In anul fiscal 2010, cuantumul taxelor si impozitelor locale aplicabile va fi cu 20% mai mare decat cu un an in urma. Modificarile prevad ca impozitul pe terenurile cu constructii amplasate in intravilan variaza intre 153 si 8921 lei pe hectar, in functie de zona in cadrul localitatii. In cazul terenurilor fara constructii din intravilan, impozitul va fi intre 7 si 46 lei pe hectar, informeaza Avocatnet.ro. Tot anul viitor, la terenurile din extravilan se va plati un impozit intre 7 si 48 lei pe hectar.

Modificarile survin ca urmare a hotararii de guvern 956 din 2009, care abroga, de la 1 ianuarie 2010, HG 1.514 din 2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2007. Executivul a explicat aplicarea acestor modificari prin faptul ca taxele avute in vedere nu au mai fost actualizate, in functie de inflatie, din anul 2006, cand au fost stabilite pentru anul 2007. Este motivul pentru care anul viitor se va realiza actualizarea lor cu inflatia din ultimii trei ani, care, cumulata, atinge 20%, scrie Avocatnet.ro.

Potrivit noilor prevederi, impozitele pe mijloacele de transport vor suferi urmatoarele modificari:

  • motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1.600 cm 3 inclusiv: 8 lei/200 cm 3 sau fractiune din aceasta;
  • autoturisme cu o capacitate cilindrica intre 1601 si 2000 cm 3: 18 lei/200cm 3 sau fractiune din aceasta;
  • autoturisme cu o capacitate cilindrica intre 2001 si 2600 cm 3 : 36 lei/200 cm 3 sau fractiune din aceasta;
  • autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.601 si 3.000 cm 3: 72 lei/200 cm 3 sau fractiune din aceasta;
  • autoturismele cu o capacitate cilindrica de peste 3000 cm 3: 145 lei/200 cm 3 sau fractiune din aceasta;
  • remorci, semiremorci sau rulote, impozitul va fi cuprins intre 8 si 55 lei.

In ceea ce priveste taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor, aceasta va fi intre 0 si 7 lei, pentru fiecare metru patrat de suprafata ocupata de constructie.

Eliberarea autorizatiilor de functionare va fi taxata cu sume intre 0 si 17 lei, iar pentru eliberarea certificatului de producator se va plati o suma cuprinsa intre 0 si 69 lei.

Pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetatenii romani, eliberarea sau prelungirea valabilitatii actelor de identitate pentru cetatenii straini si pentru persoanele fara cetatenie, precum si inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedintei cetatenilor romani se va plati o taxa de 4 lei.

Eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor pentru terenurile agricole si forestiere, va fi taxata cu 13 lei.