Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anuntat marti ca 17 mai este ultima zi in care persoanele fizice pot depune declaratiile pentru veniturile realizate in anul 2009. Termenul limita de depunere a declaratiilor de venit a fost prelungit pana la data de 17 mai, intrucat termenul legal de 15 mai este intr-o zi nelucratoare.

"Formularul 200 se completeaza de catre contribuabilii persoane fizice care obtin venituri din: activitati independente (activitati comerciale, profesiuni libere, drepturi de proprietate intelectuala), din cedarea folosintei bunurilor (inchirieri, arenda), din activitati agricole (de felul cultivarii florilor, a legumelor in sere, a pepinierelor etc.), din operatiuni de valuta la termen si din transferul titlurilor de valoare (actiuni)", se arata intr-un comunicat al autoritatii.

Declaratiile de venit pot fi depuse de catre contribuabili direct la sediul administratiei financiare de care apartin; la oficiul postal, prin scrisoare recomandata sau on-line, pe site-ul ANAF.

Pentru depunerea on-line a Declaratiei privind veniturile realizate, persoanele fizice trebuie sa detina certificat digital calificat, eliberat de furnizorii de servicii de certificare, acreditati in conditiile Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica si sa se inregistreze ca utilizatori ai serviciului “Depunere declaratii on-line”, prin transmiterea, in format electronic, a documentului de confirmare a certificatului calificat, existent pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.