transferul unor competente in domeniul de ordine publica si politie rutiera in zona de responsabilitate a primariilor
 • Transferul in strada a centrului de greutate al activitatii politiei
 • Integrarea datelor biometrice in documentele de calatorie
POLITICA EXTERNA
 • Romania va continua sa sustina aspiratiile europene ale Republicii Moldova si obiectivul strategic al acesteia de integrare europeana
 • Se va urmari scutirea de vize a cetatenilor romani care calatoresc in SUA
 •  Va fi promovata o relatie pragmatica a Romaniei si a Uniunii Europene cu Rusia, cu accent pe intensificarea legaturilor economice si stabilirea unor legaturi mai stranse la nivelul societatii civile.
 • Trebuie valorificate bunele relatii cu statele arabe, in scopul promovarii intereselor economice si culturale pentru facilitarea dialogului intre civilizatii
APARAREA NATIONALA
 • Exista premise favorabile, pe de o parte, incheierea participarii trupelor romane in misiunea din Irak

POLITICI IN DOMENIUL RELATIILOR INTERETNICE

 • Crearea cadrului legal privind extinderea utilizarii limbii materne in administratie   
 • Largirea cadrului invatamantului in limba materna pe specialitati si niveluri de instruire - primar, profesional, gimnazial, universitar
 • Realizarea unui parteneriat viabil intre structurile administratiei publice si comunitatilor de romi;
 • Rezolvarea problemelor legate de dreptul de proprietate asupra terenurilor si locuintelor detinute de romi si implementarea unor programe de reabilitare a locuintelor din zonele locuite de romi prin asigurarea energiei electrice, a apei potabile, a canalizarii, a gazului metan, a salubritatii

 
Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

14069 vizualizari

 • -4 (22 voturi)    
  Rezumat (Luni, 21 decembrie 2009, 17:16)

  stefan [anonim]

  Primit pe net, merita multiplicat. O fi vechi, posibil, dar la fel de actual.
  Citit de sus in jos, e discursul pentru alegatori
  citit de jos in sus, este ceea ce gindesc ei cu adevarat.

  in partidul nostru politic, ne respectam promisiunile
  doar imbecilii pot crede ca
  noi nu vom lupta impotriva coruptiei
  pentru ca, un lucru e sigur pentru noi:
  cinstea si transparenta sint fundamentale pentru atingerea idealurilor noastre
  vom demonstra ca e o mare prostie sa crezi ca
  mafia va contina sa faca parte din guvern ca in trecut
  va asiguram, fara umbra de indoiala, ca
  dreptatea sociala va fi scopul principal al mandatului nostru
  cu toate acestea, exista inca oameni prosti care isi imagineaza ca
  guvernarea sa fie posibila in continuare
  cu aceleasi vechi smecherii politice
  cind ne asumam puterea, facem totul pentru ca
  sa se termine cu situatiile privilegiate si cu traficul de influenta
  nu suportam in nici un fel ideea ca
  poporul va flaminzi
  ne vom indeplini misiunea chiar daca
  rezervele economice vor fi complet epuizate
  vom exersa puterea pana ce
  veti intelege ca incepand de acum
  noi sintem partidul xxxxxxxxxxx, noua politica.
  • +5 (9 voturi)    
   3 chestii (Luni, 21 decembrie 2009, 18:08)

   bgd [utilizator] i-a raspuns lui stefan

   - O noua procedura de inregistrare a comerciantilor, actelor si faptelor de comert prin renuntarea la judecatorii delegati la registrul comertului si introducerea registratorilor comerciali.
   Asta inseamna cumva aplicarea legii respective pt care militeaza Vlasov de atata vreme ???

   - Realizarea unei strategii nationale pentru valorificarea resurselor minerale non-energetice si reevaluarea proiectului Rosia-Montana.
   Reevaluare? Ce-ar fi sa renuntati la proiectul asta? A da..stiu...naivul de mine...cum sa renuntati la sponsorul vostru principal???

   - Infiintarea si operationalizarea unor birouri (ghisee) unice, pentru rezolvarea tuturor problemelor administrative.
   Daca prin asta vreti sa spuneti ca urmeaza sa comasati absolut toate ghiseele unde se depun acte, avize, cereri, etc....chiar ar fi ceva. Insa daca inseamna ca doriti sa mariti sistemul asta prin adaugarea ghiseelor astea asa-zis unice....sunteti nebuni. Sper totusi sa fi inteles bine in prima parte.

   In afara de astea...suna bine. Daca in urmatorii 3 ani reusiti sa faceti macar 70% din ce ati scris aici (mai putin alea 3)...eu va votez cu cel mai mare drag.
   Succesuri :)
   • +2 (4 voturi)    
    mai multe chestii (Marţi, 22 decembrie 2009, 8:43)

    danny [anonim] i-a raspuns lui bgd

    fratioare,ai zis-o foarte bine.cind citesti toate astea,inclini sa crezi ca esti intr-o tara aproape normala.insa din toate astea nu se va face decit ceea ce e mai simplu.adica NIMIC.
   • +1 (3 voturi)    
    Ce suna bine? (Marţi, 22 decembrie 2009, 9:07)

    Florin [anonim] i-a raspuns lui bgd

    Daca te uiti numai la PROTECTIA MEDIULUI tot ce se propune e stupid. Sa comentez numai revedera cu pistele de biciclete. Unde sa fie construite? Trasate pe trotuare? Asa cum s-a facut prin Herastrau sau b-dul Unirii? Sau cum a facut Basescu cand era primar general pe Regina Elisabeta? Acolo se opreste pista in dreptul primariei 5. De ce oare? Pana si in fata ministerului (mediului bineinteles) pistele au fost ocupate de masini parcate. Eu zic ca sunt bani aruncati.
    Se doreste insa doar promovarea cadrului legal, ceea ce trebuie sa recunoastem, e cu totul si cu totul altceva.
   • -3 (3 voturi)    
    HMMMM (Marţi, 22 decembrie 2009, 9:53)

    Tz3poo [utilizator] i-a raspuns lui bgd

    70% - omule, ai fumat ceva? Cum 70%??!! Macar jumatate din ele... de fapt macar 1 din toate minciunile astea frumoase. Problema e ca, parca, o mare parte din povestile astea erau si acum 5 ani, cand ne-a pacalit Base sa-l votam... Plus ca eu nu inteleg altceva, s-a ales presedinte, NU parlament. Pentru ce aceste promisiuni stupide? Oricum, noi nu mai avem nimic de spus de acum si pana peste 3 ani. (de parca la alegerile astea am avut ceva de spus), asa ca lasati prostiile si minciunile si faceti dracului un guvern sa primim si noi bani de la altii care au...
   • +1 (1 vot)    
    ghisee unice (Marţi, 22 decembrie 2009, 10:23)

    mihai [anonim] i-a raspuns lui bgd

    Pai iti spun eu despre ce e vorba.... se cheama punct unic de contact, este o platforma on-line, destinata prestatorilor de servicii doar, dar care poate fi extinsa in timp pentru toata lumea. Ce nu spun ei este ca : punctele astea de contact sunt obligatorii, cerute de CE, ca ar fi trebuit sa fie gata operationale la ora asta si ca in elanul reducerii de costuri doar ca sa bifeze ceva pe lista, au desfiintat tocmai agentia care se ocupa de asta :D . (mai trebuie sa mentionez ca au si luat fonduri pentru punctele astea de contact?)
  • 0 (2 voturi)    
   splendid ! (Marţi, 22 decembrie 2009, 9:25)

   clujean [anonim] i-a raspuns lui stefan

   a aparut pe vremea lui Nastase dar se potriveste, perfect, in continuare...
 • 0 (8 voturi)    
  aha (Luni, 21 decembrie 2009, 17:16)

  Mazeta [utilizator]

  vorbe, vorbe.. sa vedem cifrele!

  p.s. mi-a placut „rezolvarea problemelor legate de dreptul de proprietate asupra terenurilor si locuintelor detinute de romi si implementarea unor programe de reabilitare a locuintelor din zonele locuite de romi prin asigurarea energiei electrice, a apei potabile, a canalizarii, a gazului metan, a salubritatii”
  • +2 (12 voturi)    
   inca doua masuri anticriza (Luni, 21 decembrie 2009, 17:36)

   Mazeta [utilizator] i-a raspuns lui Mazeta

   „Crearea cadrului legal privind extinderea utilizarii limbii materne in administratie”

   „Integrarea datelor biometrice in documentele de calatorie”
   • -5 (5 voturi)    
    Normal nu? (Luni, 21 decembrie 2009, 18:45)

    Zak [anonim] i-a raspuns lui Mazeta

    Doar se urmareste AUTONOMIA TERITORIALA! Ce nu ai inteles???
  • +6 (6 voturi)    
   Asta e o obsesie nationala (Luni, 21 decembrie 2009, 19:45)

   big_fufu [utilizator] i-a raspuns lui Mazeta

   Si o mare timpenie, dovedita de practica; li s-au tras utilitati, care nu doar ca nu au fost platite, ci s-au mai si furat ce se putea. Ca sa nu divaghez prea mult... n-ai cu cine...:(
 • +6 (8 voturi)    
  asta-mi place cel mai tare :-) (Luni, 21 decembrie 2009, 17:18)

  eu [anonim]

  Mentinerea cotelor de impozitare a venitului, profitului si a TVA la 16% respectiv 19%
 • +6 (6 voturi)    
  Taxe pe proprietate (Luni, 21 decembrie 2009, 17:20)

  Mihai [anonim]

  Asta suna promitator: "Calcularea valorii impozabile a cladirilor si terenurilor din intravilanul localitatilor prin raportarea la valoarea de piata a acestora"
  Sa vedem cum se va face.
 • -7 (11 voturi)    
  Selecţie corectă! (Luni, 21 decembrie 2009, 17:24)

  Ştefan [anonim]

  Ne rămâne să sperăm ca directorii politici puşi în baza OUG 105/2009 să facă selecţia corectă între bugetari! Ei ştiu foarte bine cine cu cine a votat. Să fie scoşi din sistemul bugetar cei care au votat cu PSD şi cu PNL, pentru că altfel înseamnă că-i lăsăm cu un venit salarial şi îşi vor reveni peste câşiva ani!
  • -1 (5 voturi)    
   problema (Luni, 21 decembrie 2009, 18:29)

   j [anonim] i-a raspuns lui Ştefan

   este ca majoritatea sustinatorilor pdl-isti sunt la fel de competenti ca si majoritatea celor din viitorul guvern,trebuie sa mai munceasca totusi cineva ca altfel se duce totul de rapa.
 • -2 (6 voturi)    
  dada (Luni, 21 decembrie 2009, 17:28)

  laur [anonim]

  si marmota invelea ciocolata....
 • +8 (10 voturi)    
  promisiuni (Luni, 21 decembrie 2009, 17:28)

  cerbu [anonim]

  arata bine...daca macar jumatate din program se realizeaza cred ca e un pas inainte, dar numai imi fac sperante, de promisiuni sunt satul, toate programele de guv de pana acum aratau bine, pe foaie.........
 • +4 (4 voturi)    
  :) (Luni, 21 decembrie 2009, 17:32)

  Lucian [anonim]

  suna bine, abia astept sa fie gata astea, sa trecem la proiectele urmatoare.
  • -1 (3 voturi)    
   :)))) (Luni, 21 decembrie 2009, 18:20)

   bgd [utilizator] i-a raspuns lui Lucian

   Buna asta.
 • +3 (5 voturi)    
  wow (Luni, 21 decembrie 2009, 17:41)

  Dan [anonim]

  Suna bine. Cu "descurajarea infiintarii de orase si comune" o sa modernizeze Romania. Am asteptat asta la toate guvernele, dar asta e primul care indrazneste.
  • 0 (0 voturi)    
   nu inteleg (Marţi, 22 decembrie 2009, 14:48)

   Mihai [anonim] i-a raspuns lui Dan

   Îmi explici şi mie, că nu înţeleg cum modernizează România descurajarea înfiinţării de oraşe şi comune? Mulţumesc.
 • -3 (17 voturi)    
  bla bla bla (Luni, 21 decembrie 2009, 17:47)

  Inox [anonim]

  Nu se vede nimic concret!!! Dupa ce s-au inchis un sfert din firme cel putin, ei se mira ca nu au bani la buget si o sa inaspreasca controalele.... rezultatul .... inca un sfert vor fi inchise si ei o sa aibe si mai putini bani de furat. Nimic nu inteleg din animalul economic oamenii astia.... chiar nimic! RIP Romania! Fraieri care l-au votat pe Base sa se duca sa-i ceara lui bani si slujbe SA NU UITE ! Noi ceilalti nu o sa uitam si o sa-i privim cu ura ... da domnilor cu ura pentru ca si pe noi o sa ne doara din cauza voastra. Campania electorala s-a incheiat dar noi nu ne-am incheiat socotelile cu voi cei saraci cu duhu
 • +7 (7 voturi)    
  Politici anticoruptie? (Luni, 21 decembrie 2009, 18:08)

  Caligula [utilizator]

  La capitolul asta nu am vazut nimic.
  • 0 (0 voturi)    
   Tactica cu coruptia (Marţi, 22 decembrie 2009, 11:11)

   Constantin [anonim] i-a raspuns lui Caligula

   ar trebui schimbata. In Romania o sa fie mai mereu coruptie, de ce s-o ascundem sub pres si sa beneficeze de ea numai coruptii? Ar trebui cumva scoasa la vedere, legalizata si impozitata sa beneficeze atat coruptii cat si bugetul.
 • -4 (10 voturi)    
  Ne-am scos !! (Luni, 21 decembrie 2009, 18:13)

  ptinreg [utilizator]

  Punem pariu ca singurele obiective care se vor realiza vor fi :

  "Crearea cadrului legal privind extinderea utilizarii limbii materne in administratie"
  si
  "Largirea cadrului invatamantului in limba materna pe specialitati si niveluri de instruire - primar, profesional, gimnazial, universitar"
  ?
  Nu de alta dar asta nu presupune costuri suplimentare si este fix ceea ce ne lipseste acum...
  • -2 (6 voturi)    
   ai uitat ceva (Luni, 21 decembrie 2009, 18:37)

   Mazeta [utilizator] i-a raspuns lui ptinreg

   "Realizarea unei strategii nationale pentru valorificarea resurselor minerale non-energetice si reevaluarea proiectului Rosia-Montana."
 • +2 (6 voturi)    
  comentariu (Luni, 21 decembrie 2009, 18:20)

  Cata [anonim]

  In sfirsit s-a gindit si cineva ca avem nevoie de drumuri in tara asta. BRAVO. Asteptam rezultatele finale.
 • 0 (2 voturi)    
  cotidianul (Luni, 21 decembrie 2009, 18:30)

  teo [anonim]

  teapa pt angajatii de la cotidianul. li s-a spus ca ziarul se inchide temporar astfel ca vor lua doar salariul pe decembrie. Totul pe http://www.carieremedia.ro
 • 0 (4 voturi)    
  COMPROMISURILE GUVERNARILOR! (Luni, 21 decembrie 2009, 18:37)

  Zak [anonim]

  "crearea cadrului legal privind extinderea utilizarii limbii materne in administratie"; numai in romania e posibil asa ceva!!!; o politica moderna pentru minoritati trebuie sa le dea acestora garantia pastrarii identitatii culturale nu ca la noi de a-si face treptat stat in stat!

  "largirea cadrului invatamantului in limba materna pe specialitati si niveluri de instruire - primar, profesional, gimnazial, universitar" - merge in aceeasi directie; impotriva integrarii minoritatilor si pentru separatism cultural si in final total.....desteptarea fratilor!!!!
  • 0 (0 voturi)    
   so, what ? (Joi, 24 decembrie 2009, 6:56)

   arletty [anonim] i-a raspuns lui Zak

   care stat in stat ? In blocul meu suntem cam fifty fifty. Tre' sa recunosc (fir-ar sa fie) ca cetatenii "statului" neromanesc sunt cu muuuult mai civilizati decat ai nostri ca brazii...
 • +5 (5 voturi)    
  la teorie - beton (Luni, 21 decembrie 2009, 18:54)

  marmotu [anonim]

  chestii generale si de bun simt. dar cum se vor aplica si termene de realizare - oha. cine si cand va sta sa bifeze punctual ce s-a facut si ce nu? in fata cui vor raspunde? a noastra? tot prin vot vom pune probabil altii, al caror program va fi identic cu asta. cred ca programul de guvernare poate ramane (asa cum este) urmasilor-urmasilor nostri in veacul vecilor ...
  • -1 (1 vot)    
   ca bine zici.... (Marţi, 22 decembrie 2009, 7:37)

   eu [anonim] i-a raspuns lui marmotu

   hai sa le analizez pe cele de la justitie ca clelalte nu ma pricep...

   1. tin sa ii reamintesc domnului predoiu ca sub obladuirea lui au aparut vreo 5 judecatorii noi, care bineinteles acum le va desfiinta. ma bucur ca in primul mandat a facut ceva, ocazie cu care are ce sa faca si acum. acuma e cu cantec asta cu instantele mici. sunt bune pentru ca nu fortezi omul sa mearga nu stiu cat pana la instanta, e rau ca nu au acelasi volum ca si celelalte instante de acelasi grad si pentru acelasi salar se munceste inegal.
   2. nu sunt curios
   3.pai mai nesimtitilor, urla prostii aia din justitie de nu stiu cata vreme sa dati mai multe locuri la expertii judiciari (vorbesc de transilvania) ca se sta cu cauzele pe rol de se striga la luna... acuma` v-ati trezit? ca sa nu mai zic celelalte chestiuni, dosare care au stat 2 ani pe rol ca le-ati plimbat in inteligenta voastra intre ICCJ si curtile de apel ca v-ati jucat de-a competenta...
   4. chiar va rog. ati distrus cartea funciara insist sa faceti la fel si cu registrul comertului. da` domnu` predoiu nu-i intrebi si pe prietenii tai avocatii ce zic de asta ca eu stiu ca sunt disperati de prostia asta.
 • +1 (7 voturi)    
  uite ma ca nu-s prosti politicienii romani (Luni, 21 decembrie 2009, 19:13)

  taranul [anonim]

  Uite ma ca le debiteaza mintea. Uite ma ca nu sunt prosti si stiu ce au de facut. Si eu care pana acum credeam ca astia is prosti bota, ca altfel de ce ar trebui sa fie Romania in halul asta dupa 20 de ani de la revolutie?
  Deci prosti nu is, le debiteaza cerebelul, dar de ce nu implementeaza ceea ce propun. Doamne da ca sa implineasca tot ce o scris in acest raport. Din pacate nu cred ca o sa fie posibil, deoarece PSD si PNL-istii o sa isi bage coada si o sa opreasca orice fel de reforma numa ca mai apoi sa poata arata cu degetul ca Boc nu a facut nimic :(
  Romani trezitiva si realizati ca aveti ca premier un om destep care vrea, dar nu prea poate deoarece il tin PSD-istii si PNL-istii cu catusele pe maini. Cand s-or opri oamenii astia sa mai voteze astfel de talhari sa ii conduca?
  • +1 (3 voturi)    
   Boc, daca-i destept, (Marţi, 22 decembrie 2009, 8:32)

   Constantin [anonim] i-a raspuns lui taranul

   ar putea sa-i faca pe PSD si PNL sa-i sustina programul.

   Ar trebui sa ajusteze programul si sa-i convinga ca reforma pe care vrea s-o implementeze este si in avantajul opozitiei.

   Daca aceasta reforma este in dezavantajul opozitiei este firesc sa i se puna bete-n roate.
 • -2 (4 voturi)    
  ce-i asta? (Luni, 21 decembrie 2009, 19:31)

  vasile [anonim]

  nu contine nimic concret astea sunt vrajeli , cred ca si anu asta ne iau de prosti
 • +2 (6 voturi)    
  BUNA dimineata! acum v-ati trezit? (Luni, 21 decembrie 2009, 19:59)

  db [anonim]

  ceai, cafea? Serviti micul dejun in pat?
  ...Si cand m-am trezit era deja dimineata...
  Asa o limba de lemn precum cea folosita la elaborarea programului ( varianta lunga, o recomand calduros), mai rar. O sa aud ca ma iau de forma si nu de fond. Asta este f. eficienta, ca pare ca spui multe cand colo n-ai spus mai nimic! Da' si propaganda de partid din text, un deliciu! Draguta a fost sectiunea masurilor de relansare a cresterii economice, o invarteala in jurul cozii dar fix nici o masura concreta. Mi-a placut, ce mai! E, vom trai si vom vedea ce inseamna acest nou program.
 • -1 (1 vot)    
  Câteva precizări (Luni, 21 decembrie 2009, 21:49)

  cobra [anonim]

  Nu ştiu la ce s-ar mai putea referi legea privind reforma sistemului de pensii. Reforma a început prin apariţia fondirilor private de pensii. Ştiu însă că elaborarea legii de organizare si functionare a sistemului de plata a pensiilor din sistemul privat ar fi trebuit să se facă în acest an. De asemenea, tot în acest an ar fi trebuir ca CSSPP sa emita norma privind valoarea pensiei private minime. Şi nu s-a făcut din cauza incompetenţei clasei politice actuale care nu este interesată să lase generaţiilor viitoare un sistem de pensii viabil la momentul oportun.
  Înfiintarea fondului de garantare a DREPTURILOR participantilor la sistemul de pensii private este o mare gogoriţă.
  Eu aş prefera ca CSSPP să scape de Ion Giurescu care a dovedit incompetenţă şi rea-credinţă, iar legea privind pensiile private să se apropie cât mai mult de cea din Chile, astfel încât să avem şi rezultatele de pe acolo.
 • +4 (6 voturi)    
  Comentariu (Luni, 21 decembrie 2009, 22:36)

  mirceav [anonim]

  Primul lucru cu care trebuie inceput este o noua organizare administrativ-teritoriala a tarii.Daca in loc de 41 judete vom avea doar 15 regiuni maxim,asta ar insemna: 26 de prefecturi si consilii judetene mai putine,mai putini directori,directorasi,secretare etc.etc.in cele doar 15 regiuni (fata de 41 judete in prezent) in institutiile si agentiile ,mult prea numeroase.
  In invatamant o clasa de elevi sa aiba minimum 25 elevi intr-o clasa si nu cum sunt acum scoli cu 6-9 elevi ,din care 2 in clasa intai,1 in clasa doua...etc.Reforma invatamantului in care elevul sa invete acele materii de baza in mod obligatoriu,celelalte la alegerea lui si nu pe baza ca avem profesori si trebe sa le dam de munca pana la pensie.
  Primariile sa aiba dreptul la un angajat la 1000 de locuitori.
  Doar in aceste directii daca se actioneaza bugetul de stat se va usura simtitor.
 • 0 (2 voturi)    
  Metrou.. (Marţi, 22 decembrie 2009, 6:52)

  Unu` [anonim]

  din planul de guvernare.. oare o fi adevarat?

  Finalizarea până în anul 2010 a liniei de metrou 1 Mai - Laromet ( 3,1 km - 2 staţii).
   Începerea lucrărilor la linia 5 de metrou: Ghencea - Drumul Taberei - Eroilor - Universitate
  - Pantelimon cu finalizarea primului tronson Ghencea - Eroilor până în 2012.
 • -1 (1 vot)    
  Propunere (Marţi, 22 decembrie 2009, 7:57)

  utug [anonim]

  La Capitolul EDUCATIE ...
  Desfiintarea unui Institut de mankurtizare si falsificare a Istoriei Romaniei cu realocarea cladirii si banilor risipiti in prezent. Este vorba de:
  "Institutul Revolutiei Române din Decembrie 1989" înfiintat de Ion Iliescu prin Legea 556/2004. Tot Ion Iliescu a numit pe viata Colegiului National, format din 25 de persoane [Decretul 1151 din 14 decembrie 2004]. Finantarea ... din bugetul de stat al României ... O parte ... a veniturilor institutului o reprezinta veniturile proprii. În cadrul acestor venituri proprii s-au inclus, de pilda, subventii acordate de Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor [guvernul finanteaza pe dl Cutean, care la randul lui... finanteaza pe Iliescu ! Ha Ha Ha !]
  http://ro.wikipedia.org/wiki/Institutul_Revolu%C5%A3iei_Rom%C3%A2ne_din_Decembrie_1989
  http://www.irrd.ro/cn.html
 • +1 (3 voturi)    
  medic (Marţi, 22 decembrie 2009, 8:23)

  bogdan [anonim]

  La sanatate-s numai abureli, nu e nici o cifra concreta acolo.
 • +1 (5 voturi)    
  pentru mireceav (Marţi, 22 decembrie 2009, 8:47)

  pentru mirceav [anonim]

  stii ce inseamna sa lucrezi cu 25 de copii in clasa, dintre care unii cu c.e.s. ( in toate clasele exista cel putin 2-3 astfel de elevi), cu grade de dezv. psihica diferite, venind din medii diferite etc. Inseamna rezultate mediocre. "finantarea pe elev" va tine seama si de calitatea elevului? unii copii cand vin la scoala stiu deja sa scrie si sa citeasca, in timp ce altii nici nu stiu sa vorbeasca. pentru elevii cu c.e.s. sau adhd va fi aceeasi suma ca pentru un elev normal? Ce vin a am eu ca in clasa sunt doar 18 copii, eu oricum predau lectia, fac materiale, ma pregatesc, indiferent de nr de elevi din clasa. vor ramane in inv. doar cei aproape de varsta de pensionare, pt. ca nu au ce mai face. cred ca se va intampla lucrul de care m-am temut cel mai mult: radiografierea invatamantului din afara, de catre persoane care cunosc prea putin problemele invatamantului.
  • 0 (0 voturi)    
   Asa si (Marţi, 22 decembrie 2009, 9:58)

   soferul [utilizator] i-a raspuns lui pentru mirceav

   O sa desfiinteze o clasa cu 7 copii, pe care-i vor aduce cu microbuzul la scoala unde predai si vei avea astfel 25 in clasa.

   Sunt o gramada de sate in Romania cu scoli primare cu 10-15 copii pt TOTI anii de studiu. In satul parintilor mei sunt acum vreo 12 elevi, iar invatatorul, care e si director, ia peste 2000 Lei pe luna pt o munca de 4h pe zi, dar si foloseste copiii la munci gospodaresti pentru a-i trece clasa.
   Daca-i ignoram pe cei plecati in strainatate si care trimit bani acasa, clasamentul financiar este 1) Primarul 2) Popa 3) Invatatorul.

   E mai ieftin sa transporti elevii cu microbuzul 10-20 km in fiecare zi la o scoala dintr-un sat mai mare, decat sa finantezi scoli in fiecare catun.
 • 0 (4 voturi)    
  ANTICRIZA (Marţi, 22 decembrie 2009, 9:00)

  punisher [anonim]

  Descurajarea infiintarii de orase si comune si incurajarea constructiilor in Bucuresti in parcuri,in mijlocul soselei,intre blocuri ,alte blocuri.
  Incurajarea introducerii terenurilor agricole in intravilan
  Ia sa vedem ce alte masuri? .A,DA! Terenurile introduse in intravilan pe care nu se construieste nimic vreo 20 de ani lasate in paragina,si descurajarea agriculturii pe aceste terenuri.Incurajarea balariilor.Incurajarea constructiei de autostrazi la 1km /an,si incurajarea desfiintarii de locuri de parcare.
  Descurajarea muncii pe salariu....;
 • 0 (4 voturi)    
  mda... (Marţi, 22 decembrie 2009, 9:28)

  liviu [anonim]

  ca replicile din firlmele americane: "we're fucked!"
  ce sa mai zic... sper sa si faca ceva... ca promisiuni si planuri de guvernare aveem de 20 de ani./..
  dac cu videanu si udrea eu am indoieli ca o sa ne trezim prea curand.
  din criza o sa iesim pentru ca ies strainii si ne trag si pe noi dupa ei, dar nu datorita guvernului!
 • -1 (1 vot)    
  Toate bune si frumoase..dar (Marţi, 22 decembrie 2009, 9:50)

  bigbrother [utilizator]

  CU CE BANI? Ca firmele falimenteaza intr-o veselie, FMI ne da bani care sunt bagati in salarii sau acoperirea gaurilor bugetare...

  CAND si CUM? Nu vad termene de rezolvare clare (poate doua, trei in tot programul) si mai ales, nu vad ce se intampla daca nu le iese pasenta..mai stam o tura pana la viitoarele alegeri cand vom vota aceeasi oameni?

  Poate intr-o tara in care guvernul si-ar fi facut treaba tot ce spun ei acolo ar fi fost acceptat; din pacate, am sentimentul ca au pus ceva pe hartie ca sa nu se spuna ca n-au facut ceva, macar la nivel declarativ. Macar jumatate din ce este in program daca s-ar face, ar fi un MARE pas inainte.

  Succese nebanuite
 • 0 (2 voturi)    
  "sa moara toate caprele vecinilor" (Marţi, 22 decembrie 2009, 10:03)

  blue [anonim]

  "secreturile" lui boc sunt reprezentate de concediile fara plata - in loc sa atraga bani la buget prin cresterea economica - taie din salarii, poate o sa creasca economia singura, din nimic. Si urmeaza "bumerangul" caderii pietii din cauza scaderii veniturilor si a cresterii somajului; succesuri pe toate planurile....in 2010 va fi lovitura finala data de boc firmelor particulare si bancilor...falimentul general ranjeste la fereastra...sa traiti bine !!
 • -1 (1 vot)    
  I-a ciurit pe toti (Marţi, 22 decembrie 2009, 10:04)

  Mefisto [anonim]

  ...si acuma ne ciuruie pe noi. S-a schimbat sloganul '' Sa traiti bine " in " I-am ciuruit pe toti "
  Pai daca Base se pupa cu Patriarhul In fata tuturor , cand Romania e stat LAIC , se sa mai vorbim de CONSTITUTIE ?! Apoi sloganul -ASA SA_MI AJUTE DUMNEZEU " Cand Presedintele e mai mic de cat BOR.....pai trebuia Patriarhul sa-i pupe mana lui Base ( ca doar Presedintele e peste toti )
  Acuma trecand la reforme.....o sa fie tot o cacialma ca in trecut ....vorbe multe si nici o actiune ! Ia sa nu mai platim din buget popimea si pe cei care predau religia in scoli si sa vedeti economie !INVATAMANTUL este LAIC !
  • 0 (2 voturi)    
   Invatamantul e laic (Marţi, 22 decembrie 2009, 10:55)

   Constantin [anonim] i-a raspuns lui Mefisto

   dar prin biserica oamenii pot fi controlati si dirijati mai bine. Biserica le intipareste in minte ce-i bine si ce-i rau, limitand actiunea si gandirea oamenilor la partea buna a vietii. De partea rea a vietii se ocupa in continuare securistii pentru a-si ridica propriile vietii pe noi culmi.
 • 0 (2 voturi)    
  NAIVITATE SAU MINCIUNA ??? (Marţi, 22 decembrie 2009, 10:55)

  alex [anonim]

  Mai degraba minciuna - ma refer strict la reducerea cheltuielilor bugetare chipurile prin diminuarea salariilor, intrucat nu aici e bataia pestelui, dar ma rog, da bine la populatie, ci la achizitiile publice !!!
  Mai oameni buni, pasajul de la Pipera, pe langa ca a fost dat in folosinta cu un an jumatate intarziere, a mai costat - pentru 230 m !!! - 11 milioane de euro !!!
  Scotociti prin arhivele ziarelor si vedeti costurile afacerii Bechtel (apropo basescu promitea ceva inaintea primului mandat, cum ca ar rezilia contractu' - vorbe goale !!!).
  Faza asta cu concedierile si diminuarea salariilor este cea mai rudimentara masura cu putinta, dar asta e guvernu' de specialistii lu' peste, la ce masuri inteligente ale caror efecte benefice sa se simta in timp, sa ma astept?
  Deocamdata, am primit notificare (prima !) de la banca, pentru intarziere la plata ... oare asa o voi duce ani la rand cu acesti incompetenti si "impotenti"?
 • -1 (1 vot)    
  "teoria" conspiratiei (Marţi, 22 decembrie 2009, 11:07)

  dan [anonim]

  "Integrarea datelor biometrice in documentele de calatorie"

  Chip-uri cand ne baga? sa poata sa vada la orice ora ce facem si unde suntem?
  Deja prin introducerea card-urilor se stie ce si de unde cand cumparam.
  Prin introducerea abonamentelor pentru transportul public care trebuiesc "validate" la fiecare urcare se stie pe unde umbla fiecare.

  A uitat de "marirea numarului de camere de supraveghere" la cateva milioane.
 • +1 (1 vot)    
  modernizare ? (Marţi, 22 decembrie 2009, 11:45)

  Tataie [anonim]

  Basescu s-a jurat ieri ca are mandat sa modernizeze tara. Astia nu mai vor sa faca orase si comune. Probabil fanii pdl nu vad nici o contradictie.
 • 0 (0 voturi)    
  fiscul (Marţi, 22 decembrie 2009, 12:26)

  radu [anonim]

  In USA si n tarile dezvoltate populatiei este frica cel mai tare de fisc,pentru ca nu iarta pe nimeni si politicul nu se baga.Mi as dori ca si la noi fiscul sa si faca treaba si sa scapam de imaginea unui stat slab pe care il pacaleste toti ce dau spaga functionarilor lui.Bine ar fi ca sa se aplice si legea ILICITULUI CE PE TIMPUL COMUNISTILOR A DAT REZULTATE FOARTE BUNE.
 • 0 (0 voturi)    
  va fi amuzant sa vinzi o proprietate (Marţi, 22 decembrie 2009, 12:41)

  gheo [anonim]

  deja s-au schimbat niste lucruri cu vanzarea proprietatilor, va fi si mai amuzant in 2 saptamani
  spre exemplu, impozitul catre stat si onorariul notarului se calculeaza dupa niste grile.
  acele grile au azi preturile maxime din 2008. dragut, multe mii de euro catre stat si catre notar
  de la 1 ianuarie se introduce certificatul energetic. nu exista inca institutia care sa-l elibereze, procedurile sau nivel de taxare oficial. dragut, sute de euro pe apa sambetei.
  tot de la 1 ianuarie se modifica sistemul de impozitare pentru vanzarea de proprietati. in loc de 2% din valoare pentru proprietati detinute de mai mult de 3 ani si 3% din valoare pentru cele detinute mai putin de 3 ani se introduce un impozit de 16% pentru diferenta.
  adica daca ai un apartament in drumul taberei cumparat in 1997 cu 6700 dolari si il vinzi azi cu 84.000 euro inainte plateai 1680 euro impozit. de la 1 ianuarie vei plati cam 12.000 euro impozit
  am ramas masca la notariat cand am auzit...
 • 0 (0 voturi)    
  program (Marţi, 22 decembrie 2009, 13:54)

  ioan [anonim]

  Actiunile oamenilor sunt rezultatul a ceea ce gandesc.
  Un program merita dezbatut in cunostinta de cauza. Ma socat capitolul, aparare nationala. Ce program concret e acela? Mie nu imi spune nimic. Grosul trupelor din Iraq au fost retrase.


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by