Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, normele metodologice pentru acordarea de garantii guvernamentale proprietarilor si asociatiilor de locatari care vor sa obtina credite bancare pentru reabilitarea termica a locuintelor. De asemenea, proprietarii vor putea sa ia de la banci credite cu dobanda subventionata in totalitate de stat pentru reabilitare. Premierul Emil Boc a declarat la finalul sedintei de Guvern ca plafonul de garantii este de 50 milioane de euro in 2010. Incepand cu 2 august, vor putea aproba astfel de credite garantate de stat.

"Din 2 august vor fi banci care vor acorda credite pentru reabilitarea termica a constructiilor", a spus Boc. Acesta a mai spus ca beneficiarii vor putea sa-si aleaga antreprenorii. "Pentru a nu exista probleme cu costurile, proprietarii sunt cei care isi aleg antreprenorul. Primariile pot sa contribuie cu sume de bani pentru reabilitarea termica. Dupa 2 august, bancile care vor semna conventiile de garantare sunt cele la care proprietarii pot sa mearga", a precizat premierul. Potrivit acestuia, statul garantează creditul pe termen de cinci ani.

Conditiile pentru acordarea creditelor garantate de stat

  • Decizia de reabilitare termica a cladirilor de locuit  se ia de catre beneficiar si, in cazul asociatiei de proprietari, de catre adunarea generala a proprietarilor, legal constituita, care hotaraste cu votul a minimum 90% din membrii acesteia.
  • Asociatia de proprietari este eligibila in conditiile in care fiecare membru al asociatiei de proprietari nu inregistreaza mai mult de 2 rate scadente si neachitate la plata cotei de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari in ultimele 3 luni calendaristice anterioare evaluarii eligibilitatii de catre finantator, iar proprietarul locuintelor unifamiliale este eligibil in conditiile in care nu inregistreaza mai mult de 2 rate scadente si neachitate la plata facturilor de utilitati (iluminat, gaze naturale si apa-canal) in ultimele 3 luni calendaristice anterioare evaluarii eligibilitatii de catre finantator. 
  • Beneficiarul trebuie sa respecte, de asemenea, conditiile din normele de creditare ale finantatorului.
  • Lucrarile de interventie vor fi finantate din sursele proprii ale beneficiarilor, in cuantum de minimum 10% din valoarea de executie si din credite bancare, in lei, cu garantie guvernamentala si cu dobanda subventionata, contractate de beneficiari si garantate in procent de 100% de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM) in numele si in contul statului, reprezentand maximum 90% din valoarea de executie a lucrarilor de interventie.
  • Expertiza tehnica, certificatul de performanta energetica si auditul energetic ale cladirii existente, documentatia pentru autorizarea lucrarilor de interventie, dupa caz, proiectul tehnic si detaliile de executie, precum si certificatul de performanta energetica a cladirii reabilitate termic se realizeaza, in conditiile legii, prin grija beneficiarului si se finanteaza din sursele proprii ale acestuia.
  • Asociatiile de proprietari pot solicita sprijinul autoritatii administratiei publice locale pe raza careia este amplasat blocul de locuinte, care poate hotari finantarea in cuantum de maximum 30% din valoarea prevazuta in devizul general, pentru: elaborarea documentatiei de proiectare pentru reabilitarea blocului de locuinte, partial sau in totalitate si/sau acoperirea contributiei asociatiei de proprietari de minimum 10% din valoarea de executie a lucrarilor de interventie pentru reabilitarea termica si/sau cota-parte din valoarea de executie a lucrarilor de interventie.
  • Selectarea constructorului se va face in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Lista cu finantatorul/finantatorii care vor fi acceptat sa acorde credite in conditiile acestea si cu care Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului a incheiat conventii de subventionare a dobanzii se va publica pe paginile web ale Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului si FNGCIMM.
  • Beneficiarul va prezenta oricarui finantator din lista o serie de documente printre care documentele de identificare, documentatia tehnica in copie si hotararea adunarii generale a asociatiei de proprietari, daca este cazul.
  • Bancile care vor participa la program vor acorda finantari in lei, pe maxim 5 ani, cu o dobanda calculata astfel: dobanda ROBOR la 3 luni, la care se adauga marja fixa de 1,5 - 2,5% pe an, plus comisionul de gestiune datorat FNGCIMM.