Ministerul economiei, comertului si mediului de afaceri a reintrodus in dezbatere publica un proiect de lege privind stimularea infiintarii microintreprinderilor de catre tinerii intreprinzatori, debutanti in afaceri. Proiectul a mai facut obiectul unor discutii, in septembrie 2009, fiind o initiativa a fostului minister al IMM-urilor. Potrivit actului normativ, tinerii cu varsta pana in 35 de ani isi vor putea infiinta asa-numitele firme starter, fiind scutiti de la plata mai multor impozite, timp de trei ani.

Pentru ca firmele starter sa se deosebeasca de celelalte societati, dupa denumirea acestora, se va adauga mentiunea scrisa in intregime “societate cu raspundere limitata starter” sau “S.R.L. – S”.Calitatea de firma starter se obtine la data inregistrarii acesteia la oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla sediul sau social si respectiv, se pierde, prin efectul legii, la data de 31 decembrie a anului in care se implinesc trei ani de la data inregistrarii.

Firma starter va beneficia de urmatoarele facilitati:

  • inregistrarea societatii pe cale electronica, la ghiseul unic de la oficiul registrului comertului;
  • accesul prioritar la inchirierea spatiilor pentru desfasurarea activitatii in cadrul structurilor de sprijinire a afacerilor (incubatoare de afaceri, parcuri tehnologice si de software);
  • accesul prioritar al salariatilor si asociatilor societatii, la orice forma de instruire, informare si documentare in domeniul afacerilor, organizata de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si de unitatile din subordinea sau in coordonarea acestuia;
  • scutirea de la plata impozitului pe profit pe durata in care societatea are calitatea de firma starter;
  • scutirea de la plata impozitului pe profit, in mod exceptional, pentru o perioada de inca doi ani calendaristici, dupa expirarea perioadei prevazuta la lit. d), in oricare dintre urmatoarele situatii:

-cand profitul obtinut se reinvesteste integral in modernizarea propriilor mijloace fixe amortizabile si/sau in calificarea/recalificarea/perfectionarea profesionala/manageriala, potrivit legii, a personalului necesar activitatilor desfasurate;

-cand se obtin profituri suplimentare prin deschiderea de noi puncte de lucru sau filiale, precum si prin cresterea capacitatii de productie existenta la data de 31 decembrie a anului in care se implinesc trei ani de la data inregistrarii societatii;

-cand se efectueaza investitii destinate protejarii mediului inconjurator, avizate de catre autoritatea competenta;

-cand au fost angajate, pe durata nedeterminata, pe posturi nou create, si mentinute in activitate timp de minim 12 luni, cel putin 7 (sapte) persoane, inclusiv someri, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii;

  • scutirea de la plata impozitului pe salariu pentru 5 (cinci) salariati, angajati pe durata nedeterminata, pentru un venit impozabil nominal echivalent cu 500 euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi lucratoare din luna anterioara aceleia pentru care se face plata. Pentru veniturile individuale care depasesc pragul mentionat, diferenta se impoziteaza potrivit legii.
  • scutirea angajatorului de la plata CAS pentru veniturile aferente timpului lucrat de 5 (cinci) salariati, angajati pe durata nedeterminata;
  • scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si, respectiv, de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, potrivit Anexei 1 la H.G. nr. 684/2009 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale;
  • primirea de consultanta, generala si/sau de specialitate, pe baza co-finantarii cheluielilor aferente, din fonduri proprii si atrase;
  • obtinerea de credite cu perioada de gratie sau de alte forme de finantare, in conditiile legii si cu respectarea prevederilor art. 4. lit. c), pe baza accesului la garantii acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN, pana la cel mult 90% din valoarea creditului solicitat, pentru imprumuturi destinate exclusiv realizarii de investitii proprii

Potrivit notei de fundamentare, "proiectul de Lege prevede, pentru firmele tip starter, un obiect de activitate restrans la cel mult cinci dintre domeniile continute de CAEN Rev. 2, pornindu-se de la premisa ca intreprinzatorii care vor opta pentru acest tip de firma (cel mult 5 asociati!) au o idee clara de afacere intr-un anumit domeniu (fiecare dintre cei 5 asociati putandu-se concentra si putand coordona afacerile firmei pe un singur domeniu de activitate!), astfel incat firma va avea sanse mai mari sa fie profitabila, sa se dezvolte rapid si sa se consolideze economic si financiar in cei 3-5 ani in care, potrivit prezentei legi, poate beneficia de anumite facilitati".