Asumarea trecerii la euro, scaderea poverii fiscale, reforma drastica a sistemului bugetar, reformarea sistemului de pensii, desfiintarea instantelor cu volum mic de activitate sunt numai cateva dintre prioritatile enuntate de noul Guvern in Programul de guvernare. Programul mai include introducerea standardelor de cost per elev dar si alte masuri care sa asigure cresterea economica cu 1,3% in 2010.

Cititi aici intregul Program de Guvernare

ANGAJAMENT PENTRU BUNA GUVERNARE

 •  Mentinerea cotelor de impozitare a venitului, profitului si a TVA la 16% respectiv 19%
 •  Guvernul isi afirma angajamentul de adoptare de facto a monedei euro la 1 ianuarie 2015

POLITICA FISCAL-BUGETARA

 • Rationalizarea structurii institutionale a sectorului public, a numarului de angajati si a costurilor asociate.
 • Reforma administratiei fiscale si reformarea procesului de rambursare a TVA, imbunatatirea gestionarii arieratelor fiscale si reducerea parafiscalitatii
 • Promovarea Legii responsabilitatii fiscale si a legii privind reforma sistemului de pensii

JUSTITIE SI POLITICI ANTICORUPTIE

 • Desfiintarea instantelor cu volum mic de activitate si a unitatilor de parchet fara un volum de activitate
 • Simplificarea schemei de personal a Parchetului General
 • Reducerea duratei proceselor
 • O noua procedura de inregistrare a comerciantilor, actelor si faptelor de comert prin renuntarea la judecatorii delegati la registrul comertului si introducerea registratorilor comerciali.

EDUCATIE

 • Alocarea a 6% din PIB pentru finantarea educatiei
 • Cuprinderea in educatia timpurie a peste 80% dintre copiii intre 2-5 ani pana in 2014
 • Digitalizarea continuturilor curriculare si crearea unei Biblioteci Virtuale

SANATATE

 • Dezvoltarea infrastructurii sanitare la standardele europene, in maximum 8 ani, inclusiv prin atragerea de fonduri europene.
 • Informatizarea sistemului sanitar cu interconectarea tuturor furnizorilor de servicii medicale pentru controlul costurilor
 • Concesionarea si/sau vanzarea cabinetelor medicale de la stat catre medicii care le detin in administrare.
 • Realizarea unei retele de spitale de urgenta regionale la standarde europene
 • Asigurarea de mijloace de transport medical, inclusiv aerian sau naval
 • Introducerea sistemului de ambulanta comunitara pentru asigurarea urgentelor din teritoriu
 • Compensarea, in functie de posibilitatile bugetare, in proportie de 90% din pretul de referinta, al medicamentelor pentru pensionari si persoane cu venituri mici.
 • Cresterea stimulentelor financiare (prime de instalare si salarii) pentru personalul care va lucra in mediul rural in zonele neacoperite cu asistenta medicala.
 • Organizarea centrelor de permanenta pentru asigurarea asistentei medicale permanente in mediul rural si dotarea acestora cu ambulante de interventie
 • Asigurarea caravanelor medicale (radiologie si laborator de analize) in zonele rurale si greu accesibile constituite din 15-20 unitati mobile repartizate geografic.

PIATA MUNCII

 • Finalizarea si implementarea sistemului unitar de salarizare a functionarilor publici si a personalului contractual bugetar, care sa aiba la baza criterii de diferentiere si corelare a salariilor intre functii si domenii de activitate bugetara.
 • Cresterea gradului de ocupare la minimum 65%, pana in anul 2013.
 • Cresterea participarii la formarea profesionala la minimum 7% din populatia in varsta de munca intre 25-64 de ani; sustinerea infiintarii si functionarii comitetelor sectoriale.
 • Redimensionarea competentelor si a atributiilor institutiilor de control in scopul cresterii exigentei si responsabilitatii in actul de control al raporturilor de munca, precum si in ceea ce priveste asigurarea securitatii si sanatatii in munca.
 • Revederea intregului pachet de legi privind sindicatele, patronatele, negocierile colective, conflictele de munca.

ASIGURARI SOCIALE

 • Sustinerea in Parlamentul Romaniei si implementarea legii sistemului unitar de pensii publice.
 • Elaborarea legislatiei necesare preluarii unor active ce se cuveneau sistemului public de pensii care nu au fost preluate odata cu integrarea in sistemul public a unor sisteme independente de pensii.
 • Eliminarea inechitatilor in ceea ce priveste pensiile pentru persoanele incadrate in fostele grupe de munca I si II, precum si pentru conditii speciale si deosebite de munca, conform prevederilor Legii nr. 218/2008.
 • Infiintarea fondului de garantare a drepturilor participantilor la sistemul de pensii private si elaborarea legii de organizare si functionare a sistemului de plata a pensiilor din sistemul privat.

FAMILIA, PROTECTIA COPILULUI SI EGALITATEA DE SANSE

 • Acordarea de gratuitati in vederea accesului la educatia primara a copiilor din familiile sarace, mai ales din mediul rural (uniforma, rechizite, transport) si din cadrul etniei rome.
 • Cresterea alocatiei de stat pentru copii, in perioada 2010-2013, si acordarea acesteia in functie de veniturile familiei.
 • Cresterea numarului de crese si includerea acestora in nomenclatorul serviciilor sociale, precum si incurajarea infiintarii de crese de catre structurile societatii civile.
 • Dezvoltarea sistemului de consiliere juridica gratuita, precum si a serviciilor de ingrijire a persoanelor varstnice.
 • Sporirea numarului de locuri de munca adecvate pentru activarea persoanelor cu dizabilitati cu potential lucrativ in vederea incadrarii lor in munca.
 • Cresterea eficientei structurilor institutionale si a personalului dedicat problematicii minoritatii rome, respectiv actualizarea strategiei in materie a Guvernului.

TINERET SI SPORT

 • Promovarea unui pachet de legi pentru tineret care va cuprinde Legea tineretului, Legea voluntariatului si a internship-ului si alte masuri legislative.
 • Infiintarea in parteneriat cu organizatii neguvernamentale de tineret a opt centre pentru tineret in cele opt regiuni de dezvoltare, cu responsabilitati directe in atragerea fondurilor comunitare si in implementarea de proiecte strategice pe domeniul tineret. Aceste centre vor incheia parteneriate bilaterale cu centre de tineret din Republica Moldova.
 • Elaborarea strategiei nationale, cu accent pe sportul de masa, si a unei noi legi in domeniul sportului, armonizata cu prevederile UE in materie.
 • Asigurarea unei traiectorii de tip „dubla cariera" sportivilor de performanta, prin asigurarea educatiei si calificarii intr-o alta profesie, suplimentar carierei sportive, pentru a sprijini reintegrarea lor in societate.
 • Construirea de stadioane si de baze sportive pentru disciplinele olimpice, conform cerintelor Comitetului Olimpic International.

MEDIUL DE AFACERI

 • Reducerea numarului de proceduri administrative, a duratei de obtinere a autorizatiilor, avizelor, licentelor, permiselor, a costurilor acestor proceduri si implicit scaderea coruptiei.
 • Aplicarea noului cadru de politici in domeniul IMM al Comisiei Europene - Small Business Act.
 • Cresterea contributiei Consiliului de Export la coordonarea retelelor de sprijin pentru exportatori, la nivel central si regional, utilizandu-se in acest scop resursele oferite prin programul de cooperare cu ITC - Geneva (International Trade Center).
 • Infiintarea si operationalizarea unor birouri (ghisee) unice, pentru rezolvarea tuturor problemelor administrative.

INFRASTRUCTURA

 • Asigurarea coerentei si continuitatii pe termen lung a lucrarilor de autostrazi prin promovarea „PACTULUI NATIONAL AUTOSTRAZILE ROMANIEI", finantat cu cel putin 1% din PIB.
 • Asigurarea unui nivel calitativ european pana in anul 2012 a 80% din reteaua de drumuri nationale.
 • Cresterea vitezei pe calea ferata in medie cu 25% si reducerea timpului de circulatie cu 50% fata de cel actual la trenurile de calatori si marfa, precum si eliminarea stationarii trenurilor la frontiera.
 • Instituirea unui mod echitabil de colectare a taxelor pe infrastructura rutiera conform principiului „platesti cat si cum folosesti" si colectarea intr-un procent ridicat a acestor taxe.

SOCIETATEA INFORMATIONALA

 • Dezvoltarea platformei nationale e-Romania si a Sistemului Electronic National (SEN) prin integrarea de noi servicii electronice, in paralel cu cresterea gradului de acces al populatiei la serviciile publice informatizate la un nivel de 55%.
 • Dezvoltarea Sistemului Electronic de Achizitii Publice (SEAP) in vederea simplificarii si cresterii eficientei achizitiilor efectuate. Procentul de achizitii publice efectuate prin SEAP va creste in 2010 la 30%.
 • Implementarea Punctului de Contact Unic Electronic, care sa simplifice si sa accelereze semnificativ procedurile administrative pentru obtinerea de autorizatii

AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA

 • Cresterea exportului de produse agroalimentare si echilibrarea balantei comerciale agricole.
 • Aplicarea unor scheme eficiente de finantare a agriculturii in termene concrete, pentru absorbtia integrala a fondurilor europene disponibile, prin cofinantarea de la bugetul de stat, prin proiecte tip „Fermierul".
 • Controlul mai riguros al comerciantilor si procesatorilor care achizitioneaza cereale in valoare mai mare de 5.000 lei/persoana fizica. In documentele de achizitie de la persoane fizice sa se mentioneze codul de exploatatie evidentiat la APIA.

POLTICI DE DEZVOLTARE REGIONALA

 • Utilizarea completa a fondurilor structurale si a celor de finantare a obiectivului cooperare teritoriala europeana, in sustinerea planurilor de dezvoltare regionale si pregatire pentru perioada de programare 2014-2020.
 • Contractarea integrala a fondurilor disponibile prin Programul Operational Regional pana in anul 2011 si a fondurilor disponibile prin programele de Cooperare Teritoriala Europeana pana in anul 2012;
 • Adoptarea Legii Turismului;

ENERGIE

 • Un pret al energiei cat mai accesibil consumatorilor
 • Reorganizarea companiilor de stat din domeniul energiei electrice, in doua companii, care sa duca la cresterea concurentei in sector, in beneficiul consumatorilor;
 • Infiintarea unei platforme de tranzactionare pentru gaz natural dupa modelul OPCOM pentru energie electrica;
 • Realizarea de studii de fezabilitate care sa identifice oportunitatea constructiei unei noi hidrocentrale pe Dunare si a unei noi centrale nucleare.
 • Realizarea unei strategii nationale pentru valorificarea resurselor minerale non-energetice si reevaluarea proiectului Rosia-Montana.

PROTECTIA MEDIULUI

 • Revizuirea Strategiei Nationale de Gestiune a Deseurilor, elaborarea, aprobarea si monitorizarea implementarii Planului National de Gestiune a Deseurilor pentru perioada 2009-2013.
 • Realizarea retelelor de alimentare cu apa potabila pentru 80% din populatia Romaniei si asigurarea pentru 69% din populatie a canalizarii si epurarii apelor uzate menajere.
 • Crearea cadrului legal privind stimularea construirii de piste de biciclete in localitatile cu o populatie de peste 20.000 de locuitori;
 • Elaborarea si implementarea programului de achizitii „verzi" in sectorul public.

REFORMA ADMINISTRATIEI PUBLICE

 • Descentralizarea invatamantului preuniversitar si introducerea standardelor de cost per elev
 • Transferarea catre autoritatile locale a managementului spitalelor
 • Elaborarea reglementarilor privind insolventa unitatilor administrativ-teritoriale
 • Includerea in buget a unor anexe distincte care sa contina estimarile pentru urmatorii 3 ani ale sumelor ce se vor aloca bugetelor locale
 • Calcularea valorii impozabile a cladirilor si terenurilor din intravilanul localitatilor prin raportarea la valoarea de piata a acestora 
 • Reorganizarea administrativ-teritoriala a Romaniei si vor fi descurajate orice initiative de infiintare de noi comune si orase.

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA CETATEANULUI

 • Infiintarea politiei locale, prin transferul unor competente in domeniul de ordine publica si politie rutiera in zona de responsabilitate a primariilor
 • Transferul in strada a centrului de greutate al activitatii politiei
 • Integrarea datelor biometrice in documentele de calatorie

POLITICA EXTERNA

 • Romania va continua sa sustina aspiratiile europene ale Republicii Moldova si obiectivul strategic al acesteia de integrare europeana
 • Se va urmari scutirea de vize a cetatenilor romani care calatoresc in SUA
 •  Va fi promovata o relatie pragmatica a Romaniei si a Uniunii Europene cu Rusia, cu accent pe intensificarea legaturilor economice si stabilirea unor legaturi mai stranse la nivelul societatii civile.
 • Trebuie valorificate bunele relatii cu statele arabe, in scopul promovarii intereselor economice si culturale pentru facilitarea dialogului intre civilizatii

APARAREA NATIONALA

 • Exista premise favorabile, pe de o parte, incheierea participarii trupelor romane in misiunea din Irak

POLITICI IN DOMENIUL RELATIILOR INTERETNICE

 • Crearea cadrului legal privind extinderea utilizarii limbii materne in administratie   
 • Largirea cadrului invatamantului in limba materna pe specialitati si niveluri de instruire - primar, profesional, gimnazial, universitar
 • Realizarea unui parteneriat viabil intre structurile administratiei publice si comunitatilor de romi;
 • Rezolvarea problemelor legate de dreptul de proprietate asupra terenurilor si locuintelor detinute de romi si implementarea unor programe de reabilitare a locuintelor din zonele locuite de romi prin asigurarea energiei electrice, a apei potabile, a canalizarii, a gazului metan, a salubritatii