Guvernul intentioneaza sa diminueze masiv cotele defalcate din impozitul pe venit care revin primariilor si sa limiteze numarul angajatilor, ceea ce va duce la disponibilizari masive in administratia publica, se arata intr-un proiect de ordonanta care va fi discutat astazi la Ministerul de Finante cu reprezentantii autoritatilor locale. Proiectul de OUG privind modificarea legii 273/2006 privind finantele publice locale prevede urmatoarele taieri de fonduri:

 • o diminuare cu 12% a cotei din impozitul pe venit alocate la bugetele locale              
 • o diminuare cu 4% a cotei din impozitul pe venit alocate la bugetul local al judetului
 • o diminuare cu 22% a cotei din impozitul pe venit alocate municipiului Bucuresti
 • Ce prevede legea in vigoare (273/2006). Din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale se aloca lunar, in termen de 5 zile lucratoare de la finele lunii in care s-a incasat acest impozit, o cota de 47% la bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor pe al caror teritoriu isi desfasoara activitatea platitorii de impozite, o cota de 13% la bugetul local al judetului si o cota de 22% intr-un cont distinct, deschis pe seama directiilor generale ale finantelor publice judetene, la trezoreria municipiului resedinta de judet pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si al judetului.
 • Proiectul de OUG. Din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale se aloca lunar, in termen de 5 zile lucratoare de la finele lunii in care s-a incasat acest impozit, o cota de: a) 35% la bugetele locale ale comunelor, ale oraselor si ale municipiilor pe al caror teritoriu isi desfasoara activitatea platitorii de impozit pe venit; b) 9% la bugetul local al judetului;  c) 16% intr-un cont distinct, deschis pe seama directiei generale a finantelor publice judetene, la trezoreria municipiului resedinta de judet, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, ale oraselor si ale municipiilor, precum si a bugetului local al judetului.
 • Ce prevede legea in vigoare. In executie, cota de 22% se aloca de catre directiile generale ale finantelor publice judetene in termenul prevazut la alin. (1), pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetului, proportional cu sumele repartizate si aprobate in acest scop in bugetele respective, potrivit prevederilor art. 33 alin. (3)-(5)
 • Proiectul de OUG. In executie, cota de 16% se aloca de catre directiile generale ale finantelor publice judetene, in termenul prevazut la alin. (1), pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, ale oraselor si ale municipiilor, precum si a bugetului local al judetului, proportional cu sumele repartizate si aprobate in acest scop in bugetele respective, potrivit prevederilor art. 33 alin. (3) - (5).
 • Ce prevede legea in vigoare. Cota de 82% din impozitul pe venit pentru municipiul Bucuresti se repartizeaza, in termenul prevazut la alin. (1), astfel: 23,5% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, 47,5% la bugetul local al municipiului Bucuresti si 11% intr-un cont distinct deschis pe seama Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti la Trezoreria Municipiului Bucuresti, pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor si municipiului Bucuresti.
 • Proiectul de OUG. Cota de 60% din impozitul pe venit pentru municipiul Bucuresti se repartizeaza, in termenul prevazut la alin. (1), astfel: a) 17% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti; b) 35% la bugetul local al municipiului Bucuresti; c) 8% intr-un cont distinct deschis pe seama Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, la Trezoreria Municipiului Bucuresti, pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor, precum si a bugetului local al municipiului Bucuresti.
 • Ce prevede legea in vigoare. In executie, cota de 11% se aloca de catre Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti in termenul prevazut la alin. (1), pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor si municipiului Bucuresti, proportional cu sumele repartizate si aprobate in bugetele respective, potrivit prevederilor art. 33 alin. (6).
 • Proiectul de OUG. In executie, cota de 8% se aloca de catre Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, in termenul prevazut la alin. (1), pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor, precum si a bugetului local al municipiului Bucuresti, proportional cu sumele repartizate si aprobate in bugetele respective, potrivit prevederilor art. 33 alin. (6).

Potrivit specialistilor contactati de HotNews.ro, proiectul de ordonanta al Guvernului produce urmatoarele efecte:

 • cotele defalcate din impozitul pe venit prin aceasta modificare se situeaza la nivelul anului 2003-2004 conf. OUG nr. 45/2003 privind finantele publice locale abrogata in prezent prin aparitia Legii 273/2006
 • in cazul neincadrarii in numarul maxim de salariati pe unitatea administrativ-teritoriala, Directia Generala a Finantelor Publice suspenda alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit si sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
 • daca gradul de realizare a veniturilor proprii programate in bugetele pe ultimii 2 ani este mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamenteaza veniturile proprii pe anul curent cel mult la nivelul realizarilor din anul precedent
 • numarul maxim de salariati la nivelul sectorului este de 950 conform prezentului proiect de OUG, fata de aproximativ 2600 in plata in prezent, fara Administratia Pietelor, institutie autofinantata
 • dupa depunerea la DGFP a bugetului aprobat, acestia au obligatia de a transmite prefectului o opinie cu privire la evaluarea veniturilor si cheltuielilor care sta la baza controlului de legalitate asupra aprobarii bugetelor locale
 • unitatile administrativ-teritoriale, respectiv subdiviziunile acestora care au inregistrat plati restante la 31 decembrie a anului anterior, neachitate pana la data solicitarii avizului comisiei de autorizare a imprumuturilor locale sau care au inregistrat deficit al sectiunii de functionare (cheltuieli  de personal, bunuri si servicii, dobanzi, rambursari subventii asistenta socila, transferuri curente intre unitatile adm publice) in anul anterior solicitarii, nu au dreptul la contractarea sau garantarea de imprumuturi
 • in cazul in care se diminueaza cotele defalcate din impozitul pe venit se majoreaza gradul de indatorare existent la nivelul sectorului