Proiectul de Hotarare care include Normele metodologice la Ordonanta de Urgenta 58/2010 privind modificarile aduse Codului Fiscal a fost publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice. O singura precizare suplimentara pentru reconsiderarea activitatilor ca dependente. Ceva mai pe larg, sunt furnizate explicatii despre raportul drepturi de autor/activitati independente: "Sunt considerate venituri din activitati independente veniturile din drepturi de autor si drepturile conexe definite potrivit prevederilor Legii nr.8/1996...". In Nota de fundamentare a proiectului legislativ, se vorbeste si despre "veniturile de natura profesionala": <>.

In ceea ce priveste reconsiderarea unor activitati ca fiind dependente, sunt reluate criteriile cunoscute deja, din Ordonanta 58/2010, iar la final este adaugata urmatoarea Norma metodologica:

"O activitate poate fi reconsiderata potrivit criteriilor prevazute la art.7 alin.(1) punctul 2.1 drept activitate dependenta, in cazul in care raportul juridic in baza caruia se desfasoara activitatea nu reflecta continutul economic al acestuia".

Legat de raportul drepturi de autor/activitati independente: "Sunt considerate venituri din activitati independente veniturile din drepturi de autor si drepturile conexe definite potrivit prevederilor Legii nr.8/1996..." In plus, "Activitatile desfasurate in mod independent in conditiile legii care genereaza venituri din profesii libere precum si drepturile de autor si drepturile conexe definite potrivit prevederilor Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi reconsiderate ca activitati dependente potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) pct. 2.1. si 2.2."

In Nota de Fundamentare se explica:

"...De asemenea, actul normativ are in vedere aprobarea metodologiei de aplicare a Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale."

Astfel, "persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, indiferent ca respectivele venituri sunt sau nu realizate lunar, datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale, de asigurari pentru somaj si de

asigurari sociale de sanatate, prevazute la art. III alin. (2) din OUG 58/2010.

Persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, precum si venituri de natura salariala datoreaza contributii individuale, de asigurari sociale, de asigurari pentru somaj si de asigurari sociale de sanatate, asupra veniturilor de natura profesionala in situatia in care veniturile de natura profesionala sunt sau nu realizate lunar.

Cotele contributiilor individuale sunt cele prevazute de lege pentru contributia individuala de asigurari sociale, pentru contributia individuala de asigurari pentru somaj, precum si pentru contributia de asigurari sociale de

sanatate."

In Anexa, sunt detaliate Normele Metodologice si pentru aceasta categorie - venituri de natura profesionala. (Vezi documentele atasate)