Deficitul bugetar va creste cu 1,9 miliarde de lei in urma rectificarii bugetare. Bugetul de stat se majoreaza la venituri cu 1,9 miliarde lei, iar la cheltuieli cu 3,8 miliarde lei. Veniturile vor creste in special ca urmare a majorarii TVA la 24%. In ceea ce priveste bugetul general consolidat, veniturile sunt prevazute sa scada cu 3,44 miliarde lei, iar cheltuielile vor scadea cu 714,6 milioane lei. Prin rectificarea bugetara, Guvernul intentioneaza sa aloce fonduri suplimentare unor ministere, cei mai multi bani fiind transferati catre cel al Muncii. In acelasi timp, Guvernul va reduce sumele defalcate din TVA alocate de la bugetul de stat catre primarii.

In urma rectificarii sunt prevazute cresteri ale veniturilor bugetare de 1,9 miliarde lei, la bugetul asigurarilor sociale de stat de 1,8 miliarde lei, iar la Fondul national unic al asigurarilor sociale de sanatate de 1,8 miliarde lei. De asemenea, va fi o crestere la bugetul institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii de 2,3 miliarde lei. Pe de alta parte, la bugetul general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale sunt prevazute reduceri de 3,04 miliarde lei, iar la bugetul asigurarilor de somaj de 370 milioane lei.

Guvernul mizeaza pe donatii din partea companiilor de stat

Guvernul mizeaza pe incasari din TVA mai mari cu 1,4 miliarde de lei. De asemenea, sunt prevazute venituri din donatii de 1,3 miliarde de lei, din care 454,6 milioane lei reprezinta sume ramase necontractate din Facilitatea Schengen, 874 milioane lei sume donate de companiile Electrica (pana in 400 milioane lei), Romgaz (pana in 400 milioane lei) si Loteria Romana (pana in 74 milioane lei). Pe de alta parte, vor scadea incasarile din accize cu 1,4 miliarde de lei din cauza reducerii consumului in sectoarele accizabile. Si veniturile din impozitul pe profit urmeaza sa scada cu 827 milioane lei.

Cum isi fundamenteaza Guvernul, rectificarea

"Rectificarea bugetara pe anul 2010 propusa prin acest proiect de act normativ este determinata de reevaluarea principalilor indicatori macroeconomici in contextul evolutiilor economice si financiare recente. In pofida unei usoare imbunatatiri a starii economice, conditiile financiare s-au dovedit a fi mai dificile decat s-a anticipat initial, activitatea economica din Romania fiind in continuare marcata de recesiune atat din cauza cererii interne mai reduse, cat si ca urmare a unei reveniri mai lente a partenerilor comerciali ai Romaniei" se arata in nota de fundamentare a proiectului de rectificare bugetara.

Potrivit documentului, pentru 2010 se estimeaza o reducere in termeni reali a PIB de 1,7 - 1,9%, comparativ cu cresterea de 1,3% avuta in vedere la fundamentarea bugetului initial.

  • Dificultatile economice se vor reflecta si in evolutia de pe piata muncii: numarul de salariati se va reduce cu 1,8% fata de o crestere cu 0,9% in prognoza utilizata la constructia initiala a bugetului.
  • Veniturile estimate ale bugetul general consolidat au fost in suma de 77,2 miliarde lei, cu 0,1% mai reduse fata de realizarile perioadei corespunzatoare din anul precedent, iar cheltuielile estimate ale bugetului general consolidat in suma de 95,3 miliarde lei, au crescut in termeni nominali cu 4,0% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Mentinerea acordurilor de imprumut cu organismele internationale sunt absolut necesare pentru asigurarea stabilitatii economice a Romaniei si a mentinerii increderii investitorilor in climatul socio-economic romanesc, mai arata Nota de Fundamentare.

Diminuarea dezechilibrelor existente si mentinerea deficitului bugetar in limite sustenabile au impus adoptarea in regim de urgenta a unor masuri cu caracter exceptional prin care se continua efectul de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2010.

  • Nivelul veniturilor bugetare mai redus decat se estimase initial datorita redresarii economice sub asteptari.

Astfel, pentru realizarea unui echilibru intre nivelul veniturilor si cel al cheltuielilor, a fost necesara implementarea unor masuri privind cresterea bazei impozabile, majorarea cotei standard pentru taxa pe valoarea adaugata precum si unele majorari in domeniul impozitelor si taxelor locale.

In contextul crizei economice care s-a mentinut si in anul 2010 si in urma reevaluarii principalilor indicatori macroeconomici, desi Guvernul a elaborat un program de masuri de atenuare a crizei economice concretizat in special in masuri de reducere a cheltuielilor publice, datorita faptului ca acest program isi va produce efectele pe termen mediu, aceasta a impus cresterea deficitului bugetar de la 5,9% din PIB, estimat initial, la 6,8%.

  • Schimbari preconizate

Prin proiectul de act normativ se propune:

a) majorarea veniturilor bugetului de stat pe anul 2010, pe sold, cu suma de +1.943,3 milioane lei, din care:

- impozitul pe profit: -827,0 milioane lei, este cauzat, in principal, de nivelul scazut al profitabilitatii in sistemul bancar reflectata de reducerea dinamicii creditelor acordate de bancile comerciale si cresterea provizioanelor;

- alte impozite pe profit, venit si castiguri din capital de la persoane juridice -405,5 milioane lei, in conditiile prevederilor Legii nr.76/2010 prin care s-a abrogat Titlul IV din Legea nr.571/2003;

- impozit pe venit: -1.088,7 milioane lei, scaderea fiind datorata, in principal, de reducerea castigului salarial mediu brut prognozat, precum si a numarului mediu de salariati fata de proiectiile initiale;

- taxa pe valoarea adaugata: + 1.404,8 milioane lei, majorare bazata pe cresterea cotei standard a TVA -ului de la 19% la 24%;

- accize: -1.438,3 milioane lei. Diminuarea este cauzata, in principal, de reducerea consumului si scaderea volumului productiei in sectoarele accizabile;

- donatii: +1.328,6 milione lei.

b) majorarea cheltuielilor bugetului de stat, pe sold, cu suma de 3.865,6 milioane lei.

Influentele la cheltuielile bugetului de stat pe ordonatori principali de credite se prezinta astfel:

b1) din bugetul de stat, sume suplimentare au fost propuse a fi alocate pentru:

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale: +4.365,6 milioane lei, reprezentand transferuri de la bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat, pentru echilibrare, finantarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum si pensiile I.O.V.R., indemnizatii reparatorii, alocatii de stat pentru copii, alocatii familiale, indemnizatii pentru cresterea copilului si alte ajutoare sociale.

Ministerul Sanatatii: +2.816,9 milioane lei, reprezentand transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea deficitului.

Ministerului Mediului si Padurilor: +241,2 milioane lei;

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri +207,1 milioane lei.

Ministerul Culturii si Patrimoniului National +56,9 milioane lei, pentru finantarea Proiectului privind restaurarea si reabilitarea monumentelor istorice si a Proiectului privind reabilitarea si consolidarea unor cladiri culturale (Biblioteca Nationala a Romaniei, Teatrul I.L. Caragiale, etc.);

Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale +49,6 milioane lei, in principal, pentru plata serviciilor de inchiriere de licente aferente produselor Microsoft, potrivit prevederilor Hotararii de Guvern nr.1451/2008 si Hotararii de Guvern nr.460/2009;

Academia Romana +17,0 milioane lei, pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile.

b2) diminuari ale bugetelor ordonatorilor principali de credite, intre care mentionam, in principal:

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului -494,6 milioane lei;

Ministerul Administratiei si Internelor -476,8 milioane lei;

Ministerul Apararii Nationale -278,5 milioane lei;

Ministerul Justitiei -198,0 milioane lei;

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului -168,6 milioane lei;

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale -142,5 milioane lei;

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii -121,7 milioane lei;

Ministerul Public -105,2 milioane lei;

c) majorarea cheltuielilor din fondurile provenite din credite externe, pe sold, cu suma de 45,5 milioane lei, influenta care se regaseste, la Ministerul Administratiei si Internelor +170,0 milioane lei si la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - 124,5 milioane lei;

d) Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se majoreaza la venituri cu suma de 1.802,4 milioane lei, iar la cheltuieli cu suma de +1.827,3 milioane lei.

e) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata alocate de la bugetul de stat catre bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale se diminueaza cu 2.167,5 milioane lei.