Guvernul va comercializa surplusul de certificate de emisii de dioxid de carbon prin negociere directa, potrivit unei informatii transmisa de Ministerul Economiei la solicitarea HotNews.ro. "Comercializarea surplusului de AAU-uri se face prin negociere directa, in baza contractului de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri", precizeaza Ministerul Economiei. Utilizand metoda negocierii directe, Guvernul Romaniei va evita organizarea de licitatii pentru valorificarea certificatelor.

Potrivit Ordonantei privind valorificarea surplusului de unitati, "se mandateaza Guvernul Romaniei, in calitate de reprezentant al statului roman, pentru a transfera dreptul de proprietate asupra surplusului de AAU-uri", mai informeaza Ministerul Economiei. AAA-urile sunt unitati ale cantitatii atribuite de emisii de gaze cu efect de sera (1 AAU = 1 tona CO2 echivalent).

Actul normativ privind valorificarea surplusului de unitati ale cantitatii atribuite Romaniei prin Protocolul de la Kyoto a fost elaborat in coinitiere de catre Ministerul Economiei si Ministerul Mediului si Padurilor. Romania are un surplus de aproximativ 350 milioane de astfel de certificate, iar vanzarea unei parti din acestea pe piata internationala ar putea aduce la bugetul statului pana la 2,5 miliarde de euro. La solicitarea HotNews.ro, reprezentantii Ministerul Mediului au afirmat ca este necesara atragerea cat mai urgenta de fonduri, in conditiile in care este posibil ca acest surplus de Unitati ale Cantitatii Atribuite sa nu mai poata fi reportat dupa anul 2012.

Vanzare pe ultima suta de metri

"Oportunitatea adoptarii lui (n.red. actului normativ) deriva din necesitatea atragerii cit mai urgente de fonduri pentru rezolvarea unor probleme acute de mediu, in conditiile actualei crize economico-financiare, dar si in conditiile in care este posibil ca acest surplus de Unitati ale Cantitatii Atribuite sa nu mai poata fi reportat (si, implicit, nici comercializat), dupa anul 2012. In plus, deoarece comercializarea de AAU se face dupa regulile cererii si ofertei, apropierea posibilului termen limita (2012) si existenta altor jucatori pe piata cu un potential foarte mare de comercializare a propriului surplus de AAU (cazul Rusiei si al Ucrainei), conduce catre probabilitatea ca pretul de comercializare al acestor Unitati sa se diminueze semnificativ, in orizontul tot mai apropiat al anului 2012", se arata intr-un raspuns al Ministerului Mediului transmis HotNews.ro.

Dupa intrarea in vigoare a actului normativ privind valorificarea surplusului de unitati ale cantitatii atribuite, in termen de 30 de zile va trebui aprobata si hotarirea de guvern initiata de Ministerul Economiei privind dezvoltarea schemelor de investitii verzi. "Schema de investitii verzi este instrumentul de asigurare a unor beneficii pentru mediu prin comercializarea surplusului de AAU-uri in baza mecanismului „Comercializarea Internationala a Emisiilor” (IET) prevazut de art.17 al Protocolului (n.red. Protocolul de la Kyoto), si prin utilizarea veniturilor rezultate pentru finantarea proiectelor care genereaza reduceri de emisii de gaze cu efect de sera", mai precizeaza Ministerul Mediului. In nota de fundamentare a proiectului Ministerului Economiei se arata ca Romania are un disponibil minim pentru comercializarea certificatelor de 50.000.000 t CO2 echivalent, anual, in perioada 2008-2012. "Avand-se in vedere faptul ca in prezent piata de AAU-uri indica preturi intre 5-10 euro entru 1 tona CO2 echivalent, venitul total la bugetul de stat obtinut reprezinta circa 1.250 milioane euro – 2.500 milioane euro".

Veniturile prevazute se utilizeaza astfel: pentru investitii verzi 99,9% si pentru studii si campanii de constientizare 0,1%", se arata in actul normativ al Ministerului Economiei.

Veniturile prevazute se utilizeaza pentru urmatoarele tipuri de proiecte:

* tehnologii “curate”;

* desulfurari in termocentrale;

* depozitarea deseurilor in fluid dens;

* modernizarea si reabilitarea grupurilor energetice;

* productia de energie din surse regenerabile.

* studii privind adaptarea la schimbarile climatice;

* campanii de constientizare in domeniul schimbarilor climatice.

Contractul de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri este o intelegere incheiata de catre statul roman cu alt stat, prevazut in Anexa B a Protocolului de la Kyoto, sau cu alta entitate desemnata de catre acesta ce nu are calitatea de subiect de drept international si care nu este guvernata de dreptul international public, mai informeaza Ministerul Economiei.

Situatia emisiilor de gaze cu efect de sera in Romania

* Romania este Parte atat la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra Schimbarilor Climatice (UNFCCC), cat si la Protocolul, la aceasta Conventie, semnat la Kyoto. Valoarea angajamentului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera (GHG) asumat de catre Romania este de 8% fata de anul de baza 1989.

* Fiecare stat inclus in Anexa B a Protocolului de la Kyoto are dreptul sa emita o anumita cantitate de emisii de GHG in conformitate cu cantitatea atribuita prin Protocol. Unitatile cantitatii atribuite (AAU) sunt efectiv inregistrate, tranzactionate si urmarite prin Registrului National al emisiilor de GHG (1 AAU = 1 tona CO2 echivalent). Cantitatea atribuita este proprietatea privata a statului roman.

* Conform ultimului inventar national al emisiilor de GHG transmis Comisiei Europene, nivelul emisiilor de GHG din anul 2008 (145 milioane tone CO2 echivalent) este cu circa 38% mai scazut decat valoarea tinta medie prevazuta de Protocolul de la Kyoto in perioada 2008-2012.

* Astfel, in concordanta cu proiectiile emisiilor de GHG pentru perioada 2008-2012, Romania isi va indeplini angajamentul de reducere cu 8% a emisiilor, fara masuri suplimentare de reducere.