Angajatorii mai au 9 zile pentru a depune declaratiile informative privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiar de venit (formularul 205), precizeaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala intr-un comunicat.

Declaratia trebuie completata si depusa de platitorii de venit care au avut obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa in anul 2009, se mai arata in document.

Depunerea formularului 205 "Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiar de venit" dupa data de 30 iunie 2010 se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 500 si 1.000 lei, in cazul persoanelor fizice, si cu amenda intre 1.000 si 5.000 lei in cazul persoanelor juridice.

Impozitele declarate prin acest formular la data de 30 iunie 2010 sunt impozite finale si sunt aferente veniturilor cu regim de retinere la sursa a impozitului, altele decat veniturile din salarii sau veniturile declarate prin formularul 205 depus pana la data de 1 martie 2010.

Persoanele fizice care au beneficiat in anul 2009 de venituri impozitate prin retinerea la sursa a impozitului, care fac obiectul formularului 205 cu termen de depunere 30 iunie 2010, nu au obligatii declarative.

Formularul 205 se completeaza si se depune pentru impozitele retinute la sursa in cazul veniturilor din dividende, castigurilor din transferul titlurilor de valoare cu impunere finala, venituri din lichidare, venituri din premii si jocuri de noroc, venituri din pensii, venituri din activitati agricole, prime de asigurari suportate de o persoana fizica independenta sau de orice alta entitate, in cadrul unei activitati pentru o persoana fizica in legatura cu care suportatorul nu are o relatie generatoare de venituri din salarii, castiguri primite de la societatile de asigurari, ca urmare a contractului de asigurare incheiat intre parti cu ocazia tragerilor de amortizare, venituri primite de persoanele fizice pensionari, sub forma diferentelor de pret pentru anumite bunuri, servicii si alte drepturi, fosti salariati, potrivit clauzelor contractului de munca sau in baza unor legi speciale, venituri primite de persoanele fizice reprezentand onorarii din activitatea de arbitraj comercial, remuneratiile pentru munca prestata in interesul unitatilor apartinand Directiei Generale a Penitenciarelor, precum si in atelierele locurilor de detinere, acordate, potrivit legii, condamnatilor care executa pedepse privative de libertate, veniturile primite de studenti sub forma indemnizatiilor pentru participarea la sedintele senatului universitar.

De asemenea, sunt vizate si veniturile obtinute de persoanele fizice din valorificarea prin centrele de colectare a deseurilor de metal, hartie, sticla si altele asemenea si care nu provin din gospodaria proprie, sumele platite de catre organizatori persoanelor care insotesc elevii la concursuri si alte manifestari scolare, indemnizatiile acordate membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor si personalului tehnic auxiliar pentru executarea atributiilor privind desfasurarea alegerilor prezidentiale, parlamentare si locale, veniturile obtinute de persoanele care fac figuratie la realizarea de filme, spectacole, emisiuni televizate, tichetele cadou acordate persoanelor fizice in afara unei relatii generatoare de venituri din salarii, venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil, altele decat cele reglementate prin articolul 52 din Codul fiscal (care se refera la venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din vanzarea bunurilor in regim de consignatie, venituri din activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial).

Pentru fiecare categorie de venit trebuie depusa de catre platitori cate o declaratie informativa.

Declaratia se depune in format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenta elaborat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Suportul magnetic sau optic va fi insotit de un borderou centralizator, listat pe hartie, semnat si stampilat, potrivit legii.